എന്റെ ഡാൻസ് മോഹം
#2
എല്ലാം കഴിഞു ഞാൻ എണീറ്റ് നോക്കിയപോൾ ആണ് മനസിലായത് സർ ടെ ഷർട്ട്‌ ഞാൻ കീറി ഇരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് നാണം വന്നു പോയി ,മുണ്ട് മുഴുവനും ഞങളുടെ കാലിന്റെ പാടും ചെളിയും ആയി എന്റെ പന്റിസ് കീറി ഇരിക്കുന്നു 2 പേരും പരസ്പരം ചിരിച്ചു ടൈം നോക്കിയപോൾ 11.30 ഞാൻ പോകട്ടെ എന്ന് സർ പറഞു ഇനി ഇപോ പോകണോ , റൂമിൽ പോകാം എന്ന് ഞാൻ പറഞു , ഒന്ന് കുളികട്ടെ അപോ ഞാൻ പോകുമ്പോ എന്നെ വിളിച്ചു ഒന്ന് വന്നു മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞു എന്തിനുഇരിക്കു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യം മനസിലായിഎന്റെ ജൈസണ്‍ ടെകുട്ടൻ വീണ്ടുംഉണർന്നിരിക്കുന്നു
എന്ന് ഞാൻ ഇരിക്കാൻനിന്നപോൾ ആണ് പറഞത് അങിനെ അല്ല ബാക്ക് അവന്റെ മുകളിൽവെച്ച് ഇരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞു എനിക്ക് പേടിയ വേണ്ട എന്ന് , എന്നെ പറഞു പതുകെ ഇരുത്താൻ നോക്കി മകുടം പകുതി കേറിയതും എനിക്ക്വേദനവന്നു ഞാൻ ആ എന്ന് മൂളി അപോ വീണ്ടും പുറത്തെടുത്തു വീണ്ടുംഅമർത്തിഅപ്പോൾ മകുടം മുഴുവനായി അങിനെ അടുത്ത ടൈം ഊരികേറിയപ്പോൾഫുള്ളും കേരിപോയിഞാൻആദ്യമായാണ്ഇങ്ങിനെഇരിക്കുന്നത്പിന്നെ കേട്ടിപിടിച്ചുള്ള അടിയിൽ ഞാൻ ജൈസണ്‍ എന്ന ആണിനെശെരിക്കുംഅറിഞ്ഞുഎല്ലാം കഴിഞു എടുകുമ്പോൾ ഒരു കുടം പാലാണ് ബാകിൽ നിന്നുംവന്നത്എന്നിട്ട്എന്നെ കെട്ടിപിടിച്ചു സോഫയിലേക്മറിഞ്ഞുഞാൻ അയ്യാളെ ഉമ്മകൊണ്ട് നക്കികൊടുത്തുഎന്നോട്ചോദിച്ചുഎങ്ങിനെഉണ്ട് എന്ന് , ഞാൻ പറഞു സൊ മാർവലസ്.. അത്കഴിഞു താഴെറൂമിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ബെഡ് എല് കിടത്തി എ സി ഓണ്‍ അകി കുളിക്കാം എന്ന് പരാജപോ പറഞു ഇനി വേണ്ട കിടക്കാൻ പറഞു എന്നെ കെട്ടിപിടിച്ചു പുതപ്പിനുള്ളിലേക്ഞങൾകെട്ടിപിടിച്ചു കിടന്നു
രാവിലെ പേപ്പർ കൊണ്ട് വരന്ന പയ്യന് ഡോർ ഇൽ ഇട്ടു പോകുന്നശബ്ദംകേട്ട്എണീകുമ്പോൾഎന്റെ മുലയിൽചുണ്ട്ചേർത്ത് കെട്ടിപിടിച്ചുകെടുക്കായിരുന്നു. ഞാനും കെട്ടിപിടിച്ചു ഉമ്മ കൊടുത്തു ,അപോ ഞാൻ താഴെനോക്കിയപോൾ എന്നെ ഇന്നലെഇങ്ങിനെകാട്ടിക്കൂട്ടിയകുഞ്ഞു ജൈസണ്‍തളർന്നുകിടക്കുന്നു , എന്റെഹബ്ബിനെക്കാളുംഇപ്പോൾ തന്നെ വലുപ്പം ഉണ്ട്എന്ന്എനിക്ക് തോന്നി ,ഞാൻ എണീറ്റ് കിറ്റ്ചെനിൽമകൾക്കുള്ളടിഫ്ഫിൻ ആൻഡ്‌ ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങി , ആ ടൈം ജൈസണ്‍വന്നുഎന്നെ വീണ്ടും ഇരുക്കേപുണർന്നു,പ്ലീസ് ജൈസണ്‍ , മകൾ ഇപ്പോ ഉണരും അത് കഴിഞു നോക്കാം ,അയാൾ വേഗം പോയി ഡോർ ക്ലോസ്ചെയ്തു ഉള്ള ചെറിയ കഷ്ണം ഡ്രസ്സ്‌ ഉം മാറ്റി കുഞ്ഞു ജൈസോനെ എനിക്ക് കാണിച്ചു നിന്നു , ഞാൻ പറഞു വേഗം വാ ,ഞാൻ നൈറ്റി പൊക്കി ഊരി ഞാൻ ടേബിൾ ടെ മുകളിൽ കാൽ വകച്ചു വെച്ച് ഇരുന്നു , പുള്ളി വന്നു എന്റെ കവാടത്തിൽ അവനെ ഉരസികൊണ്ടിരുന്നു , ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ സൗണ്ട് പുറത്തു വന്നു തുടങി ഞാൻ ഓരോ നിമിഷവും അടുപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപോ ജൈസണ്‍ അതിനു അനുസരിച്ച്വലിഞ്ഞു നിന്നു ഞാൻ ജൈസോന്റെ അരകെട്ടു പിടിച്ചു അമര്ത്തിഞാൻ കാലുകൊണ്ട്‌ചുറ്റിഅപ്പോജൈസണ്‍ എന്നെ എടുത്തു പൊക്കിപിടിച്ച്നിർത്താതെഅടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ,ഒപ്പംഞങൾപരസ്പരം ചുണ്ടും ഊമ്പി വലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്റെ സ്പോടനം നടന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി , എന്നിട്ടും ജൈസണ്‍ എന്നെ താങ്ങി എന്നിലേക് ഇരഗിയും ചാടിയും എന്നെ സുഗിപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം അതിൽ നിന്നും ചൂടുള്ള പാൽ എന്റെ അടിവയറുംനിറക്കുന്നത്ഞാൻശെരിക്കും അറിഞ്ഞുഒരുനിമിഷം ഞങൾ പരസ്പരം വാരിപുണർന്നു ഇരുന്നു കുറച്ചു കഴിഞു എന്നോട് പറഞു ഞാൻ പോകട്ടെ എന്ന് ,അപ്പോഇനി ഏപ്പോവരും നോർമൽ ടൈം , ഞാൻ പറഞു പോകണ്ട ഇവിടെ ഇരുന്നാമതി,അപ്പോ സ്ടുടെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഫ്രീ ആണെകിൽ എന്നോട്അങ്ങോട്ട്‌വന്നോ എന്ന് പറഞു അല്ലെകിൽ നൈറ്റ്‌ഞാൻ വരാം ,

നൈറ്റ്‌ സാരിയും വിത്തൌട്ട് ബ്രാ ഞാൻ ബ്ലൌസ് ഉം ഉസ് ചെയ്തു ഞാൻ നിന്നു , റെഗുലർ ടൈം ഇൽ വന്നു എന്നെ കണ്ടതും പറഞു കൂടുതൽ സുന്ദരി ആയിടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വയറും പുക്കിലും കാണുന്ന തരത്തിൽ സാരി ഇറക്കി കുത്തിയിരുന്നത് , എന്നോട് ചോദിച്ചു ചെറിയ മകൾക്ക് ഇപ്പോ എങ്ങിനെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞു കുഴപമില്ല എന്ന് ക്ലാസ്സ്‌ നു പോയില്ല , നാളെ മുതൽ പോകും അപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആകും അല്ലെ എന്ന് അപ്പോ ഞാൻ പറഞു അതെ എന്തെ ക്ലാസ്സ്‌ എടുത്തു തരാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെകിൽ ഇന്നുപോകണ്ട സ്ടുടെന്റ്സ് നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി നാളെ ക്ലാസ്സ്‌ ഇല്ലാ എന്നു, 2 പേര്ക്കും ഞാൻ ഫുഡ്‌ കൊടുത്തു ഞാൻ കിറ്റ്ചെനിൽ പോയപോ സർ ഉം വന്നു കുമ്പിട്ടു നിന്നു വയറുമ്മേ കെട്ടിപിടിച്ചു പുക്കിളിൽ നക്കി കൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ തലോടി കൊണ്ടിരുന്നു , എന്നിറ്റു ജൈസണ്‍ സാധനം പുറത്തെടുത്തു എന്നോട് ലൈറ്റ് ഓഫ്‌ ആക്കാൻ പറഞു എന്റെ സാരി പൊക്കി ബാക്കിൽ മുട്ടിച്ചു കിറ്റ്ചെനിൽ നിന്നും കുറച്ചു ഓയിൽ എടുത്തു അവിടെ തേച്ചു എന്നിറ്റു അവനെ പതുക്കെ അമർത്തി ഇന്നലത്തെ വേദന ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല , എങ്കിലും സുഗത്തിന് യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടാർനില്ല എന്നെ കുനിച്ചു വയറും പിടിച്ചു പിന്നിലൂടെ അടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു , എന്റെ മകൾ എന്റെ സൗണ്ട് കേട്ട് ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി എന്നു , ഞാൻ ആദ്യം ആ രസത്തൽ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല പിന്നെചോദിച്ചപോ ഞാൻ പറഞു സർ സ്വോരം പറഞു തരാനു മോള് ഫുഡ്‌ കഴിച്ചോ എന്നു എല്ല്ലാംകഴിഞു ഞാൻ അവനെ ഊരി കുഞ്ഞു ജൈസോനെ വാട്ടർ എട്ടു ക്ലീൻ ആക്കി കൊടുത്തു ,
മക്കളെയും ഉറക്കി കഴിഞ ദിവസത്തെ പോലെ ഒരുമിച്ചു ഫുഡ്‌ കഴിച്ചു റൂമിൽകയറി ലോക്ക് ആക്കി നൂഡ്‌ ആയി ഞാൻ നിന്നു പുള്ളികാരനും എല്ലാം അങിനെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഞാൻ കുഞ്ഞു ജൈസന്റെ തലോടി ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തു അവനെ മകുടത്തിൽ ഉമുനീർ ആക്കി ചുണ്ടുകൊണ്ട് അമർത്തി , എന്നിട് മകുടം മാത്രം വിഴുങ്ങി അടിയിലെ ഉണ്ടകളെ തലോടി വായിലേക്ക് അവനെ ചേർത്ത് കൊണ്ടിരുന്നു , അവനെ പരമാവതി ഞാൻ വായിൽ ഇറക്കി , ജൈസണ്‍ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് എടുക്കാതെ തെന്നെ എന്റെ അരകെട്ടു എടുത്തു മുകളിലാകി ചുണ്ട് വെച്ചു ഞങ്ങൾ പരസ്പരം നക്കി തുവർത്തി.. എന്റെ പിൻ ഭാഗത്ത്‌ അമർത്തി ഗുതത്തിൽ നാവ് തട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ജൈസൻ അവിടെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് പറഞു മിണ്ടാതെ ഐസ് ഊമ്പാൻ. ഞാൻ പിന്നെ എതിര്ത്തില്ല കാരണം ഞാൻ ശെരിക്കും എന്ജോയ്‌ ചെയ്തു .ഒപ്പം എന്റെ പൂറിൽ വിരലും നാവും കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊണ്ടിരുന്നു , ഞാൻ പലതും പുലമ്പി കൊണ്ടിരുന്നു എന്റെ പൂറിൽ നിന്നും ഒഴുകി വരുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു , ജൈസന്റെ സാധനം വരാറായി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ കൂടുതൽ അമർത്തി ഞാൻ അവനെ വായകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു വായിലേക്ക് പോട്ടിതെരിന്ക്കുമ്പോൾ ഞാനും അവന്റെ പാലും കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാർന്നു..അതിൽ നിന്നും അവസാന തുള്ളിയും അമർത്തി എടുത്തു ഞാൻ വലിച്ചു
 Reply
Messages In This Thread
RE: എന്റെ ഡാൻസ് മോഹം - by SexStories - 03-13-2018, 01:22 PM
Possibly Related Threads...
Thread
Author
  /  
Last Post
Replies: 7
Views: 7,959
03-20-2018, 03:02 PM
Last PostSexStories

Forum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)


Powered By Indian Forum,