എൻ്റെ ജീവിതം അരുൺ
#1
മലയാളം കമ്പികഥ – എൻ്റെ ജീവിതം അരുൺ
പ്രിയ കൂട്ട് കാരെ ഇതു വരെ ഞാൻ കൊച്ചുപുസ്തകത്തിലെ കഥകൾ എല്ലാം സ്ഥിരമായി വായിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എന്നാൽ എപ്പോൾ ഒരു കഥ എഴുതയാലോ എന്ന് ഉള്ള ഒരു പരിശ്രമത്തിൽ ആണ് ഞാൻ ഇ കഥയിലെ നായകൻ ഞാൻ ഓണ്‍ലൈനിൽ കണ്ടു മുട്ടിയെ അരുണ്‍ ആണ് ഇതു റിയൽ അയ പേര് ആയിരിക്കാം… അവന്റെ ജീവത കഥ കേട്ടപോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇതു നമുടെ ഇ സൈറ്റിൽ ഒന്ന് എഴുതി നോകിയാലോ എന്ന് .തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുക ഒരു തുടക്കക്കാരന്‌ കൊടുക്കുന്ന പൂർണ പിന്തുണ നിങ്ങളെല്ലാം വാനോളം തരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തുടങ്ങുന്നു …
നമ്മുടെ നായകൻ അരുണ്‍ അവന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിട്ടേ ഉള്ളു ഇപ്പോൾ എനിക്കും കുടുത്തൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല അതിനാൽ ഞാൻ ആദ്യം കഥ എഴുതി തുടങ്ങാം എനിട്ട്‌ അതിൽ കുടുത്തൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചേര്ക്കാം അവസാനം ഇതിനെ ഒരു പൂർണ കഥ ആയി നമുക്ക് മാറ്റം
ഇ കഥയിൽ ഞാൻ അരുണ്‍ പറയുന്ന കഥ ആയീ ആണ് കഥ പറയുന്നത് അരുണിന് എപ്പോൾ പ്രായം 30 വിവാഹിതൻ ആണ് അരുണ്‍ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയുന്നു.
എന്നാൽ എപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുനത് അവന്റെ ചെറുപ്പ കാലങ്ങളെ കുറിച്ച് ആണ് അരുണിന്റെ വീട്ടിൽ അവന്റെ മുത്തച്ഛനും ഉം അമ്മയും അവനും മാത്രം ആണ് ഉള്ളത് അവന്റെ അച്ഛൻ അമ്മാവൻ എല്ലാവരും ഗൾഫിൽ അയരിന്നു അവന്റെ വീട്ടിൽ അവൻ അമ്മ വല്യ അച്ഛൻ ,അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ അമ്മായീ അവരുടെ മകൾ രജിനി അവളുടെ അനിയൻ
അവൻ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം
വീടിനു അടുത്ത വെട്ടിലെ സുമി ചേച്ചി ആറിൽ അവന്റെ കുട്ടുകാരി ചേച്ചിക് അന്ന് ഒരു 20 വയസ് കാണും പ്രായം എപോലും അവൻ ചേച്ച്യുടെ കൂടെയ കളിയും കുളിയും ഉറക്കവും എല്ലാം ഇന്ന് ഓർത്താൽ അതിന്റെ സെക്രീട്സ് അവനു മനസ്ലാകുന്നെ ചേച്ചി അമ്മയും കുഞ്ഞും കളിക്കും അവൻ കുഞ്ഞു ചേച്ചി അമ്മ അമ്മ കുഞ്ഞിനു പാല് കോടിക്കും

ചേച്ചി അവനെ കുളിപിക്കും ചേച്ചി കുളികുമ്പോൾ അവനു എല്ലാം കാണിച്ചും കൊടുക്കും പക്ഷെ പാവം അരുണ്‍ അന്ന് അവനു അറിയില്ലോ അവൻ കനുനത് അത്ര വില ഉള്ള ഒരു കാരിയം ആണ് എന്ന്
 Reply
#2
ഇന്നും ചേച്ചി കല്യാണം കഴഞ്ഞു ഹസ്ബൻഡ് ഉം ഒത്തു സുഖം ആയെ തമിസിക്കുന്നു എപ്പോൾ കണ്ടാലും ചേച്ചി പണ്ട് ഒന്നും സംബവിചിട്ടു ഇല്ലാ എന്നാ മട്ട്ടിൽ വര്ത്തമാനം പറയും പോകും
ഇനി ആദ്യ കഥ നായിക രജിനി അവൾ അരുണിന്റെ സെയിം പ്രായം അയിരുന്നു സ്കൂൾ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് അവർ എല്ലാവരും ഗൾഫിൽ അച്ഛന്റെ യും അമ്മാവന്റെയും അടുത്ത് പോകും അപ്പോൾ രജിനി ഉം അരുണും പല കളികളിലും എര്പെടും vacation സമയത്ത് അവർ കണ്ടു മുട്ട്യപോൾ അവർ പുതിയത് ആയീ എന്ത് കളിക്കും എന്ന് തല പുകഞ്ഞു ആലോഗിച്ചു അപ്പോൾ ആണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ പശു വിന്റെയും കറവ കാരന്റെയും ഐഡിയ കിട്ട്യത് അങ്ങനെ അരുണ്‍ പശു രജിനി കറവകാരി
