നിഷ്കളങ്ക കാമം
#1
ഞാന് ഒരു കഥ പറയാന് പോവുകയാണു തെറ്റുകള് ഉണ്ടെങ്കില് ക്ഷമിക്കണം. ഒരു അവധിക്കാലം. എന്റെ വീടു ഒരു കുന്നിലാണു റബ്ബര് തോട്ടങ്ങള് നിറഞ്ഞ കുന്നു പലരുടെയും തോട്ടങ്ങള്ക്കിടയിലൂടെ ടന്നു ചന്തയില് ഒക്കെ പോകണം കുന്നിറങ്ങിയാല് വിശാലമായ പാട ശേഖരം ഞാറ്റടി നിലങ്ങള് കാറ്റില് തിരമാലകള് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്രാമ ഭംഗി എന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടില് രണ്ടു ചേച്ചി മാരുണ്ട് ഗീത ചേച്ചിയും ഷീ ചേച്ചിയും ഗീത ചേച്ചി കല്യാണം കഴിച്ചു ഷീ ചേച്ചി ആലോച ഒക്കെ ആയി നില്ക്കുന്ന ടയിപ്പു പഠിക്കുന്നു. അന്നു നൈറ്റി ഇറങ്ങാത്ത കാലം.
എല്ലാവരും പാവാടക്കാരികള് ആണു വീട്ടില് അവരുടെ അമ്മയും അച്ചും കൂടി ഒരു മുറുക്കാന് കട എന്റെ സ്കൂളിന്റെ അടുത്തു ടത്തുന്നു മാങ്ങ വെള്ളം (ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങ പച്ചവെള്ളത്തില് ഒഴിച്ചു കലക്കിയത് ) സ്പെഷ്യല് ആണു അന്നു ഞാന് ആ കടയില് നിന്നും കുടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പത്തു പൈസ ആയിരുന്നു അതിനു വില. പിന്നെ കുറെ ഉണ്ടകള് തേങ്ങ പീര മുട്ടായി ഗോലി ബീഡി സിഗററ്റ് മുറുക്കാന് തീര്ന്നു. കച്ചവടം പകല് മിക്കവാറും വീട്ടില് ഞാനും അയല്പക്കത്തു ചേച്ചി മാരും മാത്രമെ കാണു. ഗീത ചേച്ചി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഇടക്കൊക്കെയേ വരു വരുമ്പോള് ഒരാഴ്ച താമസിക്കും ഭര്ത്താവു രവി ചേട്ടന് ഒരു റബ്ബര് ടാപ്പര് ആണു.
അന്നൊരു ദിവസം ഉച്ചക്കു ഞാന് റബ്ബര് തോട്ടത്തിലൂടെ വരുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണു രണ്ടനു പട്ടികള് കടി പിടി കൂടുന്നത് കണ്ടത് ഞാന് അതു നോക്കി നിന്നു അപ്പോഴാണു കരിയിലകള് അങ്ങിയത് നോക്കിയപ്പോള് ഷീ ചേച്ചി പാലുമായി കടയില് പോയിട്ടു തിരികെ വീട്ടിലേക്കു വരുന്നു
‘എന്തോന്നാടാ നീ നോക്കുന്നത് ‘
‘കണ്ടാ രണ്ടനു പട്ടികള് ഭയങ്കര കടിപിടി ഒടുക്കം കറത്ത പട്ടി ജയിച്ചു അതു ദാ വെളുത്ത പട്ടീടെ പുറത്തു കേറി ‘
‘അയ്യടാ പട്ടീടെ കടിപിടി കൊള്ളാം അതു കണ്ടനു രസിക്കുകയാ അല്ലിയോ’
‘എന്നാ വാ ഒരുമിച്ചു പോകാന് ഈ റബ്ബറിന്റെ എടേല് കൂടെ ഒറ്റക്കു പോകാന് പേടിയാ എന്തൊരു ഇരുട്ടാ ഒരു മതിരി കാടു പോലെ കിടക്കുന്നു നീയും വാ’ ‘ശരി’ ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ചു ടന്നു.
‘ഞാനോരു കാര്യം പറഞ്ഞാല് കുട്ടന് അതു ആരുടെ അടുത്തെങ്കിലും പറയുമോ?’
‘ഇല്ല ചേച്ചീ എന്തുവാ’
‘പറയാം ആണയിടു ആരോടും പറയില്ലെന്നു’ ‘അമ്മയാണെ ആരോടും പറയത്തില്ല’
‘എടാ നീ കണ്ടതില്ലിയോ പട്ടികള് തമ്മിലൊള്ള പരിപാടി അതേ കടി പിടീം വഴക്കുമല്ല കേട്ടോടാ മണ്ട ‘
‘പിന്നെ?’
‘നീ ആരോടും പറയത്തില്ലേല് പറയാം ‘ ഷീ ചേച്ചി ഒന്നു സംശയിച്ചു എന്നെ നോക്കി
‘ആരോടും പറയത്തില്ല’
“അവര് ഒരു കളി കളിക്കുവായിരുന്നു ആ കളിക്കു മ്മള് പരിപാടി ടത്തുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് മുഷ്യരും അതുപോലെ ടത്താറുണ്ട് കേട്ടോ? ആ പട്ടികള് പരിപാടി ടത്തുവാരുന്നു !’
‘എന്തോന്നു പരിപാടി?’
