അപ്പൂ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ജീവിതം
#1
ഹലോ!, ഇത് ഒരു ഗള്ഫ് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ അയാളുടെ ജീവിതമാകുന്നു.. ചില പേരുകളില് മാറ്റം വരുത്തുന്നു… സദയം ക്ഷെമിച്ചു സഹകരിക്കുക…
വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് അപ്പുവിനെ ഗള്ഫില് വച്ചു അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും ഈ ഇടെ ഞങ്ങള് യാധിര്സ്സികമായി മുന്നാറില് വച്ചു വീണ്ടും കണ്ടു മുട്ടി; ഒരാഴ്ചത്തെ മൂന്നാര് താമസത്തിനിടയില് അങ്ങേര എന്റെ മുന്നില് സ്വന്തം മനസ്സ് തുറക്കുയും ഈ അനുഭവം നെറ്റില് പരസ്യം ചെയനമെന്നു അപേക്ഷികയും ചെയ്തു.
അതിന് പ്രകാരം തയാറാക്കിയ അങ്ങേരുടെ ജീവിതം വീണ്ടും ഇഷ്ട്ടന് അയച്ചു കൊടുത്തു വേണ്ടുന്ന തിരുത്തലുകള് നടത്തി (ISS) പരസ്സ്യപെടുതാന് അനുമതി തരുകയും ചെയ്തസാഹചരിയതില് ഇത് എന്റെ ISS ID വഴി പരസ്യം ചെയുന്നു…. ഈ സുഹൃത്തിനെ നമുക്ക് അപ്പൂ എന്ന പേരില് തല്ക്കാലം പരിജയപ്പെടാം…
അപ്പൂ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ജീവിതം..(1)
എന്റെ അമ്മയെ എനിക്ക് നല്ല ഓര്മ്മ പോലുമില്ല… ചെറിയമ്മ തന്നെയായിരുന്നു എന്റെമ്മയെന്ന് ഞാനും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.. തിരിച്ചറിവായപ്പോള് അറിഞ്ഞു ഇവര് തന്റെ അമ്മയല്ല.. ചെറിയമ്മയെ സ്വന്തമാക്കാന് അച്ഛന് അമ്മയെ തൊഴിച്ചു കൊന്നതാണ്.. അങ്ങനെ അമ്മയുടെ അനുജത്തി ചരക്കിനെ അച്ചിവീട്ടിലെ കാരിയക്കാരന് അച്ഛന് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു…
അവര്ക്ക് വയറ്റില് മുളക്കുന്നത്വരെ എന്നെ വളരെ സ്നേഹമായിരുന്നു… രണ്ടെണ്ണം ഒറ്റയടിക്ക് പുറത്തേക്കു വന്നപ്പോള് അവര്ക്ക് കാമ പ്രാന്തിളകിയപോലായി… പിന്നെ എല്ലാ കണക്കു തീര്ക്കുന്നത് എന്റെമെലെയാക്കി എന്ന് മാത്രം… അച്ഛന് അവുര്ടെ താളം വിട്ട് പോയിരുന്നില്ലാ. അങ്ങനെ അഞ്ചാം വയസ്സ് മുതല് അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങിയതായിരുന്നു ചെറിയമ്മയുടെ പീഡനം…
അച്ഛന് വീട്ടില് വരുന്ന ദിവസം ചെറിയമ്മക്ക് ഉത്സവമായിരുന്നു.. മതിമറന്നു പരിസര ബോധം പോലുമില്ലാതെ പകല് സമയങ്ങളില് അവര് ഇണചേരുന്നത് പല തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.. ആഗ്രഹാമില്ലഞ്ഞിട്ടല്ല ആ കാമ കൂത്തുകള് നേരില് കണ്ടാസ്വാധിക്കാന് അച്ഛനെ പേടിച്ചു സാധിച്ചിട്ടില്ല… കൂട്ടുകാര് തമ്മില് പങ്കുവകുന്ന കൌമാര സ്വപ്നങ്ങള് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ മനസ്സില് കിടന്നു തിളച്ചു മറിയുമ്പോള് അവര് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ചെപ്പടി വിദ്യ പ്രയോഗിച്ചു എല്ലാം മന്സിലോതുക്കി, ചെറിയമ്മയുടെ തുടുത് കൊഴുത് മടക്കുകളുള്ള ആ വയര് എന്റെ ഒരു ബലഹീനത തന്നെയായിരുന്നു..
കണ്ണിനു കൌതുകം പകരുന്ന മിനുത്ത തുടകളും എടുത്താല് പൊങ്ങാത്ത ചക്ക മുലകളും കഥകളിക്കാരുടെ വെച്ചുകെട്ടിയ പോലുള്ള തടിച്ച കുണ്ടികളും ഒക്കെ ഹരം പകര്ന്നിരിന്നാലും ഇതിനക്കെ യുപരിയായി തല്കാല ശമനത്തിന് കൈവാണം അടിക്കുമ്പോള് ഓ.. ചെറിയമ്മയുടെ ആ മിനുസമാര്ന്ന മടന്ത വയര്, ആ കൊതിപ്പിക്കുന്ന പൊക്കിള് അതിന്റെ മാസ്മ്മരത മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ മനസില് നിറയുന്നത്….
ഓ.. അച്ഛന്റെ വിരലുകള് അവിടെ കാട്ടി കൂട്ടുന്ന വികൃതികള് അതിലൊക്കെ ഉതെജിച്ചു ചെറിയമ്മ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന രതി മൂര്ച്ചാ സ്വരങ്ങള്… ഓ.. അത് കേള്ക്കാന് ഇടനാഴിയില് കിടപ്പ്കാരനായിരുന താന് എത്ര രാത്രികള് അവരുടെ അടയ്ക്കാത്ത കതകിനു മറവില് ഒളിച്ചു ചെവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.. ആ അനുഭൂതി നുകര്ന്ന് കൈവാനവും വിട്ടാലേ തനിക്ക് ഉറക്കം വന്നിരുനുള്ളൂ..
ഞാന് ഒന്പതില് പഠിക്കുമ്പോള് അച്ഛന് ആഴ്ചയില് ഒരിക്കലെ വീട്ടില് വന്നിരുന്നുള്ളു.. അച്ഛനില്ലാത്ത ചില ദിവസങ്ങളില് ചെറിയമ്മക്ക് എന്നോട് പ്രതേക വാല്സല്ല്യമുണ്ടായിരുന്നു, പഠിക്കുന്ന എന്നെ സഹായിക്കുവാനെന്ന വ്യാജേന ചേര്ന്നിരുന്നു കെട്ടി പിടിക്കാനും ആ ചക്ക മുലകളെ എന്റെ മേല് മുട്ടി ഉറുമി എന്റെ മേലെകൂടി അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ബുക്ക് എടുക്കും…ചിലപ്പോള് സ്നേഹപൂര്വ്വം എന്റെ തുടയില് വിരല് ഓടിച്ചു തടവും ഒപ്പം പറയുമായിരുന്നു നീ അച്ഛനെ വാര്ത് വച്ചതുപോലെ തന്നെ..
ആ കണ്ണും മൂക്കും ബലിഷ്ടമായ കയും കാലും ഈ മസ്സിലും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ… ഇനി ഒന്ന്കൂടി ചെക്ക് ചെയ്താല് മതി മോനും അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ ആണോന്നു ഞാന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം.. അങ്ങനെ ചെറിയമ്മയുടെ അസ്ഥാനത്തുള്ള തടവലും ലാളനയും ഒക്കെ എന്നെ ആകെ കംബിയാക്കുമായിരുന്നു… ഞാന് ആകെ വിറകൊളളും, താമസിയാതെ രൌദ്രം പൂണ്ടു അമ്മയെ തൊഴിച്ചു കൊന്ന അച്ഛന് തന്നെയും തൊഴിക്കാന് കാലുയര്തുന്നതായി മനസ്സില് തെളിയും.. പിന്നെ ഒന്നിനും ഞാന് ശക്തനല്ല..
എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഒരു പിടിം കിട്ടതെ ചെറിയമ്മ നിരാശയോടെ പോയി കിടന്നു ഞെളിപിരി കൊള്ളുന്നതും ഉറക്കം വരാതെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നു നേരം വെളുപ്പിക്കും.. ഞാനാകട്ടെ ചെറിയമ്മയുടെ ആ തലോടല് സുഹം നുകര്ന്ന അനുഭൂതിയില് അവരുടെ മടന്ത വയര് ധാനിച്ചു മുക്രയിട്ട് വനമാടിച്ച്ചു കിടന്നുറങ്ങും.. നേരം വെളുത്താല് അവര് അവഞ്ഞയോടെ എന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങി..
ഞാന് പഠിക്കുവാന് മിടുക്കനായിരുന്നു.. എന്നാല് പുസ്തകം തുറന്നു വച്ചിരുന്നു ചെറിയമ്മയെ സ്വപ്നം കാണല് പതിവായി… വീട്ടില് വന്നു രാത്രിയായാല് അവരെ ഓര്ത്തു വാണം അടിക്കും..പലപ്പോഴും ചെറിയമ്മ എന്റെ ലുങ്കിയിലെ ആഫ്രിക്കാന് ഭൂപടം ഗവേഷണം നടത്തുന്നത് കണ്ടിരുന്നു… നെയ് മുറ്റി തുടങ്ങിയല്ലെട… കുറച്ചു നാളായി ഞാന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ വിളച്ചില് അച്ചനെട് പറയുന്നുട്..
രാത്രി അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കിടന്നുറങ്ങാന് വയല്ലേ.. എന്താ നിന്റെ ഉലക്ക വല്ല പെണ്ണുങ്ങള്ക്കും നെല്ല് കുത്തി കൊടുക്കാന് വല്ല കൊട്ടഷനും എടുതിട്ടുടോട… ഇവിടുള്ള ഉരലില് പത്തു നെല്ല് കുത്തി തരാന് നിന്നെ കൊണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ.. അവര് വെന്ഗ്യം വച്ചു എന്നേട് ചോദിച്ചിരുന്നു മൊട്ട പൊട്ടിച്ചു കോരി ഒഴുക്കിയിരിക്കുവാനല്ലോടാ….
അതിനുശേഷം ലുങ്കിയിലുള്ള കലാ വിരുതു കണ്ട അവരില് നിന്നും ച്ള്ളും പൊട്ടും കൊല്ക്കാതിരിക്കാന് രാവിലെ കുളിക്കുമ്പോള് ലുങ്കിയും കഴുകിയെടുക്കും… അപ്പോള് ചെറിയമ്മ പിന്നേം ചൊറിയും.. ഇന്നലേം കഴപ്പും സഹിച്ചില്ല അല്ലയോടാ..
ആ ഉതെജനത്തില് അവര് എന്നെ വശീകരിച്ചു പ്രാപിക്കുവാന് ശ്രമിക്കും.. അവരുടെ സ്ഥിരം ചാപല്ല്യത്തില് കംഭിയായി വരുമ്പോള് പതിവ് പോലെ എന്നില് വിറകൊളളും… നിരാശയായി അവര് വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു പലപ്പോഴും പരാജയപെട്ടപ്പോള് അവര്ക്ക് എന്നേട് വെറുപ്പായി കഴിഞ്ഞു…
സ്കൂള് വിട്ടു വീട്ടില് വരുമ്പോള് ചെറിയമ്മയുടെ മുറിയും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കി എയര് ഫ്രെശ്ന്ര് ഒക്കെ തളിചിരിക്കും ഒപ്പം തിടുക്കപെട്ട് മുറ്റമടിച്ചു വെള്ളം തളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.. എന്നും അതിരാവിലെ നാണിതള്ള വന്നു മുറ്റ മടിക്കുന്നതായിരുന്നു..
ചില ദിവസങ്ങളില് നേരത്തെ വീട്ടില് വരുമ്പോള് ചെറിയമ്മയുടെ മുറിയില് നിന്നും ബീഡിയുടെ രൂക്ഷ ഗന്ധം, കാജാ ബീഡി കുറ്റികള്, മുറ്റത്തു മുറുക്കി തുപ്പി കോലം വരച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു പലപ്പോഴും ഓര്ത്തിട്ടുണ്ട് അച്ഛന് ഡൂട്ടിക്കിടയില് മുങ്ങി ചെറിയമ്മയെ വെടിവെക്കാന് വന്നു കാണുമോ.? (അച്ഛന് മുറുക്കുമെങ്കിലും ബീഡി വലിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല).. അമ്മേ അച്ഛന് വന്നിരുന്നുവോ? ഇല്ല. അവര് ഒറ്റ വാക്കില് മറുപടി പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തിരുത്തും അച്ഛന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന് വന്നിരുന്നു, ഉടനെ പോകുകയും ചെയ്തു..