ഇ കറവ ഐഡിയ അവിടെ നിനും കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ച പോൾ അവൻ പഴയെ സുമി ചേച്ചി ഉടെ കാര്യങ്ങൾ കുടുതൽ പറഞ്ഞെ
അരുണിന്റെ വീട്ടിൽ അവനും അമ്മയും മാത്രം ഉള്ള ദിവസംഗളിൽ സുമി ചേച്ചി കൂടിനു കിടികാൻ വരും. ഒരു ദിവസം അവൻ എന്തോ സൌണ്ട് കേട്ട് എണീറ്റ് നോകിയപോൾ അടുത്ത് കിടിനു ചേച്ചി പാവാട പൊക്കി വച്ച് അവിടെ എന്തോ ചെയുന്നു
അവൻ ചോദിച്ചപോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു മോനെ എന്താണ് അറിയില്ല അവിടെ ഒരു വേദന അതുകോണ് തരുമിയത

പിനീട് ചേച്ചി പറയും മോനെ നീ ഒന്ന് തുരിമി തരാവോ ചേച്ചിക് എന്ന് തുരിമ്മി കൊടുകുമ്പോൾ പറയും എപ്പോൾ വേദന അല്പം കുറവ് ഉണ്ട് ആരോടും പരയെല്ല് കേട്ടോ ഇതു ഒക്കെ എന്ന് ആരു എങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ ചേച്ച്യേ വഴക് പറയും മോനെ കൊണ്ട് പണി ചെയ്തതിനു എന്ന് പറയും അന്ന് ഒന്ന് അറിയില്ലോ അതിന്റെ സെക്രീറ്റ്
ചേച്ചി ആയീഇരുന്നു എന്നെ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും കുളിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നെ അപ്പോൾ ചേച്ചി എന്നെ കുളിപിക്കും. കുളികുമ്പോൾ ചേച്ചി എന്റെ മുള്ളുന്ന സദനത്തിൽ പിടിച്ചു കഴുകും എനിട്ട്‌ ചോദിക്കും കുട്ടാ മോൻ പശുവിനെ കറക്കുനത് കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ പിടിക്കും
പിന്നീടു രാത്രികളിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടികുമ്പോൾ ചോദിക്കും മോന് അറിയാമോ പശു കിടാവ് എങ്ങന പാല് കുടികുന്നെ എന്ന് ചോദിച്ചു ചേച്ചി എന്റെ സാദനം പതയെ കുടിച്ചു കാണിക്കും ആദ്യം ഒന്നും എനിക്ക് അതിൽ ഒന്നും തോനിയീ ഇല്ല പക്ഷെ പാതയെ അതിൽ ഒരു രെസം ഒക്കെ തോന്നി തുടങ്ങി
അ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു വല്ലിയ സംശയം തോന്നി എന്താ ചേച്ചിക് എന്റെ പോലെ സദനം ഇല്ലാതെ എന്ന് അതിനു ചേച്ചി പറഞ്ഞു തന്നെ പെണ്‍കുട്ടികൾ കു സാദനം അകത്തു ആണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട അങ്ങനെ എന്ന് ഒക്കെ പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്നും പിടി കിട്ടി ഇല്ലാ അപ്പോൾ .ചേച്ചി എന്നെ കൊണ്ടും ചേച്ചിയുടെ അവിടെ ഒക്കെ ഉമ്മ വൈകാൻ പറയും ഇടക് ഞാൻ വക്കും അങ്ങനെ കുറച്ചു കഴഞ്ഞപോൾ ചേച്ചി കല്യാണം കഴഞ്ഞു പോയെ
അങ്ങനെ ചേച്ചി പോയീ കഴഞ്ഞു ഉള്ള അ വര്ഷത്തെ വലിയ അവദി കാലത്ത് ഞാനും അമ്മയും അമ്മായും രജിനി കൂടി ദുബൈക്ക് പോയീ അച്ഛന്റെയും അമ്മാവന്റെയും അടുത്ത് അങ്ങനെ ഞാനും രജിനിഉം കൂടി റൂമിൽ കളികുമ്പോൾ ഞാൻ അവളോട്‌ പശു കളിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു
ഞങ്ങളുടെ കട്ടിൽ തൊഴുത്‌ ഞാൻ പശു അവൾ കരവകാരി അവള്ക്ക് എന്റെ സാദനം കാണാനും അത് കൈൽ എടുത്തു കളിക്കാനും ഒക്കെ വലിയ ഇഷ്ടം ആയിരുന്നു ….

