കണ്ണില്ലാത്ത കാമം
#6
അയാൾ കൂണ്ണ വലിച്ച് അയാളെ പിന്തുടരുവാൻ ഉള്ള സിഗ്നലാണെന്നു എനിക്കു മനസ്സിലായി. ശരി നോക്കാം എന്നു കരുതി ഞാനും അയാളെ ചിന്തുടർന്നു. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്ന അയാളുടെ അടൂത്തേക്കു ഞാൻ ചെന്നു. അയാൾ എന്നെ നോക്കി ഒന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു. ഞാനും പൂഞ്ചിരിച്ചു. ഞങ്ങൾ പേരും ഊരും ചോതിച്ചു പരിചയപ്പെട്ടു. അയാളെ മേനോൻ എന്നു വിളിച്ചാൽ മതി എന്നു പറഞ്ഞു. പിനെ അയാളുടേ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നു ഞാൻ ചോതിച്ചു. അതെല്ലാം പറയാമെന്നും നമുക്കു റൂമിൽ പൊകാമോ എന്നയാൾ ചോതിച്ചു. ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത ഒരാളെ റുമിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്കു മനസ്സില്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ അയാളോടു റും മേറ്റ് ഉണ്ടെന്നു കളവു പറഞ്ഞു.
“ എങ്കിൽ വരു’ അയാൾ നടന്നു. ഞാനും പിന്തുടർന്നു. കാണാൻ നല്ല സൂമുഖനായിരുന്നു അയാൾ. വെളുത്ത നിറം. ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്ത മുഖം. നല്ല തടിയും. അയാൾ എന്നെയും കൂട്ടി ചെന്നൽ ആ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ ബിൽഡിങ്ങിലേക്കായിരുന്നു. അൽപ്പം മാത്രം നിലാവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതു കൊണ്ട് അവിടെ ആകെ ഇരുട്ടായിരുന്നു. വാതിലും ജനലുമെല്ലാം ഇടിഞ്ഞു ഭാർഗവീനിലയം പോലെയുള്ള അവിടെ കയറാൻ ഞാൻ അൽപ്പം വിഷമിച്ചു. ചക്ക്ഷെ അയാൾ എന്റെ കൈ പിടിച്ചു അകത്തേക്കു നയിച്ചു. അയാൾക്കവിടം നല്ല പരിചയം ഉണ്ടെന്നു എനിക്കു മനസ്സിലായി. എന്തും വരട്ടെ എന്നു കരുതി ഞാനും അകത്തോട്ടു കടന്നു ചെന്നു. ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള ഒരു മുറിയിലേക്കു അയാൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. അവിടമാകെ കാടു പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു. മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ അവിടെ നിലത്തു ഒഴിഞ്ഞ മദ്യ കുപ്പികളും ഉപയൊഗിച്ചു വലിച്ചെറിഞ്ഞ കുണ്ണ ഉറകളും കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അകത്തു കടന്ന എന്നേ അയാൾ കെട്ടിപിടിച്ചു. എന്റെ കുണ്ണ അയാൾ പിടിച്ചു ഞെരിച്ചു. പാൻറിന്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ കമ്പിയായി നിന്നു തുടിച്ചു. കുണ്ണയുടെ തടിപ്പു കണ്ടയാൾ അമറുന്നതുപോലെ ശഭദം പൂറപ്പെടുവിച്ചു. പിന്നെ അവിടെയുള്ള ഒരു തിണ്ണയിൽ എന്നെ ചാരി നിർത്തി എന്റെ പാൻറിന്റെ സിബ് ഊരി പാൻ താഴേക്കു വലിച്ചു. അവിടെ താഴെയുള്ള ഒരു കല്ലിൽ ഇരുന്നു അയാൾ എന്റെ ഷഡ്ഡിക്കു മേലെ മുഖം അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടു എന്റെ കുണ്ണയുടെ മേലെ നക്കാൻ തുടങ്ങി.
Thudarum
ഈ  kambui katha  എല്ലാവര്ക്കും  ഇഷ്ടം ആയി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു  നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക വഴി കഥാകാരനെ ഇനിയും എഴുതാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
 Reply
Messages In This Thread
RE: കണ്ണില്ലാത്ത കാമം - by SexStories - 03-03-2018, 02:31 PM
Possibly Related Threads...
Thread
Author
  /  
Last Post
Replies: 0
Views: 5,326
08-30-2016, 01:53 PM
Last PostSexStories

Forum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)


Powered By Indian Forum,