 Reply
#2
ആവര്ത്തിച്ചു കണ്ടപ്പോള് ചില സംശയങ്ങള് തോന്നി..വന്ന ഉടനെ പോകുന്നയാല് ഇത്രമാത്രം ബീഡി വലിക്കുമോ? അപാരം തന്നെ.. കവലയിലെ മമ്മുവാ നാട്ടില് അറിയപെടുന്ന ചെയിന് സ്മോക്കെര്, മുറുക്കുകയും ചെയും, എന്നാല് അച്ഛന്റെ ഈ കൂടുകാരന് മമ്മുക്കനേം കടത്തി വെട്ടുന്നയാല് തന്നെ സംശയമില്ലാ.
മമ്മുക്കാനെ വല്ലപ്പോഴുംമൊക്കെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇക്കാന് ഞങ്ങളെ മൈണ്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല, എന്നാല് ഇപ്പൊ മിക്കപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്എന്തേലുമൊക്കെ കുശലം ചോദിച്ചു അടുത്ത കടയില് നിന്നും സര്ബതോ ചോക്ലെട്ടോ എന്തെങ്ങിലും വാങ്ങി തരാതെ വിട്ടിരുന്നില്ലാ.
ഞാന് കൂട്ടുകാരോട് പറയുമായിരുന്നു ഇക്കാനെ വെല്ലുന്ന ഒരു ബീഡി വലിക്കരനാ എന്റെ അച്ഛന്റെ കൂട്ടുകാരന് മുറുക്കി തുപ്പാനും രണ്ടു പേരും കട്ട കട്ട. നീ അയാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?. അവര് സംശയം ചോദിച്ചു, വല്ലപ്പോഴും വീട്ടില് വരും ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാ.
ഒരിക്കല് ഉച്ചക്ക് സ്കൂളില് നിന്നും വീട്ടിലെത്തി.. മുറ്റത് അവിടവിടെ മുറുക്കി തുപ്പി കോലം വരച്ചിരിക്കുന്നു.. ബീഡി തുണ്ടുകളും സുലഭം.. അച്ഛന്റെ കൂട്ടുകാരന് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇന്നെങ്കിലും അങ്ങേരെ ഒന്ന് കാണാമല്ലോ? ഓടി ചെല്ലുമ്പോള് അതാ കതകും ജനലുമൊക്കെ അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. മുന്നില് താഴിട്ടിട്ടില്ല, ചെറിയമ്മ എവിട്ന്കിലും അത്യാവശ്യപെട്ടു പോയിക്കാണും ചിലപ്പോള് പുറകില് പൂട്ടിയായിരിക്കും പോയത്. പൂട്ടി താക്കോല് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം പരതുക തന്നെ ശരണം.
അടുക്കള കതകിലും താഴിട്ടിട്ടില്ല തള്ളി നോക്കിയപ്പോള് ചാരിട്ടെയുള്ളൂ ചെറിയമ്മ അടുത്ത വീട്ടിലെവിടെങ്കിലും പോയതായിരിക്കും അതാ വീട് പൂട്ടാഞ്ഞത്, അകത്തു കയറി ചെറിയമ്മയുടെ മുറിയുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോള് അകത്തു ഫാന് കറങ്ങുന്നു, വെറുതെയല്ല കരണ്ടു ബില് വരുമ്പോള് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയമ്മ വെളിയില് പോകുംബോലെങ്കിലും ലൈറ്റും ഫാനും ഒക്കെ ഓഫ് ചെയരുതോ, സാരമില്ല മറന്നതായിരിക്കും ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. അകത്തേക്ക് കാല്വച്ച എനിക്ക് ഷോക്കടിച്ചപോലെ എന്റെ കണ്ണ് തള്ളിപോയി. എന്താ ആ കഴ്ച്ചാ.
നൂല് ബന്ധമില്ലാതെ മലര്ന്നു മധാലസ്സയായി കണ്ണുമടച്ചു മതിമറന്നു സുഹിച്ചു കിടക്കുന്ന ചെറിയമ്മയുടെ മേലെ ആലസ്യത്തില് ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ശരീരം മുഴുവന് രോമം നിറഞ്ഞ ആള് കരടിയെ പോലിരിക്കുന്ന മമ്മദ്. അയാളുടെ പടവളം പോലിരിക്കുന്ന മുക്കാലി പകുത്യോളം ഇപ്പോഴും ചെറിയമ്മയുടെ ആന പൂറില് തന്നെ. ശോ, ആ പൂരോന്നു നന്നായി കാണാന് ആ പഹയന്റെ മണിസഞ്ചി മറച്ചിരിക്കുന്നു. കുറച്ചു നേരം ചെറിയമ്മയുടെ മത്തങ്ങാ മുലകളുടെം ആ വടിവൊത്ത മടക്കുകളുള്ള മാദക വയരിന്റെം ഭംഗി ആസ്വാധിച്ചു നിന്ന് പോയി.
പരിസര ബോതം വന്നപ്പോള് വേഗം മുറിയില് നിന്നും വെളിയിലിറങ്ങി ഒച്ചയുണ്ടാക്കാതെ ബാത്ത് റൂമില് പോയി ആ ഷോക്ക്മാറ്റാന് തകര്പ്പന് വാണം കത്തിച്ചു വിട്ട് ഒന്ന് കൊണ്ട് ഒന്നുമാകാതെ അടുത്തതും കത്തിച്ചു; കാല് കുഴഞ്ഞു ശക്തി നഷ്ട്ടപെട്ടപോലായി, കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞു വെളിയില് ഇറങ്ങാന്. വല്ലാത്ത ദാഹം തോന്നി കൂജയില് നിന്നു കുറെ വെള്ളം കുടിച്ചു, അത് തിരിയെ വക്കുമ്പോള് തെന്നി താഴെ വീണു പൊട്ടി. ആ ശ്ബ്ദം കേട്ട് ഞെട്ടി ഉണര്ന്ന ചെറിയമ്മ കിടന്ന പോലെ തന്നെ ചാടിയെന്നീറ്റു വെളിയിലേക്ക് തല നീട്ടി, പൊട്ടിയ കൂജക്ക് സമീപം നില്കുന്ന എന്നെ കണ്ടു ആകെ പരിപ്രമിച്ചു ഉടനെ കഥകടച്ചു കുറ്റിയിട്ടു,
കുറെ കഴിഞ്ഞു അവര് ചമ്മി ചമ്മി കഥക് തുറന്നു വെളിയില് വന്നു കഥകടച്ചു പുറത്തു നിന്നു ഓടംബലും ഇട്ടു, എന്നേട് തട്ടികയറി, നീ എന്റെ എന്ത് കാണാന് ആയിട്ടാനെടാ ഒളിച്ചു പാത്തും വന്നു കയറി ഒളിച്ചിരുനത് അസത്ത്, ചൂട് സഹിക്കാതെ വന്നപ്പോള് ബ്ലൌസ് ഒന്നഴിച്ചതെയുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഓടിയെത്തി ഒളിഞ്ഞു നോട്ടക്കാരന്.
അമ്മയില്ലതവനല്ലെന്നു കരുതി നിന്റെ ഓരോ വേണ്ടാധീനങ്ങളും ക്ഷേമിക്കുതോറും ഒന്നിന് ഒന്നിന് വഷളായി കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, മനുഷ്യന് മനസമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങാന് പോലും പറ്റാത് ആയല്ലോ ദേവാ, നിന്റെ അച്ഛനൊന്ന് വന്നോട്ടെ എല്ലാം ഞാന് പറയുന്നുണ്ട്, നിന്നെ ശെരിയാക്കി തരാം.
ഇത്രയുമായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി മിണ്ടാതിരുന്നാല് സംഗതി തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞ എനിക്ക് പാരയാകുമെന്നുറപ്പായി കഴിഞ്ഞു, അന്ന് ആദ്യമായി അവരെടു എതിര്ത്ത് മറുപി പറയേണ്ടി വന്നു, ഒളിച്ചും പാത്തും നിങ്ങളെ അനുഭവിക്കാന് വരുന്നവര് ആരെന് ഇന്നെനിക്കു നേരില് കാണാന് കഴിഞ്ഞു, കുറെ നാളായി നിങ്ങള് എന്റെ അച്ഛനെ വഞ്ഞിക്കയല്ലയിരുന്നുവോ.?
ഇത്രയധികം ബീഡി കുറ്റികള് എങ്ങനെയാ ഈ മുറിയില് വരുന്നത് എന്ന് ഇന്നെന്നെതായാലും മനസില്ലായി, അവര്ക്ക് ഒരു കാരിയം ഉറപ്പായി, ഇവന് വന്നിട്ട നേരം കുറെ ആയിട്ടുണ്ട് തങ്ങളുടെ പരിപാടി മുഴുവന് കണ്ടിട്ടുമുണ്ടാകും, എന്നാലും അവന്റെ മുന്നില് തോറ്റു കൊടുത്താല് പിന്നെ ജീവിച്ചിട്ട് കാരിയമില്ല. എന്ത് തന്നെയായാലും ഇവനെ ഒതുക്കിയെ പറ്റൂ വെന്നവര്ക്ക് വാശിയായി.
വീണ്ടും അവര് ഉരുണ്ടു കളിക്കാന് ശ്രമിച്ചു, എന്നെ മയപ്പെടുതാന് അവര് അടവ് മാറ്റി, നീ നേരത്തെ വന്നതല്ലേ, കവലെ ചെന്ന് പാലും ബ്രെഡും വാങ്ങിവാ, എന്നെ എങ്ങനേം പുറത്തു വിട്ടിട്ടു അവള്ക്ക് ജാരനെ രക്ഷപെടുത്തണം, കാഞ്ഞ ബുദ്ധി തന്നെ. എനിക്കിപ്പം നല്ല നേരമില്ല, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കള്ളകളി പൊളിച്ചിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാരിയം, അവര് എന്റെ നേരെ കയര്തൂ ദെ ഒരു കാരിയം പറഞ്ഞേക്കാം അമ്മയില്ലതവനാനല്ലോന്നു കരുതി ക്ഷെമിച്ചു വേണ്ടാധീനം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ തനി സ്വഭാവം നീ അറിയും.
ഇനി നിങ്ങളെ കുറിച്ച എന്നാ അറിയാനാ ബാക്കിയുള്ളത്, എന്റെ അമ്മ എങ്ങനെ മരിച്ചുവെന്നും അതിനു ആരാ കാരണക്കരിയെന്നും അറിയാന് നാളുകളെടുത്തു, അത് ഞാന് സഹിച്ചു, എന്നാല് ഇപ്പോള് നിങ്ങള് എന്റെ അച്ഛനെ തുടര്ച്ചയായി ചതിച്ചത് കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കാന് പറ്റില്ല. ആരെയാടാ ഞാന് ചതിച്ചത് പോക്ക്രിതരം പറയുന്നോടാ, എന്റെ നേരെ കയുയര്ത്തി.
അവരെ തടഞ്ഞു തള്ളി മാറ്റി അവരുടെ റൂമിന്റെ കതകു തുറക്കാന് ശ്രമിച്ചു, അവര് പറഞ്ഞു ഞാന് ഒച്ചവച്ചു അയല്ക്കാരെ കൂട്ടും, നീ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കാന് ശ്രമിച്ചെന്ന് നിന്റെ അച്ഛന് അറിഞ്ഞാല് അമ്മയെ പോലെ ഒന്ന് ഞരങ്ങാനെ നിനക്കും ആകൂ.
കലി കയറിയ ഞാന് ആക്രോശിച്ചു എന്നാല് അലറി വിളിക്കെടി കൂത്തിച്ചി, കൊടിച്ചിപട്ടി നിന്റെ ജാരനെ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നില് സാക്ഷി ആക്കമെടി, സയിടില് കിടന്നിരുന്ന കമ്പി പാര കടന്നെടുത്ത് അവരെ തള്ളി മാറ്റി കതകു തുറന്നു, മുറിയില് ആരേം കണ്ടില്ല, ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നില്ല പൊന്തന് ശരീരം അലമാരക്ക് മറവില് ഒളിക്കുവാന് പറ്റാതെ വിഷമിക്കുന്ന മമ്മുനെട് അലറി എടാ ഹിമ്മാരെ മരിയധക്ക് ഇറങ്ങി വാടാ.