അപ്പോഴത്തെ vacation കഴഞ്ഞപോൾ എന്നെ അമ്മാവന്റെ വീടിനു അടുത്ത് രജിനി പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ചേർത്തു . അങ്ങനെ ഞാനും രേജനിയും ഉണിലും ഉറക്കത്തിലും ഒന്നായി നല്ല കുട്ടുകാർ പഠനം പഠനം കഴഞ്ഞു കളികൾ പിന്നെ കുളി സിനിമ കാണൽ ഉറക്കം എല്ലാം ഒരുമിച്ചു
ഇടക്ക് ങ്ങങ്ങളുടെ ഒരു ഇഷ്ട കളി അരിനു സിനിമ കണ്ടു അതിൽ ഉള്ള പോലെ സിനിമ കളി അപ്പോൾ ആണ് ങ്ങങ്ങൾ kuruthipunal എന്നാ സിനിമ കണ്ടേ അതിൽ കമൽ ഹസാൻ gaudmi കിസ്സ്‌ ഒക്കെ കണ്ടു ങ്ങങ്ങൾ അത് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം ങ്ങങ്ങൾ കളികുമ്പോൾ അമ്മിയീ ങ്ങങ്ങളെ കണ്ടു വഴക്ക് പറഞ്ഞു ഇനി സിനിമ കളി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ എന്തോ കുഴപ്പം ഉണ്ടെല്ലോ എന്ന് ങ്ങങ്ങൾക്ക് തോന്നി പക്ഷെ അമ്മിയീ കാണാതെ കളികൾ കുടുത്തൽ തീവ്രം ആയീ തുടര്നു
ഉറങ്ങാൻ കിടിനാൽ അമ്മിയീ കിടിനാൽ പിന്നെ ങ്ങങ്ങൾ കളികൾ തുടങ്ങും എനിക്ക് അവളുടെ ബോഡിൽ പൂർണ സ്വാതന്ദ്ര്യം ഉണ്ടാരിനു ഞാൻ അവളോട്‌ ചേർന്ന് കിടിനു അവളുടെ സ്കെര്റ്റ് ഒരും അവൾ എന്നു തലയിൽ വക്കുന നല്ല ചെമ്പരത്തി ഇട്ടു കാച്ചിയെ എണ്ണയുടെ മണം അത് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം ആയരിന്നു പൂകളുടെ പടം ഉള്ള അവളുടെ shaddy ഇൽ അത് പൂവ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ എന്നും നോക്കും എനിട്ട്‌ എ പൂവിൽ ഉമ്മ കൊടുക്കും എനിട്ട്‌ പതയെ അത് ഉരി മറ്റും അപ്പോൾ സ്വര്ണ കൊലുസ് ഇട്ട വെള്ളി അരങ്ങണം ഇട്ട മെലിഞ്ഞു സുന്ദരിയെ ഞാൻ മുഴവനും ഉമ്മ വക്കും സിനിമകളിലെ പോലെ.