 Reply
#3
കള്ളി വെളിച്ചത് ആയപ്പോള് മമ്മദ് കുഞ്ഞേ പൊന്നെ നാറ്റിക്കല്ലെട മോനെ എന്നൊക്കെ കെഞ്ചി, ചെറിയമ്മ ആ തക്കത്തില് എന്റെ കയിലിരുന്ന പാരയില് പിടുത്തമിട്ടു, അവരും അച്ഛാ പോറ്റി പറയാന് തുടങ്ങി. എന്തോ പിന്നെ ഞാന് ഒന്നും പറയാതെ പാര വലിച്ചെറിഞ്ഞു മുന്നിലെ കതകു തുറന്നു വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോയി. ഇരുട്ടിയപ്പോള് തിരിച്ചു വന്നു, കയറികിടന്നു.
പരീക്ഷ അടുത്ത സമയമായതിനാല് രാത്രി ഏറെ നേരം ഇരുന്നു പഠിക്കുക പതിവായിരുന്നു, എന്തോ അന്ന് ഒന്നും പഠിക്കുവാന് മൂട് വന്നില്ല, എപ്പോഴോ കിടന്നുറങ്ങി പോയി, പകല് കണ്ട കാഴ്ച തെളിഞ്ഞു വരുന്നു എന്നാല് മമ്മദിന്റെ സ്ഥാനത് താനാണെന്ന കാരിയം ആകെ ഹരം പകര്ന്നു; എന്തോ വല്ലയ്യ്മ്മ പോലെ കൊച്ചനില് തോന്നി, ആ മധുര സ്വപ്നത്തില് ചെറിയമ്മ എന്റെ കുണ്ണ അവരുടെ കൊതിപ്പിക്കുന്ന വയറില് വച്ച ഇക്കിളി ആക്കുന്നു, താമസിച്ചില്ല കൊച്ചന് ആ പാവന സ്ഥലം സുഖള തീര്ത്ഥം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയുന്നു.
പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഉണര്ന്ന ഞാന് കണ്ടത് സ്വപ്പ്നമാല്ലയിരുനു, മുറിയിലെ ചെറിയ വെട്ടത്തില് കണ്ടു മുകള് വശം നഗ്ന്നയായ ചെറിയമ്മ എന്റെ കിടക്ക പായയില് എന്നോടൊപ്പം കിടന്നു എന്റെ കുണ്ണ ചപ്പുന്നു, വെപ്രാളത്തില് കൈ മുട്ടു കൊണ്ട് ഒറ്റ തട്ട് അപ്രതീഷിതംമയിരുന്നതിനാല് ചെറിയമ്മയുടെ താടിയെല്ലിനു തന്നെ ഏറ്റു, ഒപ്പം അലറി അച്ചനെട് ഞാന് പറഞ്ഞാല് പുലയാടി മോളെ നിന്നെ ഒറ്റ ചവിട്ടിനു കോല്ലും; താമസിച്ചില്ല എന്നില് വിറയല് അനുഭവപെട്ടു.
പേടിച് ചെറിയമ്മ വസ്ത്രം പോലുമെടുക്കാതെ ഓടി അവരുടെ മുറിയില് കയറി കതകടച്ചു. പിറ്റേന്ന് അവര് എന്നെ നേരിടാന് വിഷമിച്ചു, ഞാന് അത് കാരിയമാക്കിയില്ലലും അവരില് ശരിക്കും കുറ്റബോധം ഉണ്ടായ പോലെ തോന്നി. പക്ഷെ അത് എന്റെ വെറും സംശയം മാത്രമായിരുന്നു വെന്ന് താമസിയാതെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു.
തുടരും..
 Reply
#4
പരീക്ഷയില് 2നു കഷ്ട്ടി ജയിച്ചു, ബാക്കി നാലണ്ണം ദയനീയമായി തോറ്റു, സ്കൂളില് എല്ലാര്ക്കും അതിശയം നല്ല മാര്ക്ക് വാങ്ങിയിരുന്ന ഈ ചെക്കനിതെന്തു പറ്റി, ചെറിയമ്മയുടെ ആക്രന്ദം എന്നെ മാനസീകമായി തളര്ത്തിയിരുന്നു, ഞാന് അവരെ ഏറെ മോഹിച്ചിരുന്നു വെങ്കിലും അവരെ ഒരു വേശ്യയെ പോലെ പ്രാപിക്കാന് എന്റെ മനസ്സ് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.
വിവരം വീട്ടിലെത്താന് താമസിച്ചില്ല, ഞാന് എത്തുമ്പോള് എന്നെ കാത്തിരുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തെ തലകീഴായി മാറ്റി മറിച്ച ചെറിയമ്മയുടെ ഗൂഡ പദ്ധധിയായിരുന്നു….. അവര് എന്നെ വിചാരണ ചെയാന് തയാറായിരുന്നു. അന്നോരിക്കലേ ഞാന് അവരെടു എതിര്ത്ത് സംസാരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അത് ഞാന് അപ്പോഴേ മറക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് ചെറിയമ്മക്ക് മറക്കുവാന് പറ്റുന്നതായിരുന്നില്ലല്ലോ അന്ന് സംഭവിച്ചതൊക്കെയും.
അവര് എന്നെ ഇടനാഴിയിലെ തൂണില് കെട്ടിയിട്ടു പൊതിരെ തല്ലി, കലി തീരാതെ പഴുപ്പിച്ച ചട്ടുകം തുടയില് സമ്മാനമായി കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അവര് എന്നെ കൈ കാരിയം ചെയാന് ഒരവസരം നോക്കിയിരിക്കയായിരുന്നു. അവര്ക്ക് കടി മൂക്കുമ്പോള് അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത് എന്റെ സയിസ് ഒത്ത കുണ്ണ അടിച്ചു കയറ്റി സഹിക്കാന് ശ്രമിച്ചപ്പോഴൊക്കെ പരാജയ പെട്ടതിലുണ്ടായ വൈരാഗ്യം… റിസള്ട്ട് ന്റെ പേരില് ഒതുക്കിയെന്നു മാത്രം.
ചെറിയമ്മയുടെ ഇത്രമാത്രമല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അച്ഛന് സ്ഥലതുണ്ടായിരുന്ണേല് പോലീസ മുറയില് തന്നെ കാരിയങ്ങള് നീങ്ങുമായിരുന്നു, നിസ്സാര കരിയങ്ങള്ക്ക് പോലും വിരല് നഖത്തില് മൊട്ടു സൂചി അടിക്കാന് തുനിയുന്നയാള് തോറ്റു തോപ്പിയിട്ടിരിക്കുന്ന മൂത്ത മോനെ വെറുതെ വിടുമോ.? അതും ചെറിയമ്മയുടെ ഒത്താശ കൂടിയുള്ളപോള് പറയുകയും വേണ്ടാ.
അന്നേ ദിവസം വെള്ളം പോലും തന്നില്ല മുറിയില് അടച്ചിട്ടിരുന്നു, രാത്രി ഏറെ ഇരുട്ടിയപ്പോള് വിശപ്പും ദാഹവും സഹിക്കാതെ വന്നു, എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയെന്നുരപ്പാക്കി, ലൈറ്റ് ഇടാതെ ഇരുട്ടത്ത്തപ്പി തടഞ്ഞു ഇടനാഴിയുടെ നേരെ അടുക്കളയില് ചെന്ന് പരതിയത് എന്നും മുടങ്ങാതെ രാവിലെ തയിരും പച്ചമുളകും ഞ്ഞുരടി ചേര്ത് ചെറിയമ്മ കഴിക്കുവാന് സൂക്ഷിക്കുന്ന വെള്ളകഞ്ഞി തന്നെയായിരുന്നു, കണക്കു തെറ്റിയില്ല വിശപ്പ് മാറുംവരെ അകത്താക്കി, ശേഷിച്ചത് തട്ടി മരിച്ചിട്ട്, അടുക്കളയില് ചില്ലറ സൂക്ഷിക്കാറുള്ള ടിന്നില് തപ്പി കിട്ടിയത് അടിവസ്ട്രതിന്റെ പോക്കറ്റിലാക്കി,
രണ്ടു മൂന്ന് ഷര്ട്ടും മുണ്ടും ഒരു തുണി സഞ്ചിയിലാക്കി ആ നട്ടു പാതിരാക്ക് സ്വന്തം വീടിനെട് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങി ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ഇരുട്ടത് റോഡിലൂടെ നടന്നു റെയില്വേ സ്ടഷനില് എത്തി, വിടുവാന് തയാറായി കിടന്ന ട്രയിനിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലെ ബോഗിയില് കയറി, മുകളിലെ ഒരു ബെര്ത്തില് കയറി സഞ്ചി തലയിണയാക്കി കിടന്നുറങ്ങി. വെളുപ്പാന് കാലമായപ്പോള് യാത്രകാര് കൂടി വന്നു, ഏതോ വിരുതന് തട്ടി ഉണര്ത്തി ഒതുക്കിയിരുത്തി, ക്രമേണ അവന് ചരിഞ്ഞു കിടന്നുറങ്ങി ഞാന് പുറത്തുമായി.
വണ്ടി ഏതോ സ്ടഷനില് നിറുത്തി, ഏതാ സ്ഥലമെന്നു എന്തിനു നോക്കണം ഇറങ്ങി നടന്നു, വെളിയില് വരുമ്പോള് ബസ്സ് ജീവനക്കാരുടെ കലപില ശബ്ദം, ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആദ്യം വിടുന്ന വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ബസ്സില് കയറി, കുറെ പോയപ്പോള് ടിക്കറ്റ്എടുക്കാന് പോക്കറ്റില് കയിട്ടു, അത് എങ്ങും ചെന്ന് തട്ടാതെ നീണ്ടു പോയി. ഞെട്ടിപോയി, ഏതോ വിരുതന് തന്റെ അടി നിക്കറിന്റെ പോക്കറ്റില് ബ്ലഡ് വച്ചിരിക്കുന്നു. കാരിയം പറഞ്ഞപ്പോള് ബസ്സില് ഉണ്ടായിരുന്നവര്ക്ക് സംഗതി പിടികിട്ടി; ബസ്സ്ക്കാരുടെ കാരുന്ന്യത്തില് ടൌണില് വരെ ഫ്രീ യാത്ര കിട്ടി.
ബസ്സ് ഇറങ്ങി ലക്ഷ്യമില്ലാതെ എത്ര ദൂരം നടനുവേന്നറിയില്ല, വിശപ്പും ക്ഷീണവും തളര്ത്തി കയിലാണേല് പത്തു പൈസയുമില്ല, പൈപ്പ് വെള്ളത്തില് ദാഹം ഒതുക്കി മൂലയില് അടഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന പീടിക തട്ടില് കിടന്നുറങ്ങി. ഉണരുമ്പോള് നേരം വൈകിയിരുന്നു, ഞാന് കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ആകെ തിരക്കായി. തട്ടുകടക്കാരുടെ ബഹളം, പിന്നെ മനസില്ലായി അതിനടുതായുള്ള തീയേറ്ററില് സിനിമയ്ക്ക് വന്നവരുടെ തള്ളായിരുന്നു.
മറ്റു വഴിയൊന്നു കാണാതെ ആകുലപെട്ടിരിക്കുമ്പോള് തട്ടുകടക്കാരില് ഒരുവന് അലറിവിളിച്ചു, ഇരുന്നു നാടകം കാണാതെ വന്നു സഹായിക്കെടാ കൊശവാ, വയറു നിറച്ചു വെട്ടി വിഴുങ്ങാന് മാത്രമേ നിന്നെക്കെ കൊണ്ടാകൂ, അയാള് പറഞ്തൊക്കെ ചെയ്തു, ആദ്യ ഷോ തുടങ്ങിയപോള് ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടി, എടാ എന്തേലും വെട്ടി വിഴുങ്ങീട്ട് വെക്കംവാ ഇടവേളയ്ക്കു മുന്നേ എല്ലാം റെടി ആക്കേണം.
ആദ്യ ഷോ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഷോ വരെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു, നേരത്തെ വാരിവലിച്ചു കഴിച്ചതിനാല് വിശപ്പിന്റെ പ്രശ്നം അലട്ടിയില്ല, പിന്നെ കുറെ തള്ളു വന്നത് സെക്കന്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞു കുറെ ഓട്ടോകാരും ലോറിക്കാരുമൊക്കെയായിരുന്നു, രണ്ടു മണി വരെ തുടര്ന്ന്. അയാള് പോകാന് നേരം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന 5 / 6 ധോശേം കുറച്ചു പോട്ടി ഉലത്തിയതും ഒരു രൂപയും തന്നു, കിടന്നുറങ്ങിക്കോ, നാളേം ഉണ്ടാകണം.
ആ സ്ഥലവുമായി പോരുത്തപെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോള് ചില സയിട് ഇടപാടുകളും തരപെട്ടു, ചുറ്റി പറ്റി ചില അനാശാശ്യങ്ങളും നടന്നിരുന്നു, അറിയാതെ എനിക്കും പിമ്പ് ഇനത്തില് ചില്ലറ കിട്ടി തുടങ്ങി, നമ്മള് ഒന്നുമരിയേണ്ട ആവശ്യക്കാര് നമ്മളെ അന്നെഷിച്ചു വന്നോളും. ഒരെന്നതിനെ ശെരിയാക്കി തരുമോ, ചുമ്മാ അവരെ വേണ്ടപെട്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുത്താല് മാത്രമതി.
പല പ്രായത്തിലും വിവിധ തരത്തിലുമുള്ള വെടികുറ്റികള് സുലഭമായിരുന്നു, എല്ലാം കണ്ടു ഒന്നും കാണാത്ത പോലെ ചില സഹായങ്ങള് അവര്ക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്താല് സാമ്പത്തികം ആയിട്ടല്ലെല്ലും ശരീരം കൊണ്ട് പലരും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്; ചിലപ്പോള് പലരും കയറിയിറങ്ങി പോയാലും കഴപ്പ് മാറാതെ വരുമ്പോള് ചിലര് കിടന്നു വിളിച്ചു കൂവും. എടാ അപ്പൂവേ, ഇന്നോന്നുമായില്ലെടാ നീ ഒന്ന് സഹായിച്ചേ!
ചിലര് കമ്മിഷന് ഇനത്തില് പണിയാന് തരും, ഒരു കാരിയം, എപ്പോ പണിതാലും ഉറ ഉപയോഗിക്കാന് മറന്നിരുന്നില്ല. അവരുടെ സ്നേഹ അഭ്യര്ത്ഥന എങ്ങനെ നിരസിക്കുവാനാ. അവളുമാരുടെ കടിമാറ്റി കൊടുക്കുമ്പോള് എന്റെ മനസ്സ് മുഴുവന് ചെറിയമ്മയുടെ ആ വയറും ചക്ക മുലകളുമായിരുന്നു.
പകല് പ്രതേകിച്ചു പണികളൊന്നും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോയി, ചില ചരക്കുകള് അവളുമാരുടെ വീണു കിട്ടുന്ന പകല് സമയങ്ങളില് കഴപ്പോതുക്കാന് ക്ഷേനിക്കും, അത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് തോന്നിയതിനാല് ക്രമേണ ആ പരിപാടി ഒഴിവാക്കി. 1 വര്ഷം ഏതാണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കടന്നു പോയി. അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ ഒപ്പം ബൈണോ കുലെര്സും ക്യാമറയു മൊക്കെ രേപെരിംഗ് കടയില് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പോയിരിക്കുന്നത് ഒരു പതിവായിരുന്നു.
 Reply
#5
വാസു ആശാന് എന്റെ താല്പാരിയം കണക്കിലെടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്താ മോനെ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് താല്പ്പരിയമുണ്ടോ? അങ്നെ അവിടെ തന്നെ ശിഷ്യപെട്ടു. ആശാന് പഴയ M.E.S മിലിട്ടറി, സകലകലാ വല്ലഭന്, ഒപ്പം ഉദാര മനസ്സും ചേര്ന്നപ്പോള് അങ്ങേര എനിക്ക് മാത്രമല്ല പട്ടണത്തില് അറിയപെടുന്ന ആശാന്യായിരുന്നു.
എന്നും ആശാന് ഉച്ചയൂണ് കൊണ്ട് വന്നിരുനത് ആശാന്റെ ഭാര്യ കലാ മാമിയായിരുന്നു, ഞാന് ശിഷ്യപെട്ടത് മുതല് എന്നും രാവിലെ കടയും പരിസരവും അടിച്ചു തുടച്ചു വൃതിയാക്കിയിരിക്കും. ആശാന് അടി വച്ചു ഉയര്ച്ചയായിരുന്നു, ആ സ്ഥാപനം ഒരു ഷോറൂമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങേരുടെ തൊഴിലിലെ 18 അടവും എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. അങ്ങേര മാമിയെടും മറ്റു പണിക്കരോടും പറയും ഇപ്പഴ ഇതൊരു ഐശ്വര്യമുള്ള സ്ഥാപനമായത്; ഈ അപ്പുവാ എന്റെ സകല ഐസ്വരയതിന്റെം കേന്ദ്രം.
അവിടെ ചേര്ന്ന കാലം മുതല് കടയിലെ രാവിലെ പണി ഒതുക്കി മാര്ക്കറ്റില് നിന്നും കറിക്ക് ഉള്ളത് വാങ്ങി ആശാന്റെ സൈക്കളില് വീട്ടില് കൊണ്ട് പോയികൊടുക്കും, വീട്ടില് മാമിയെ സഹായിക്കും, കുഞ്ഞിനെ കൊഞ്ഞിക്കലും കളിപ്പിക്കലും എനിക്കും ഏറെ പ്രീയമായിരുന്നു, മാമി പറയും മോന് നിന്നെ കണ്ടാല് മതി പിന്നെ പാലും പഴവും ഒന്നും വേണ്ട. ആശാനുള്ള ഊണുമായി കടയിലേക്ക് പോരും. അങ്ങനെ മാമിക്ക് എന്നും ടിഫ്ഫിനും ചുമന്നുള്ള വരവ് ഒഴിവായി,
അടുത്തുള്ള വനിതാ പല പെണുങ്ങളും കുശുകുശ്തിരുന്നത്.. മാഡത്തിന്റെ ആളുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വാര് പണിയായിരിക്കും, അപ്പോള് വേറൊരുത്തി പറയും ഇവനല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിരം കളിക്കാരന്, ഇവനെ കൊണ്ട് മാഡം കുളിക്ക് മുന്നേ ശരീരം മുഴുവന് എണ്ണ തേപ്പിച്ചു മാലീസു ചെയിക്കുന്നത് ഞാന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വരെ ഒരുത്തി പറഞ്ഞു. അവര് ആരാ മോള്, മറ്റൊരുത്തി വിലയിരുത്തി.
കാരിയങ്ങള് എനിക്ക് പിടികിട്ടിയപ്പോള് മാമിയുമായി ഇടപഴകുമ്പോള് അത്രനാളും തോന്നിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രതേക രീതി എന്നില് ഉളവെടുത്തു തുടങ്ങി. മാമിയെ അന്നാണ് ഞാന് ശ്രദ്ധിച്ചത് തൊട്ടാല് രക്തം പൊടിക്കുന്ന രീതിയില് തുടുത്തിരിക്കുന്ന വെളുത്ത കൊഴുത്ത ശരീരം അതിനടുത്ത ഉയരം, പ്രസവം കഴിഞ്ഞതോടെ തലേം മോലെമോക്കെ നല്ല ഫോമില്, ആര് കണ്ടാലും ഒന്നുകൂടി കൊധിയോടെ നോക്കി പോകും,.. എന്നാലും നിയന്ദ്രിച്ചു.
ഒത്തുപിടിച്ചാല് മലയും പോരുമെന്ന പഴമൊഴി, എന്തിനും അതിന്റേതായ ഒരു സമയമുണ്ട്, കാക്കുക തന്നെ. മാമിയുടെ സ്നേഹം അമ്മയുടെ വാത്സല്യം തന്നെ താന് അത് മറ്റു രീതിയില് കാണാന് പാടില്ല, ഇല്ല താന് ആശാനെ ഒരു വിധത്തിലും വഞ്ചിച്ചു കൂടാ.
തുടരും.
 Reply
#6
തന്റെ കട്ടിലിലെ സ്ഥല സൌകരിയം നഷ്ട്ടപെട്ടതെപ്പോഴെന്നരിഞ്ഞില്ല, ഉണര്ന്നു നോക്കുമ്പോള് താന് തലവഴി പുതച്ചിരുന്ന കൈലി തലയില് നിന്നും മാറിയിരിക്കുന്നു. ആനി ചേച്ചി ചേര്ന്ന് കിടക്കുന്നു. ചേച്ചി ഇട്ടിരുന്ന കുട്ടികൂറാ മണ്ക്കുന്നു. ഞാന് ഉണര്ന്നെന്നു മനസിലാക്കിയ ചേച്ചി തന്നെ അവരുടെ മാരോട് ചേര്ത് അമര്ത്തി പിടിച്ചു, എന്റെ ചക്കര കുട്ടാ.
കുട്ടനെ കണ്ടു മുട്ടിയ അന്ന് മുതല് ചേച്ചി ഈ നിമിഷത്തിനായി കൊതിചിരിക്കുവാരുന്നു. ആശാന് ഇങ്ങോട്ട് വരാതായപ്പോള് ആകെ വിഷമിച്ചു പോയി, മുകളിലുല്ലോന് എത്ര കരുനയുല്ലോനാ അതല്ലേ അപ്പൂനെ എന്റടുത് എത്തിച്ചു തന്നത്. ചേച്ചി, ഇത് തെറ്റല്ലേ നമ്മള് ചെയുന്നത് ചേട്ടനെ വഞ്ഞിക്കയല്ലേ. അപ്പൂ നീ വേണ്ടാത്തത് ഒന്നും ഓര്ത്തു തല പുണ്ണ് ആകേണ്ട.
എത്ര നാളായി ഞാനൊരു പുരുഷനെ അനുഭവിചിട്ടെന്നു നിനക്കറിയുമോ ആശാന് എന്നെ ഒന് സുഹിപ്പിച്ചു പോയിട്ട് 2 മാസത്തില് കൂടുതലായി. ഇനിയും പിടിച്ചു നില്ക്കാന് എനിക്കവില്ലെട ചക്കരെ. എന്നെ നന്നായ് അറിയാവുന്ന എന്റെ ചേട്ടന് തന്നെയാ ചക്കരയുടെ അടുതെക്കയച്ചത്. നിനക്ക് വിശ്വാസമാകുന്നില്ലേല് അങ്ങോട്ട് നോക്കു, പാവം ഇപ്പോഴും ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുകയാ. നാളെ എന്നെ സന്തോഷവതിയായി കണ്ടില്ലയെങ്ങില് ആ ചങ്ക് തകരും. പിന്നെ അങ്ങേര ജീവിചിരികില്ലെടാ മോനെ.
താന് പതിയെ എണീറ്റ് കതകിനടുത്തു ചെല്ലുമ്പോള് ചേച്ചി പറഞ്ഞത് എത്രയോ സത്യമയിരുന്നുവെന്നു മനസിലായി. സംശയികെന്ടെടോ അപ്പൂ ഞാന് പൂര്ണ മനസോടെ തന്നെയാടോ ആനിയെ തനിക്കു തരുന്നത്. സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചാലും.. ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൌരുഷം ഞാന് തന്നില് ഉറപ്പിക്കുന്നു. സംശയിക്കേണ്ട എന്റെ ആ വിശ്വാസം താന് കാത്തു സൂക്ഷികുമെന്നെനിക്ക് ഉറപ്പാ. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സാന്നിത്യത്തില് നിങ്ങള് ടീസേന്റ്റ് ആയിരിക്കണം, അതുങ്ങളുടെ മനസ്സ് വെധനിപ്പിക്കരുത്. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്. ഗുഡ് നൈറ്റ്….
തിരിഞ്ഞു കട്ടിലില് എത്തുമ്പോഴേക്കും ആനി ചേച്ചി ആകെ കൂടി സ്വന്തം ശരീരതുണ്ടായിരുന്ന മാക്സി അഴിചെരിഞ്ഞിരുന്നു. എന്റെ പോന്നൂ ചേട്ടന് പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ?. ഇനി ചേട്ടന്റെ വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷികേണ്ട കടമ എന്റെ ചക്കരക്ക. നമ്മളെ യുവ മിധുനങ്ങായി കാണണമെന്ന ചേട്ടന്റെ ആഗ്രഹം, ചേട്ടന് സാധിച്ചു തരുവാന് കഴിയാത്ത സുഹ സംതൃപ്തി അപ്പൂവിലൂടെ നീ ആവോളം ആസ്വധിച്ചോ മോളേയെന്ന്ന എന്നേട് ചേട്ടന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ഇനി എന്റെ ചക്കരകുട്ടന് ഒന്നുമരിയേണ്ട ചുമ്മാ കിടന്നു തന്നെച്ചാല് കുറെ നേരത്തേക്ക് എന്താന്നു വച്ചാല് ഞാന് ചെയ്തോളാം സഹകരിച്ചാല് മാതം മതി കേട്ടോ. പറഞ്ഞു തീര്ന്നതും എന്റെ കൈലി വലിച്ചഴിച്ചതും ഒരുമിച്ചു സംഭവിച്ചു, ഹായ്, തന്റെ കുണ്ണയില് കയറി പിടിച്ച ആനി ചേച്ചിയുടെ മന്നഹാസം ഇരുട്ടത്തും കാണാമായിരുന്നു. ഞാന് ഉദേശിച്ചതിലും ഉഷിരനാനല്ലോ സാധനം,, നമുക്കിന്നു കലക്കേണം.