അവളുടെ താഴെ ഉള്ള എ വിടിവുകൾ എന്നെ വലത്തേ ഒരു കഴച സുഖം തന്നു അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ തൊടാനും ഉമ്മ വക്കാനും ഒക്കെ ഒരു സുഖം അയരിന്നു അവളെ അടുത്ത് കിട്ട്യാൽ എന്റെ കൈ അവളുടെ അവിടെ ഐയരിനു
ഒരു ദിവസം ങ്ങങ്ങൾ പുഴയിൽ കുളികുമ്പോൾ അവൾ തോർത്ത്‌ ഉടുത് നിന്ന് അലക്കി കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞൻ മുങ്ങാം കുഴി ഇട്ടു ചെന്ന് വെള്ളിത്തിൽ കൂടെ അവളുടെ അവിടെ തൊട്ടു ഇടക്ക് എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങനെ അവളെ കളിപിക്കുനത് ഐയരിന്നു പക്ഷെ അന്ന് എന്റെ നഖം കൊണ്ട് അവളുടെ അവിടെ മുറിവ് ഉണ്ടായി പാവം രെണ്ട്‌ ദിവസം നല്ല നീറൽ ആയരിനു അന്ന് എന്നെ ഒത്തരി അവൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞു
ങ്ങങ്ങൾ 8 മ ക്ലാസ്സിൽ പടികുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു കുട്ടുകാരൻ എനിക്ക് ഒരു പുസ്ടകം വൈകാൻ തന്നു honey മൂണ്‍ എന്നാ പേരിൽ അത് നഗങ്ങൾ രെണ്ട്‌ പേരും ഒളിച്ചു ഇരുന്നു വയിച്ചു അപ്പോൾ ആണ് ങ്ങങ്ങൾക്ക് സെക്സ് ആണ് ങ്ങങ്ങൾ ചെയുനത് എന്ന് മനസ്ലായി
സ്വയം ബോഗത്തെ കുറിച്ച് ഒക്കെ അപ്പോൾ ആണ് ങ്ങങ്ങൾക്ക് മനസ്ലിയേ. അതാണ്ട് അ സമയത്ത് അവള്ക്ക് യോനിൽ ഒക്കെ ചെറുതായി രോമം വരൻ ഒക്കെ തുടങ്ങി ഇരുന്നു മുലകൾ അല്പം വളരാനും അത് ഒക്കെ അവളുടെ ശരിരത്തിൽ എനിക്ക് മാത്രം അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അരിനു മുല വളരാൻ തുടങ്ങിയെ തോട് കൂടി എന്റെ ശ്രെധ താഴെ നിനും മുകളില ആയീ രാത്രി മുഴവനും എന്റെ കൈ അവിടെ ആറിനു
ബുക്കിൽ സ്വയംബോഗത്തെ കുറച്ചു കണ്ടത്തിൽ പിന്നെ അവള്ക്ക് അത് എന്ത് ആണ് എന്ന് അറിയണം അങ്ങനെ അത് എന്താണ് എന്ന് അറിയാൻ ങ്ങങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു
അന്ന് നൈറ്റ്‌ അവൾ എന്റെ സാദനം കൈൽ എടുത്തു കുറെ അദികം നേരം അത് ഷേക്ക്‌ ചെയ്തു കുറെയെആയപോൾ എനിക്ക് എന്തോ പോലെ ആയീ കുറച്ചു വെള്ളം പോലെ വന്നു അത് അയരിനു എന്റെ ജീവതത്തിലെ ആദ്യ പിന്നെ കുറെ നേരം ഞാൻ അവളുടെ അവിടെ വിരല് കൊണ്ട് ഒക്കെ എന്ത് ഒക്കെയോ ചെയ്തു അപ്പോൾ കുറച്ചു അവിടെ നനഞ്ഞു അവൾ എന്ത് ഒക്കെയോ സൌണ്ട് കേള്പിച്ചു

അങ്ങനെ ങ്ങങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസും തന്നെ എ സുഖം അറിഞ്ഞു ഉറങ്ങി ഇത്രോം ഒക്കെ ആയിട്ടും എന്താണ് റിയൽ സെക്സ് എന്ന് അറിയാൻ മാത്രം ആയീഇരുനില്ല ങ്ങങ്ങൾ അതിനു പിന്നെയും ഏറെ നാൾ കഴിയേണ്ടേ വന്നു അതിനെ പറ്റി പിന്നീടു പറയാം
അച്ഛൻ തരികെ നാട്ടിൽ വന്നു എന്റെ സ്കൂൾ മറ്റുകെയും ചെയ്തു എന്നെ ഒരു ബോയ്സ് സ്കൂളിൽ ചേർത്തു അവളും ആയീ ഒന്ന് ആകാൻ ഉള്ള മോഹം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി ഞാൻ അങ്ങനെ അവിടെ നിനും യാത്ര ആയീ….
 Reply

Forum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)


Powered By Indian Forum,