സമയം കളയാതെ ചേച്ചിടെ ചെഞ്ചുണ്ടുകള് കുണ്ണയെ ആവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മുക്കിയും മൂളിയും ആനി ചേച്ചി അറിഞ്ഞു പണിതു, താളം തുള്ളി എന്റെ വയരില് ആ 2 ചക്ക മുലകളും മധലം കൊട്ടി, കൈകള് നീട്ടി ആ മിനു മിനുത്ത വയറില് മൃദുവായി തടവി കൊണ്ടിരുന്നു, ഇടയ്ക്കു വിരലുകള് ആ കഞ്ഞി കുഴിയില് കടത്തി ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോള് ചേച്ചിക്ക് സ്പീട് കൂട്ടാന് ഉതെജനമാകും. കഴ്ട്ടി 3 മിനുട്സ് ടാപ്പ് തുറന്നു വിട്ട വെള്ളപാച്ചില് ചേച്ചിയുടെ ഉണ്ണാക്കും കടന്നു നെറുകയില് എത്തി, ചേച്ചി തുമ്മി ചീറ്റി നെറുകയില് കൈവചിടിച്ചു.
അങ്ങ് അണ്ണക്ക് വരെ ചെന്ന് നിറഞ്ഞല്ലോ, ഞാനിത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു. ഉള്ക്കാടനം തന്നെ നീ കലക്കിയെടുതല്ലോ, കൊള്ളാം. എത്ര ദിവസായി കെട്ടി കിടക്കുന്നതായിരുന്നു, ചേച്ചിയെ ഓര്ത്തു ചുമ്മാ കുലുക്കി കളയാന് മനസ്സ് അനുവധിചില്ല അതാ ഒറ്റയടിക്ക് പുറത്തേക്കു വന്നത്. നീ ആള് കൊള്ളാമല്ലോ. നേരില് വേണ്ടായെന്നു പറയുമെങ്കിലും എന്നെ ഓര്ത്തു നീ കൈയീപിടിക്കുന്നത് പതിവായിരുനല്ലേ? ഇനി അതിന്റെ ആവശ്യം വരില്ലാട്ടോ, എന്റെ മുത്തിന്റെ എന്നുമുള്ള കാരിയം ഞാനേറ്റു.
ചേച്ചിയെ മയത്തില് പിടിച്ചു കിടത്തി ആ കൊങ്ങ തടങ്ങളും പൊക്കിള് കുഴിയും ഗവേഷണം നടത്തി മുല ഞെട്ടുകളെ ചപ്പി വലിച്ചു, പതിയെ ചുണ്ടുകള് ആ പൊക്കിളില് മുത്തമിട്ടു, അവര് കിടന്നു പുളഞ്ഞു, നാവു നീട്ടി ആ കുഴിയില് കരുക്കി ചേച്ചി സുഹം കൊണ്ട് തുള്ളി ചാടി. ഹായ്. നീ വിദ്വാന് തന്നെ. എന്ത് രസാ നിന്റെ ഈര്പ്പമുള്ള നാവ് അതിലിട്റ്റ് ഇളക്കുമ്പോള്. ഇത്ര നാളും ഒരുത്തനും ചേട്ടന്പോലും എന്നെ ഈ രീതിയില് സുഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, നിന്നെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമല്ലെ ആയുള്ളൂ എന്റെ കുട്ടിആന, ഇനി എന്തെല്ലാം കാണാന് കിടക്കുന്നു, ചുണ്ട് നീങ്ങി നിരങ്ങി ചേച്ചിടെ പൂറില് മുട്ടി നിന്നു, നീറ്റായി റിം ചെയ്തിരുന്ന പൂര് തടം എന്ത് മിനുസം, ചേച്ചി എന്റെ തല പിടിച്ചുയര്ത്തി ചോദിച്ചു, നീ അവിടെ മുത്തമിടുന്നോടാ ചക്കരെ, അതെ ചേച്ചി.. വിഷിഴ്ട്ടമായ സ്ഥലത്തല്ലേ സ്നേഹചുംബനം അര്പ്പികെണ്ടതു, ചേച്ചിയില് അങ്ങനുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് ഒന്നല്ലേ ഇതും. ചേച്ചി ഇക്കിളി കൊണ്ട് തുടകള് അമര്ത്തി പിടിച്ചു. ആനമ്മേ ചുമ്മാ മസില് പിടിക്കാതെ, ഇനി കുറച്ചു നേരം കിടന്നു സുഹിച്ചോളൂ.
ബലായി പിടിച്ചു ആ ആന തുടകള് അകത്തി ചുണ്ട് ആ പൂരിലേക്ക് കടത്തി നാവു ചുഴറ്റി കന്ത് കവര്ന്നെടുത്തു ഞൊട്ടി നുണഞ്ഞു, ആനമ്മ ആനന്ദം കൊണ്ട് പൊന്തി ചാടി,. നാവു വീണ്ടും കൂര്പ്പിച്ചു പൂരിനുള്ളില് കടത്തി കര്ക്കി കൊടുത്തപ്പോള് ചേച്ചി ആന വായില് അലറി കൂവി.. ഹയോ എന്തൊരു രസം.. അപ്പൂ നിരുതല്ലെട മുത്തെ…
ഞാനിപ്പോ സ്വര്ഗീയ സുഹത്തില് അപ്പുപ്പന് താടി പോലെ പറന്നു കൊണ്ടിരിക്കയല്ലേ.. ഇതൊരിക്കലും നിലക്കതിരുന്നെങ്കില്… ചേച്ചി സുഹാലാസ്യത്തില് എന്നെ ആ സ്പോഞ്ഞു തുടകളില് അമര്ത്തി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു… അതെ സമയം തന്നെ ചേച്ചിടെ അണകെട്ട് സ്പില്വെ തുറന്നു വിടുകയും ചെയ്തു.. ഹോ എന്താ ചേച്ചി ഇത് കന്നിക്കരെപോലെ ശ്വാസം മുട്ടി തട്ടി പോയെനമല്ലോ.. ആ തേന് കുടത്തില് നിന്നും പ്രവഹിച്ച എസ്സെന്സ് മോതി കുടിക്കുവാന് പോലും സമ്മതിച്ചില്ലല്ലോ..
സാരമില്ലെട മുത്തെ.. ആവേശം കൊണ്ട് പറ്റി പോയതല്ലേ മാനപൂര്വമല്ലല്ലോ.. കുണ്ണകള് കുറെ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുന്ടെലും നീ ഇപ്പൊ കാട്ടിയ ആ നാവു കൊണ്ടുള്ള കസര്ത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അതെനിക്ക് ശെരിക്കും കന്നിയായിട്ടായിരുന്നു.. ഞാന് എതുലോകത് ആയിരുന്നു വെന്നു പോലും ഒരു രൂപവുമില്ലായിരുന്നു… സോറിഡാ ചക്കരെ.. വീണ്ടും ആ ഗുഹാ കവാടത്തില് ചുണ്ട് ചേര്ത്ത് ആ പാവന തീര്ത്ഥം വളരെ സാവകാശം ഞൊട്ടി നുണഞ്ഞു ആസ്വദിച്ചു..
 Reply
#7
അപ്പോഴേക്കും അലമുറയിട്ടു ഞെളി പിരി കൊണ്ട് പിടചിരുന്ന ചേച്ചിയുടെ നാവടഞ്ഞത് എങ്ങനെ എന്ന് മനസില്ലായി… കുലച്ചു നിന്നിരുന്ന കുണ്ണ ചേച്ചി വീണ്ടും ആവേശപൂര്വ്വം ചുണ്ടുകള്കൊണ്ട്പരിചരിക്കുന്നു.. എത്ര സമ്മര്ദം ചേച്ചി കുണ്ണയില് തന്നു വെന്ന് കൂടുതല് ധീര്പ്പിക്കാതെ ചേച്ചിക്ക് വയാ നിറയെ കൊടുത്തപ്പോള് ചേച്ചി മനസിലാക്കി.. വയറു നിറഞ്ഞ വീര്തല്ലോട മോനെ…
അതെങ്ങനാ ചേച്ചി വായിലൂടെ കുണ്ണപാല് അകത്തു ചെന്നാല് ചേച്ചിക്ക് വയറു വീര്ക്കുന്നത്.. അതിനു പൂറില് ഉറയില്ലാതെ അടിച്ചു നിറച്ചാല് അല്ലെ പെണ്ണിന്റെ വയറു വീര്ക്കുകയുള്ളൂ.. എടാ ബുദ്ധൂസേ, അത് അടിവയരല്ലെട കുട്ടാ വയറ്റില് ഉണ്ടാകുമ്പോള് പെണ്ണിന്റെ ഗര്ഭ പാത്രമാ വീര്ക്കുന്നത്.. ഇത് വെള്ളം കുടിച്ചപോലെ ആമാശയം വീര്ത്തു വെന്ന പറഞ്ഞത്.. എന്താ കുട്ടന് ചേച്ചിടെ അടി വയറു വീര്പ്പിച്ചു തരാന് വല്ല പ്ലാനുമുണ്ടോ..? ഏയ് അങ്ങനൊന്നുമില്ല… സോരീട മോനെ ചേച്ചിടെ പ്രസവം നിരുതിയിരിക്കായ.. അടി വയറു വീര്ക്കില്ലാ നീ പേടിക്കേണ്ട തകര്തടിച്ചോ..
ചേച്ചിയെ അങ്കത്തിനു റെഡിയാക്കി കുണ്ണയില് ഉറ തിരുകി കയറ്റുമ്പോള് അക്ഷേമയോടെ ചേച്ചി എന്നെ വലിച്ചു മേലേക്ക് കയറ്റാന് ശ്രമിച്ചു.. ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെട കള്ളാ.. ഞാന് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്റ അടി വയറു വീര്ക്കില്ലേനെ … എന്നാലും എനിക്കിത് നിര്ബന്ധാ ചേച്ചി, കാലം വല്ലതതനെ.. ഇത് വരെ മരുന്ന് പോലും കണ്ടു പിടിചിട്ടില്ലതതാ.. എന്തിനു ആവശ്യമില്ലാത്ത പൊല്ലാപ്പ് വാങ്ങേണം.. എന്റെ അപ്പൂ ഞാന് ക്ലീനാ നീ പേടിക്കേണ്ട.. നിന്റെ ഉള്ഖണ്ട എനിക്ക് മനസ്സിലാകും.. അന്ന് മുതല് ചേച്ചി മറക്കാതെ എനിക്ക് ഉറ ഇട്ടു തന്നിരുന്നു..
ആനി ചേച്ചി എന്നെ കിടത്തി മേലെ കവച്ചിരുന്നു ആദ്യ കളിയില് ആധിപത്യം പുലര്ത്തി.. താമസിച്ചില്ല 3 മിനിട്സ് മാത്രമേ യെടുതുള്ളൂ.. ചേച്ചി കിതച്ചു കൊണ്ടെന്റെ മേലേക്ക് മറിഞ്ഞു, കൊച്ചനും ബല്ലൂണ് പള്ള വീര്പ്പിച്ചിരുന്നു… ഞാന് താഴേന്നു പോന്തിച്ചപ്പോള് ചലുക്കോ ചലുക്കൊന്നു തോന്നി… തോട്ടിയെന്നു ആനയെ ചരിചിറക്കി, തൊപ്പി ഊരി കളഞ്ഞു, വേറൊന്നു തിരുകി കയറ്റി, ആനയുടെ മേലേക്ക് ചാടി കയറി കടിഞ്ഞാന് വലിച്ചു വിട്ടടിച്ചു കൊടുത്തു.. ആന വായില് ഹായ് ഹായ് ഹമ്മിങ്ങടിച്ചു ചേച്ചി കിടന്നു മേലേക്ക് തള്ളി തളളി ഹരം പകര്ന്നു സുഹിച്ചു..
തളര്ന്നു അവരുടെ മേലെ തന്നെ കിടത്തി കൊണ്ട് ചേച്ചി ചോദിച്ചു..എങ്ങനുടായിരുന്നു നമ്മുടെ പെരുന്നാള് വെടിക്കെട്ട്.. ഇതിപ്പോള് തൃശ്ശൂര് പൂരത്തിന്റെ സാമ്പിള് വെടിക്കെട്ട് അല്ലെ ആയിട്ടുളൂ, ശെരിക്കുള്ള വെടി പൂരം വരുന്നതല്ലെയുള്ളൂ.. എന്റെ മാതാവേ! ഇന്ന് തന്നെ 3 / 4 തവണ വെടി പോട്ടിച്ചിട്ടും ഈ ചെക്കന് മതിയായില്ലെന്നോ..?. അങ്ങനല്ല ചേച്ചി.. ചേച്ചീടെ തൃപ്തിയാ എന്റെയും.. ചേച്ചിക്ക് വേണേല് ഇനീം ചെയ്ധു തരാന് ഞാനിതാ തായാര്…. എന്നാല് നമുക്കിനി വെടി പൂരം നാളേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം..
ചേച്ചിടെ ഇഷ്ട്ടം പോലാകട്ടെ.. എന്നും വെളുപ്പിന് ഒരു 4 മണിയാകുമ്പോള് ഇവനങ്ങു വടിയായി പുള്ചില് തുടങ്ങും മൂത്രം നിരഞ്ഞിട്ടകുമെന്നു കരുതി പോയി മൂത്രമൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു രക്ഷയുമില്ല.. എന്തൊരു കഴപ്പായിരിക്കും അവസാനം കിടക്ക പായയിലിട്ടു പത്തു കുത്ത് കുത്തും കുറെ അങ്ങ് ഒളിച്ചിരങ്ങിയാലെ വെളുപ്പാന് കാലത്ത് ഒന്ന് മയങ്ങാന് സാധിക്കു.. കുട്ടാ എനിക്കും ഇങ്ങനെ ഒക്കെ വെളുപ്പാന് കാലത്ത് തോന്നിട്ടുണ്ട്.. നിങ്ങള്ക്ക് ഇങനെ യെങ്കിലും സമാധാനം കിട്ടുമല്ലോ പെണ്ണ് എന്ത് ചെയാനാ… സഹി കെടുമ്പോള് 2 / 3 വിരലങ്ങു കുത്തികയറ്റി ഇളക്കും..
പുരുഷനേ കോല് കയറ്റേണ്ട സമയത്ത് സായിസ് ഒത്ത ഇത് പോലുള്ള സ്വയമ്പന് കുണ്ണ തന്നെ അടിച്ചു കയറ്റണം അതാ എന്റെ സിടാന്ധം … ഇന്നിനി വെളുപ്പാന് കാലത്ത് ഇവനെന്ത് പരുവതില്ലയിരിക്കുമെന്നു കണ്ടറിയണം… എന്റെ ചക്കര വിഷമിക്കേണ്ട നിനക്ക് തോന്നുബോഴൊക്കെ ഉറക്കതിലാനെലും ഈ പൂരിലേക്ക് അടിച്ചു കയറ്റിക്കോ.. എന്തിനും ഇനി കുട്ടന്റെ കൂടെ ഈ ആനിയില്ലേ… ഇപ്പം കെട്ടി പിടിച്ചു കിന്നുരങ്ങാന് നോക്കാം….
കുണ്ണ പതിവ് തെറ്റിച്ചില്ല… അലാറം അടിക്കുംപോലെ വെളുപ്പാന് കാലത്ത് കംബിയടിച്ചു നില്ക്കുന്നു.. സാധാരണ പോലെ അത്ര കഴച്ചു കയറുന്നില്ലാന്നു മാത്രം.. നല്ല മയക്കത്തിലായിരുന്ന ആനയെ ചേര്ത്ത് പിടിച്ചു അസ്താനത്തിട്ടു കുത്തി തുളച്ചപ്പോള് അവര് ചരിഞ്ഞു കിടന്നു തന്നു.. പതിയെ കമഴ്ത്തി കിടത്തി വയറിനു 2 പില്ലോയും താങ്ങ് വച്ച് പുറകിലൂടെ അപ്പോഴും ചാല ഒലിച്ചിറങ്ങി കൊണ്ടിരുക്കുന്ന ആന പൂരിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറ്റി… കുറെ കുലുക്കി അടിച്ചു എപ്പോഴോ മയങ്ങി… അധിരാവിലെ ഉണരുമ്പോഴും എന്റെ തൊപ്പിയിട്ട കുണ്ണ ആ ആന പൂരില് സുരക്ഷിതമായിരുന്നു…
തുടരും.
 Reply
#8
പൂത്തിരി കത്തിച്ച പോലെ ആനി ചേച്ചിടെ തെളിഞ്ഞ മുഹം കണ്ടപ്പോള് ആ ചേട്ടന്റെ സന്തോഷം കാനെണ്ടാതയിരുന്നു… ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ അങ്ങേര എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു… പതിവ് പോലെ ചേച്ചി അങ്ങേരെ ശിശ്രൂഷിക്കുമ്പോള് ഞാന് സഹായത്തിനെത്തി ചേര്ന്ന്.. ഒന്നും ഉരിയാടാന് കഴിയാതെ എന്നെ മാരോട് ചേര്ത് ആസ്ലെഷിക്കുമ്പോള് ആ ചേട്ടന്റെ കണ്ണുകള് നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു… സന്തോഷം കൊടാനെടോ.. താന് വിഷമിക്കരുത്… ഒരുപാട് അലച്ചിലിന് ശേഷം ഇവളെ യോഗ്യനായ പുരുഷന്റെ തണലില് എത്തിക്കാന് കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷാ….
ഞങ്ങളുടെ രാത്രികള് യാതൊരു തടസവുംകൂടാതെ കുട്ടിയാന പുറത്തും താഴെയുമായി കാമകേളികള് മുന്നോട്ടു പോയി കൊണ്ടിരുന്നു.. രാത്രി ഏതെല്ലാം രീതിയില് 4 / 5 അമിട്ട് കുട്ടിയാനയുടെ പത്തായതിലിട്ടു പൊട്ടിച്ചാലും. വെളുപ്പന്കാലത് അവനു സൌകരിയത്തിനു ഉറക്കത്തില് ആനി ചരിഞ്ഞു കിടന്നു തന്നിരുന്നു… ആ കിടപ്പ് നേരെയാനെലും കമഴ്ന്നാനെലും കയറിയിറങ്ങേണ്ട സ്ഥലം കുണ്ണച്ചണ് വളരെ നിച്ചയമായിരുന്നു..
ചേച്ചി ചെട്ടനെട് പറയുമായിരുന്നു എത്ര തവണ കളിച്ചാലും ശെരി അപ്പുന്റെ ഈ വീരന് വെളുപ്പാന് കാലത്ത് ഇതില് ഇടിച്ചു കയറിയിരിക്കും.. സംത്രിപ്തുയ്ടെ വാക്കുകള് ആനിയില് നിന്നു കേള്ക്കുമ്പോള് ആ ചേട്ടന്റെ മുഹത് നന്ദിയുടെ പുഞ്ചിരി വിരിയും..
ആനി കിട്ടുന്ന അവസരത്തിലൊക്കെ ആ ചേട്ടനേം സുഹിപ്പിക്കുവാന് ശ്രമിച്ചിരുന്നു.. ചൂട് വെള്ളത്തില് തുവര്ത്തു മുക്കി പിഴിഞ്ഞ് ശരീരം തുടക്കുമ്പോള് (കുളിപ്പിക്കല്) ചേട്ടന്റെ പഴയ കിടിലന് ഗജവീരനെ തൊട്ടു തലോടി വായിലിട്ടു ചപ്പി ഒരുവിധം ലെവലാക്കി എടുക്കും ചില ദുര്ബല നിമിഷത്തില് ആനകുട്ടി ബലം കൊടുക്കാതെ കവച്ചിരുന്നു അവനെ പൂരില് ഉള്കൊള്ളാന് ശ്രമിക്കും.. സംഗതി നടക്കുമെങ്കിലും കഴ്ട്ടി 1 / 2 നിമിഷത്തിനുള്ളില് അവന് തലചായിക്കും.. വ്യാകുലയായ ആനിയെ അങ്ങേര സമാധാനിപ്പിക്കും.. എന്തിനാ മോളേ ഈ പൊല്ലാപ്പ്… നിന്റെ കാരിയത്തിനു അപ്പൂ ഉണ്ടല്ലോ…
നാളുകള് കടന്നു പോയി.. കടയില് വന്നിരുന്ന അലിയാര് (അങ്ങേര്ക്ക് 2 ഭാരിയമാരുണ്ട്, ഇഷ്ട്ടന് ഗള്ഫില് ബിസിനെസ്സ്, 3 മാസം കൂടുമ്പോള് നാട്ടില് വരും, മടങ്ങി പോകുമ്പോള് കൂടെ കൊണ്ടുവന്നവളെ നാട്ടില് ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും കൂട്ടാക്കി അടുത്തവളേം കൂട്ടി പോകും.. അങ്ങേര വരുമ്പോള് കടയില് പലരുടേം ഫോട്ടോ വലുതാക്കാന് തരും.. ഒരിക്കല് ഞാന് സൂചിപ്പിച്ചു മുതലാളി, ഇതിലും നല്ലത് കാന്വാസില് ഓയില് പെയിന്റ് ചെയിച്ചാല് നന്നായിരിക്കും.. എന്നാല് അങ്ങനെയാകട്ടെ..
ആനിയുടെ പരിചരണവും ചേട്ടന്റെ മന്സമാടാനവും ഒന്നിച്ചപ്പോള് നല്ല ഫലം കണ്ടു തുടങ്ങി.. ഇപ്പോള് നടുവ് കുത്തി ഇരിക്കാം.. പതിയെ ഒരു വീല് ചെയരിലാക്കി… പുള്ളിയുടെ നിര്ബന്ധത്തില് ഞാന് അലിയാര് തന്ന ഒരു പടം പെയിന്റിംഗ് ട്രൈ ചെയ്തു.. അലിയാര്ക്ക് പെരുത് ഇഷ്ട്ടായി..പിന്നീട് അയാള് അറബികളുടെ ഒക്കെ പടം വരപ്പിക്കുവാന് കൊണ്ട് വന്നു തുടങ്ങി… ചേട്ടന് ടൈം പാസ്സും വരുമാനവുമായി… ജീവിതം ഉല്ലാസം നിറഞ്ഞു..
ഒരിക്കല് അത്യാവശ്യം വരച്ച കാന്വാസുമായി ആനി കടയില് വരുമ്പോള് അലിയാര് കടയില് ഉണ്ടായിരുന്നു.. നമ്മുടെ വരകാരന്റെ ഭാരിയ അല്ലയോനീ.. അവരുടെ കദന കഥ അറിയാമായിരുന്ന അലിയാര് ആനിയെട് ചോദിച്ചു മകളെ നിനക്ക് ഗള്ഫില് പോരാന് താല്പ്പരിയമുണ്ടോ.. എന്നാല് അടുത്ത വരവിനു കൂടെ പോരാന് റെടിയായി കൊള്ളിന്.. ചേട്ടന് ആ വാര്ത്ത വിശ്വാസിക്കുവാനെ കഴിഞ്ഞില്ലാ..
അലിയാര് വാക്ക് പാലിച്ചു.. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ വഴിതിരുവ് ആയിരുന്നു ആനിയുടെ ഗള്ഫ് യാത്ര.. ആനി അവിടെ ചെന്ന വിവരങ്ങള് പറഞ്ഞപ്പോള് സൂചിപ്പിച്ചു.. അലിയാര് ആള് ഐഡിയ രാമനാ.. പഹയന് ഭാരിയേനെ എന്റെ കുറച്ചു പേപ്പര് ശേരിയാക്കാനുടെന്നു പറഞ്ഞു തന്ദ്രത്തില് പ്ലൈന് കയറ്റി വിട്ടു.. എന്നേ ഹോട്ടലില് കൊണ്ട് പോയി, അന്ന് രാത്രി മുഴുവന് എന്റെ സംമധതോടെ മതിവരുവോളം ആസ്വദിച്ചു…
അകന്നു നിന്നിരുന്ന ചേട്ടാന്റെ വീട്ടുകാര് അറിഞ്ഞു കേട്ട് എത്തി ചേര്ന്ന്.. കുറച്ചുനാള് അങ്ങേരുടെ അമ്മ മോനെ ശിസ്രൂഷിക്കുവാന് തങ്ങി, എന്റെ അവിടത്തെ താമസം ആ തള്ളക്ക് അരോചകമായി തോന്നിയപ്പോള് ഞാന് ഒഴിവായി… എന്റെ കാരിയതില് ആ ചേട്ടനും വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോള് ആനിയും ഒച്ചവച്ചു..
മാമിയും ആശാനും മോനുവും നിര്ബന്ധിച്ചു എന്നെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്കു കൂട്ടി കൊണ്ട് പോയി… ആ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോലാണ് ചേട്ടനും ആനിയും അടങ്ങിയത്… താമസിയാതെ ആ ചേട്ടനേം കുട്ടികളേം കൂട്ടി തള്ള അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു…..
അലിയാരുടെ പരിചയം വിശേഷ ദിവസങ്ങളില് ഫോട്ടോക്കും വീടിയോക്കും മറ്റുമായി അങ്ങേരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു. ഇടക്കിടക്ക് വിശേഷിച് ഒന്നുമില്ലേലും എന്തേലും കാരിയം പറഞ്ഞു നാട്ടിലുള്ള അങ്ങേരുടെ ബീവി വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു…. ആദ്യമാദ്യം അവര് എന്തിനാണ് വിളിപ്പിച്ചതെന്നു മനസിലായെങ്കിലും എന്തേലും തട്ടാ മുട്ടി പറഞ്ഞു ഞാന് തല ഊരിയിരുന്നു.. 2 ബീവിമാരും മാറിം മറിച്ചു ഇത് ആവര്ത്തിച്ചപ്പോള് ഒരിക്കല് തുറന്നു ചോദിച്ചു..
ഒരു കാരിയുമില്ലാതെ എന്നെ വെറുതെ എന്തിനാണ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത്.. കടയില് പിടിപ്പതു പണിയുള്ളതാ.. അവര് വളച്ചു കെട്ടില്ലാതെ കാരിയം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഇത്തതാക്കും വേണ്ടിയ അപ്പൂനെ മാത്രം വിളിപ്പിക്കുന്നത്… നീ ആള് കേമനാണെന്ന് മനസിലായി.. മുതലാളിയാണേല് ഞങ്ങളുടെ കാരിയതില് ഒരു ശ്രദ്ധയുമില്ല.. കിളിപോലുള്ള കൊച്ചു പിള്ളര് ലയിനെ നില്ക്കയല്ലേ..
ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വച്ചാല് അപ്പൂ അങ്ങ് സാധിച്ചു തരേണം അത്ര മാത്രം.. ഞങ്ങളും പെണ്ണല്ലേ.? അവരുടെ തുറന്നടിച്ചുള്ള ആവശ്യം കേട്ടപ്പോള് ആദ്യം പതറിയെങ്കിലും, മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചു, ഇവള് മാരെ വേരുപ്പിച്ചാല് പാരയായി മാറും ഇഷ്ട്ടതിനു കാരിയം നടത്തി കൊടുത്താല് ജീവന് തരാന് വരെ തയാറാകും, അതാ തുളുക്കതികള് ….
ആനി പോയതോടെ ആകെ ബെജരായിരിക്കയായിരുനു കുണ്ണച്ചാര്, ഈ മുറ്റു കയറിയ തിമിഗലങ്ങളെ കാണുമ്പോളൊക്കെ അണ്ടി പോങ്ങുന്നതായിരുന്നു… അടക്കി നിറുത്താന് പനിപ്പെടിരുന്നു.. ഇപ്പോള് നേരിട്ട് ഓഫര് വന്നപ്പോള് പിന്നെ പുറം കാലിനു തട്ടി തെറിപ്പിക്കുന്നത് ശേരിയല്ലല്ലോ.. 2 പേരും മാറി മാറി വരുന്ന മുറക്ക് ആഴ്ചതോറും കളിച്ചു കൊടുക്കുവാന് ആവശ്യപെട്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ മാസത്തില് കുറഞ്ഞത് 2 / 3 തവണയെങ്ങിലും ഇവളുമാരെ കളിച്ചു സുഹിപ്പിച്ചു പൂരിലെ കടി ഒതുക്കി കൊടുക്കേണം.
മുതലാളി നാട്ടില് ഉള്ളപ്പോലാനെലും തത്തക്ക് കടി മൂത്താല് അപ്പം വിളിവരും.. ഒരു കാരിയം നേരാ, 2 ഉം പര്ധക്കുള്ളില് ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത് തുടുത് കൊഴുത്ത മല്ഗോവാ മാമ്പഴവും ചീര്ത്തു വീര്ത്തു ത്രസിച്ചു നില്കുന്ന കഴുപ്പ് ഒടുങ്ങാത്ത പൂറുകളുമായിരിന്നു.. പകല് വെളിച്ചത്തില് പരുധ മോചിപ്പിച്ചാല് ആ മാദക മേനി നോക്കിയിരിക്കുമ്പോള് തന്നെ കുണ്ണ പ്രസാധിചിരിക്കും.. ബെഡ് റൂമിലെ കാമ കേളികള് മതിവരാതെ 2 നേം രൂഫ് ഇട്ട ടെറസില് നൂല് ബന്ധമില്ലാതെ ചൂരല് കസാലകളില് ചാരി കിടത്തി എത്ര സായന്നങ്ങള് പണ്ണി പദം വരുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു..
 Reply
#9
പുരുഷനേ സുഹിപ്പിക്കാന് തമ്മില് മത്സര ബുത്തി തന്നെയായിരുന്നു 2ഉം നല്ല സഹകരനമായിരുന്നു.. അങ്ങോട്ട ആവശ്യ പെടാതെ തന്നെ സമയവും സന്നര്ഫവും അറിഞ്ഞു കൂട്ടാളിയെ സുഹിപ്പിച്ചു സുഹം സംതൃപ്തി നേടാന് മിടുക്കികലായിരുന്നു.. തമ്മില് കട്ട കട്ട നില്ക്കുമെങ്കിലും കയറി പണിയുമ്പോള് കൂടുതല് ബൌന്സ് ചെറിയതിനെ പണ്ണുംബോള്യിരുന്നു..അങ്ങോട്ടൊന്നു തള്ളിയാല് ആ പ്ലം പൂറില് നിന്നും 2 എകോ ബൌന്സ് ചെയ്തിരുന്നു.. മൂത്ത തത്തയും മോശമല്ലായിരുന്നു..
ആ കളിയുടെ മാധുര്യം നാവില് നുനജു കൊണ്ട് തന്നെ വര്ഷങ്ങള്ക്കുള്ളില് എന്നെയും ഗള്ഫില് കൊണ്ടുപോകുവാന് അലിയാരെ ഈ 2 തിമിഗലങ്ങളും സമ്മര്ദം ചെലുത്തിയത്.. ഒപ്പം എന്റെ താല്പരിയം കണക്കിലെടുത് ആനിയും അലിയരില് പ്രേസ്സരിട്ടു.. എല്ലാ പുലയാടികള്ക്കും പുറം നാട്ടിലും കഴപ്പ് കയറിയാല് മുള്ള് കംബിയിട്ടു ഉരക്കാതെ കാരിയം കാണാമല്ലോ.?.
അങ്ങനെ അലിയാര് എന്നേം കൊണ്ട് പോകാമെന് സമധിച്ചു, ആശാന് സംമധം മൂളി, ആ വിവരം വീട്ടില് അറിഞ്ഞപ്പോള് മാമി ആകെ വയലന്റായി, അവരുടെ പ്രസരിപ്പ് തന്നെ പോയി മറഞ്ഞു… ആകെ മാനസീകമായി തകര്ന്നു.. മാനസീക വിഭ്രാന്തിയില് പറയുന്നതും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതും തമ്മില് ഒരു പൊരുത്തവും ഇല്ലാതായി… അവര് ഒരു കാരിയം ആശാനെട് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.. വെളിയിലേക്ക് പോയാല് അപ്പൂനെ നമ്മുക്ക് എന്നെന്നേക്കുമായി നഷ്ട്ടപെടും… അതറിഞ്ഞപ്പോള് ഞാന് പോകുന്നില്ലയെന്ന തീരുമാനം ആശാനേം മാമിയേം അറിയിച്ചു…
കട പൂട്ടി പോകുമ്പോള് ആശാന് എന്നേം കൂട്ടിയിരുന്നു.. ഷാപ്പ് വരെ ആശാന് എന്നെ ലോഡ് വച്ചു ചവിട്ടും.. ഷാപ്പില് നിന്നും വീട് വരെ ഞാന് ആശാനെ ലോടെടുക്കും ആശാന് കള്ള് കുടിക്കുമ്പോള് എനിക്കൊരു കപ്പേം കറീം ഫ്രീ…കള്ള് ഷാപ്പില് നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് ഒരു 4 കിലോമീറ്റര് കാണും ഈ യാത്രാ വളരെ ശ്ലോയില് മതിയെന്നാണ് ആശാന്റെ ആഗ്രഹം… ചില നല്ല മൂടുള്ള സമയത്ത് എന്നേട് ആശാന് സ്വന്തം മനസ്സ് തുറക്കാറുണ്ട്…
അങ്ങനെ പുള്ളി യുദ്ധകാല വീരഗാഥകള് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തില് പണ്ട് സഞ്ജയ് ഗാന്ധി വടക്കേ ഇന്ത്യയില് നടപ്പാക്കിയ നിര്ബന്ധിത വന്ധ്യംകരണത്തെ കുറിച്ചും പറയും… ആശാനും ആ ധുഷ്ട്ടന്റെ കെണിയില് പെട്ടുപോയ ഹധഭാഗ്യരില് ഒരുവനായ കാരിയം പറഞ്ഞു. നിമോനിയ പിടിപെട്ടു ബോതമില്ലാതെ മിലിട്ടറി ഹോസ്പിറ്റലില് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഡിസ്ചാര്ജ് ആയി പോരുമ്പോഴും തനിക്കും സംഭവിച്ച ദുരന്തം അറിഞ്ഞിരുനില്ല..
അറിഞ്ഞപ്പോള് ബഹളമായി ഡോക്ടര്ക്ക് എതിരെ മിലിട്ടറി കോടതിയില് കേസ് ഫയല് ചെയ്തു… ആ ധാരുണ അവസ്ഥ മാറ്റിയെടുക്കാന് മറ്റൊരു ശസ്ത്രക്രീയ നടത്തി, അതും പരാജയപെട്ടു.. മേലെ പിടിപാടുള്ളവര് കുറച്ചു കാശ് വച്ചു നീട്ടി സ്വാധീനിക്കാന് ശ്രമിച്ചു…. പച്ച നോട്ടുകള് മേജര് ജെനര്ലിന്റെ മുഹതെക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു പെട്ടിയുമെടുത്ത് മിലിട്ടറി ബരക്കിനെട് വിട പറഞ്ഞു പടി ഇറങ്ങിയതാ..
ഒരു തൊഴില് വശപെട്ടിരുന്നതിനാല് അലയെണ്ടി വന്നില്ലാ… എന്റെ ഈ സ്വകാരിയ രഹസ്യം ഭാരിയ കല കൂടാതെ അറിയുന്നത് ഇപ്പൊ അപ്പൂ നിയും….. വീട്ടുകാര് എത്ര നിര്ബന്ധിച്ചിട്ടും ഒരു വിവാഹത്തില് നിന്നും ഞാന് മനപൂര്വം ഒഴിവായി കൊണ്ടിരുന്നു… ആരെടും യഥാര്ത്ഥ കാരിയം പറഞ്ഞില്ലാ.. ആ ഒറ്റ കാരിയതില് അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും പിണങ്ങി, അതൊന്നും കാരിയക്കാതെ 45 വരെ പിടിച്ചു നിന്നു.
അവസാനം ഒരു പ്രതേക സാഹചരിയതില് തന്റെ പകുതി പ്രായം പോലുമില്ലാതിരുന്ന കലാരണ്ജിനിയെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടിവന്നു. കലയുടെ അച്ഛന് ഒരു ഹോമിയോ വൈദ്യരായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവര് അമ്മയും മോളും വളരെ ബുതിമുട്ടിലായിരുന്നു.. ബന്ധുക്കള് അവസരം മുതലാക്കി സ്വത്തു തട്ടാനായിരുന്നു തക്കം പാര്ത്ത്..
ആകെ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയില് കഴിയുംബോളാണ് ആ വാര്ത്ത അറിഞ അമ്മ ഇടിവെട്റെട്ടത് പോലായത്.. കോളേജു കുമാരി കലക്ക് സ്നേഹ പൂര്വ്വം സുഹുര്ത്ത് സമ്മാനിച്ച അമൂല്യ നിധി അടിവയറ്റില് വളരുന്നു… വിവരം അറിഞ്ഞ കൂട്ടുകാരന് സമയം കളയാതെ നാട്ടില് നിന്നും മുങ്ങി… നിരാലംബരായ അമ്മയും മോളും ആദ്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു പരാജയപെട്ടു..
ആ അവസ്ഥയില് സഹായത്തിനെത്തിയ വിശ്സ്തനായ് ആശാന് അവരില് നിന്നും ആ രഹസ്യം അറിഞ്ഞു, ആ കുടുംബത്തിന്റെ മാനം കാക്കാന് മറ്റൊരാള് വിവരമരിയാതെ കലയെ വിവാഹം കഴിക്കുവാന് തയാറായത്… അവളെട് കല്യാണത്തിന് മുന്പ്പ് എല്ലാ കാരിയങ്ങളും സംസാരിച്ചിരുന്നു. അവള് അതെല്ലാം സഹിച്ചു എന്നോടൊത് ജീവിക്കാന് തയാറായി, അങ്ങനെ അവളേം അമ്മയേം എന്റെ സംരക്ഷണത്തില് ആയി..
തുടരും.
 Reply
#10
ഏതാനും നിമിഷം കഴിഞ്ഞപ്പോള് അവള് എത്തി ചേര്ന്ന് ആക്രാന്തം മൂത്ത് കുണ്ണ എടുത്തു പെരുമാറുന്നു.. എന്ത് പറ്റി നിനക്കിതു.. ആദ്യ റൌണ്ടുകള് കഴിഞ്ഞു ബാത്രൂമില് പോയി വന്നപ്പോള് എല്ലാം വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നുവോ? ആയിക്കോട്ടെ.. അതല്ലെട ചക്കരെ.. എത്ര നാളിനു ശേഷം എന്റ്റെ മുത്തിനെ കിട്ടിയതാ, എല്ലാം മറന്നു പോയി…
പിന്നെ തെക്ക് വടക്ക് നോക്കാനുണ്ടോ വെടിക്കെട്ടിന്റെ വെടികെട് പരമ്പര തന്നെയായിരുന്നു.. പിന്നെ ഒരിക്കല് പോലും ആനക്ക് താളം തെറ്റിയില്ലാ. 5 / 6 പടക്കം പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോള് അവളുടെ ചെവിയില് കടിച്ചു പറഞ്ഞു… ഇപ്പോളാ എന്റെ ആനക്ക് ആനതാളം വീണ്ടു കിട്ടിയത്.. ആദ്യം താളം പിഴച്ചതെന്തേ?.. താളം തെറ്റിയെന്നോ അതും എന്റെ ചക്കരയോടോപ്പം കിടക്കുംബോലോ… ഒരിക്കലുമില്ല…
പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയാ ഇടക്കൂരി പോന്നത്… തലയിണക്ക് അടുത്തിരുന്ന ഊരി പോന്ന ഉറയെടുത്തു കാട്ടി ചോദിച്ചു… അതാണോ.. അപ്പം സംഗതി ശെരിയായി കാണണമല്ലോ.. ഇനി ഇപ്പൊ എനിക്കെന്റെ ചക്കര മുത്തിനെ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകാന് അവകാശം ഉണ്ടല്ലോ.. ഇവളിതെത് പിച്ചും പെയുമാ പറയുന്നത്, ഉറക്കപ്പിചാണോ.. അതൊന്നുമാല്ലെന്റെ കുട്ടാ നീ വന്നെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കീട്ടു വരാം..
അവര് എന്നെ നിര്ബന്ധിച്ചു കൈ പിടിച്ചു വെളിയില് കോണ്ടുവന്, ആശാന്റെ ബെട്രൂമിലേക്ക് നീങ്ങി.. അവളെ തടഞ്ഞു പറഞ്ഞു… എന്ത് തോന്ന്യവാസമാ ഈ കാട്ടുന്നത് ആശാന്റെ ബെട്രൂമില് ഒളിഞ്ഞു നോക്കുവാനോ.. പോ മാറി… അവളേം കൂട്ടി തിരിഞ്ഞു നടക്കുമ്പോള്, ആശാന്റെ കതകു തുറന്നു മാമി വെളിയിലേക്ക് വന്നു.. നൂല് ബന്ധമില്ലാത്ത ആനിയെ കെട്ടി പിടിച്ചുമ്മവക്കുന്നു..

സ്ഥലകാല ബോധം വന്നപ്പോള് മാമിടെ മുന്നില് നാണം മറക്കുവാന് ഒരു തുണ്ട് തുണിയില്ലാതെ താന് ആകെ ചമ്മി പോയി… ആനിം മാമിം ഒന്നിചെന്നെ ആശ്വാസിപ്പിച്ചു.. നാനിക്കെണ്ടാടാ മുത്തെ.. ഇനി നീ ഞങ്ങളെ ഒന്നും ഒളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.. മാമിയിന്നു മതിവരുവോളം ഇതിന്റെ സുഹം അനുഭവിച്ചതല്ലയോ… ശേരിയല്ലേ മാമി?, ഇനി എപ്പോള് വേണമെങ്കിലും ആകാമല്ലോ അല്ലേട മുത്തെ, നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ആ ചമ്മല് മാറി കിട്ടിയല്ലോ..
എന്താ പോത്തെ, നീ ഈ വിളിച്ചു കൂവുന്നത്.. വെറുതെ ഇല്ലാവചനം പറയരുത്.. താന് ആനിയെട് കയര്ത്തു… മോനെ അപ്പൂ, നീ എന്നേട് പൊറുക്കണം.. ആനി പറഞ്ഞത് നേരാണ്.. കുറെ മുന്പ്പ് വരെ നിന്റെ കൂടെ കിടക്ക പങ്കിട്ടത് ആനിയല്ലയിരുന്നു അത് ഞാനായിരുന്നു.. നിന്റെ അറിവോടെ ഒന്നും നടപ്പില്ലെന്നുരപ്പയപ്പോള് ആനിയുടെ ബുദ്ധിയാ ഇന്നെനിക് കിട്ടാ കനി നേടി തന്നത് അതും എന്റെ പൊന്ല് നിന്നും…
ഇവള് നിന്റെ രീതി എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു എങ്ങനെ എപ്പോഴൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയനമെന്നതും ഇവള് പറഞ്ഞ പോലൊക്കെ ഞാന് ചെതെന്നു മാത്രം… ഇടയ്ക്കു താളം തെറ്റിച്ചതിന് നീ പരാതി പറഞ്ഞില്ലയോ അതും ഇവള് പറഞ്ഞിട്ടയിരുനു… ആ ഉറ നീ പോലും അറിയാതെ എങ്ങനെയോ ഊരി എടുത്തു..
എന്തായാലും പൊന്നിന്റെ കുഞ്ഞു വീര്യം എന്റെ ഗര്ഭപാത്രത്തില് ആയികിട്ടി.. ഇനി ഇത് പോന്നു പോലെ ഞാന് സൂക്ഷിച്ചോളാം… നീ ബേജാര് ആവേണ്ട, കാരിയം നേടി എടുക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യ്മായിരുന്നല്ലോ.. നീ ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പൊല്ലാപ് ആക്കുമോന്നയിരുന്നു പേടി..
അത് എങ്ങനാ ഇവന് മാത്രമല്ല, ഇത്ര നാളും എന്നും കൂടെ കിടത്തിയിരുന്ന ആശാന് പോലും മനസ്സില്ലായിരുന്നു ആരാ കൂടെ കിടക്കുന്നതെന്നത്.. ഞാന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ആശാനും അറിയുന്നത്.. ആശാന് അന്നെഷിച്ചത് മാമി എന്തെയെന്നയിരുന്നു… ഞാന് പറഞ്ഞു മാമി ഇപ്പോള് അപ്പുറത് മോനൂന്റെ കുഞ്ഞനുജത്തിയെ അപ്പൂവില് നിന്നും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്..
അവന് സംമാധിച്ചുവോ എന്നായി.. നല്ല ശേലായി, അവന് അറിഞ്ഞാല് വല്ലതും നടക്കുമോ? നിങ്ങള് മാറി മാറി ശ്രമിച്ചു പരാജയ പെട്ടതല്ലയോ.. അതിനായിട്ടയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ആള്മാറാട്ടം… ഹോ, എന്തുമാകട്ടെ അങ്ങനെ ആ കാരിയം സാധിച്ചുവല്ലോ.. അതിന്റെ പാരിതോഷിക മായിട്ടായികോട്ടെ ഇന്നത്തെ നിന്റെ കനപ്പ് ഞാന് മാറ്റി തരാമെടി എന്നും പറഞ്ഞു ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആവേശത്തില് പറന്നടിച്ചു എന്റെ പൂറും മൂലാടവും ചേര്ത്ത് ചാല് വെട്ടിയ പോലാക്കി തന്നു…
ആശാന് വിഷമിക്കുന്നത് ഈ സത്യം അപ്പൂ നീ മനസിലാക്കുമ്പോള് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നാണ്.. അപ്പൂ, പെന്നെ, മുത്തെ നീ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായതായി അറിഞ്ഞ ഭാവമേ നടിക്കേണ്ട.. ഒന്നും സംഭാവിക്കതമട്ടില് മുന്നോട്ടു പോകട്ടെ… ഹാ ഇവള് ചുമ്മാതല്ല ഈ ദൌത്യം ഏറ്റത്, നിന്റെ കുഞ്ഞു എന്റെ വയറ്റിലാക്കിയാല് താമസിയാതെ നിനെ ഗള്ഫിലേക്ക് കൊണ്ട് പോകാന് ഞാന് സംമാധിക്കനമായിരുന്നു വത്രേ…
ഇനി പോന്നു ഒനും നോക്കേണ്ട യാത്രക്കുള്ള തയാരെടുപ്പോക്കെ തുടങ്ങിക്കൊളിന്… ആശാനും ഞാനും സംമ്ധിചിരിക്കുന്നു.. ഇനി എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛന് ഞങ്ങളെ വഴിയില് ഉപേക്ഷിക്കില്ലന്നെനിക്ക് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു… ആനി ഞാന് തന്നു വാക് പാലിക്കുവാന് ഞങ്ങള് തായാര്..
പിന്നീട് പോയി കിടന്നിട്ട് ഒരു സ്വസ്ഥതയും കിട്ടിയില്ല.. കുറെ കഴിഞ്ഞു അടുക്കല് വന്നു അപ്പുറോം ഇപ്പുറോം കിടന്നു രണ്ടാളും ആവും വിധത്തിലൊക്കെ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാന് ശ്രമിച്ചു.. എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും മനസ്സില് ഏകഗ്രത കിടുന്നില്ല… കുറെ കഴിഞ്ഞു മാമി അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി.. ആനി പരിചരണം തുടര്ന്ന് എപ്പോഴോ കെട്ടി പിടിച്ചു തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി…
വെളുപ്പാന് കാലമായപ്പോള് പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ കൊച്ചന് ഉണര്ന്നു… ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആന പൂറിലേക്ക് ഊളിയിട്ടിറങ്ങി കുത്തി കലക്കി.. പെട്റെന്നുറന്ന ആനയും തായാര് പിന്നീട് മയക്കമേ വന്നില്ല.. തലേന്ന് രാത്രിയിലെ ആനക്കടം പലിശ സഹിതം വസൂലാക്കിയായിരുന്നു അവള് കിടക്ക വിട്ടത്.. അവള് ചെല്ലുമ്പോള് മാമി അടുക്കള പണി ഒട്ടു മുക്കാലും തീര്ത്തിരുന്നു.. ഞാന് വന്നു നിങ്ങളുടെ മൂട് നശിപ്പിക്കെന്ടന്നു വച്ചാ അങ്ങോട്ട്വരാതിരുന്നത്…
അവന്റെ മൂട് മാറിയോ അതോ നീ മാറ്റി യെടുതോ… രാതി എന്ത് ചെയ്തിട്ടും അവനെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റിയില്ല ആ മനസ്സാകെ കുറ്റബോധം കൊണ്ട് തകര്ര്ന്നിരുന്നു.. വെളുപ്പാന് കാലത്തുള്ള അവന്റെ ഉഷാര് ഞാന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലയോ.. പതിവ് തെറ്റിയില്ല… അവന് എന്റെ ആവശ്യം അറിഞ്ഞു പണിതു തന്നു.. മയക്കം വിട്ടു ഞാനും സഹകരിച്ചു… ഇപ്പൊ ആള് നല്ല മൂഡില… എന്താ മാമിയും ഒരു കൈ നോക്കുന്നുവോ?…
 Reply
Possibly Related Threads...
Thread
Author
  /  
Last Post
Replies: 0
Views: 7,074
05-02-2017, 09:22 AM
Last Postkinkygirls

Forum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)


Powered By Indian Forum,