‘നിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലെ അതോ വേല ഇറക്കുകയാണോ?’ ‘തെളിച്ചു പറ ഷീ ചേച്ചീ ഉപദേശീടെ മറുഭാഷ പോലെ പറയാതെ’
‘എടാ    മണ്ടനു കുണാപ്പാ    പട്ടികള് കൊച്ചുണ്ടാകാനുള്ള പരിപാടി ടത്തുകയായിരുന്നു അതു ഒന്നു ആണും മറ്റേത് പെണ്ണും ആണു കറത്ത പട്ടി അതിന്റെ  സാമാം    മറ്റെ      കൂത്തീടെ      സാമാത്തികത്തു      കേറ്റാന് നോക്കുകയയിരുന്നു ഇി നോക്കിക്കോ കേറ്റിക്കഴിഞ്ഞാല് കുരുക്കു വീഴും പിന്നെ വകുന്ന വരെ രണ്ടനും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാന് വയ്യാതെ അവിടെ കിടക്കും ‘
‘അയ്യോ അതെന്താ ?’
‘എടാ മണ്ടച്ചാരേ പട്ടിക്കു പണ്ടനു ശാപം കിട്ടീ അവു അതു ഊരണമെങ്കില് പട്ടീടെ വെള്ളം പോണം അതു ഇപ്പഴെങ്ങും പോകത്തില്ല പാഞ്ചാലി ശപിച്ചതാ
‘അതെന്തിനോ?’
‘പാഞ്ചാലീടെ ഭറത്താക്ക•നോര് അഞ്ച്ചു പേരല്ലേ അപ്പോള് ഒരാളു മുറീ കേറിയാല് ചെരുപ്പു വെളീല് ഇടണം അപ്പോള് വേറെ ഒരാള് വന്നാല് അറിയാം അകത്ത ആളൊണ്ടന്നു അയാള് പൊക്കോളും അല്ലേല് ചേട്ടന് കളിക്കുന്നത് അിയന് കാണത്തില്ലെ?’
‘മസ്സിലായില്ല ഈ കളി കളീന്നു പറഞ്ഞാല് എന്തോ കളിയാ കിളിത്തട്ടാണോ?’
‘കിളിത്തട്ടും ഗോലീം ഒന്നുമല്ലെടാ മണ്ടാ ആണും പെണ്ണും കൂടി കളിക്കുന്നത് കൊച്ചൊണ്ടാക്കാനുള്ള    കളിയാ    എങ്ങിനോ    കൊച്ചു    ഉണ്ടാകുന്നേന്നു നിക്കറിയാമോ?’
‘ഇല്ല കല്യാണം കഴിച്ചാല് കൊച്ചു ഉണ്ടാകത്തില്ലേ?’
‘കല്യാണം കഴിച്ചാല് മാത്രം പോരാ മണ്ടാ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലേലും കൊച്ചു ഉണ്ടാകത്തില്ലേ ആ മറിയേടെ മോള് എങ്ങിനോ പ്രസവിച്ചത് അവള് കല്യാണം കഴിയാതെ പെറ്റില്ലേ’
‘ആ അതു ശരിയാ അതിനു അവളെ എല്ലാരും കൂടെ ഈ കുന്നീല് നിന്നും ഓടിക്കുകേം ചെയ്തു’
‘ആ അതാ പറഞ്ഞത് , കല്യാണം കഴിഞ്ഞാല് ആണും പെണ്ണും കൂടി രാത്രീല് പരിപാടി ടത്തും എങ്ങിനോന്നറിയമോ’ ഞാന് ചിന്തിക്കുന്നതിനിടയില് ഷീ ചേച്ചി എന്റെ നിക്കറിന്റെ അടിയില് കയ്യിട്ടു എന്റെ പൂഞ്ഞാണി പിടിച്ചു ഞാന് നോണിച്ചു ചേച്ചിയേ നോക്കിയപ്പോള് ചേച്ചി വീണ്ടനും
‘ ഇതു എന്തിനോള്ളതാ മണ്ടാ’ ‘പെടുക്കാന്’
‘ഉം    കൊള്ളാം    അപ്പം    ഞങ്ങള്    എങ്ങിനോ    പെടുക്കുന്നേ    ഞങ്ങള് പെണ്ണുങ്ങള്ക്കിതില്ലല്ലോ?’
‘ഉള്ളതാ ശരിയാല്ലോ അപ്പം പിന്നെ ഇതെന്നാത്തിനുള്ളതാ’
‘എടാ മണ്ടനുകുണാപ്പാ ഈ സാമാം ഉണ്ടല്ലോ പെണ്ണുങ്ങള്ടെ സാമാത്തില് കേറ്റും അതിനോ പരിപാടീന്നു പറയുന്നത് ചെലര് കുണക്കുന്നെന്നും പറയും പക്ഷെ അതു തെറിയാ , കറത്ത പട്ടീടെ സാമാം വെളുത്ത പട്ടീടെ കുഴിക്കകത്തു കേറ്റും പക്ഷേ മുഷ്യര്ക്കു വെള്ളം പോകും പട്ടിക്കു മണിക്കൂര് കഴിഞ്ഞേ പോകു അതാ വ്യത്യാസം ‘
‘അതെന്താ ചേച്ചീ ഈ വെള്ളം പോകുന്നേന്നു പറഞ്ഞാല് ‘
‘എടാ അതു നീ വല്യ ആണുങ്ള്ടെ അടുത്തു ചോദിച്ചു മസ്സിലാക്കിയാല് മതി എിക്കതു അറിഞ്ഞൂടാ പൂഞ്ഞാണിക്കകത്തൂന്നു ഒരു വെള്ളം വരും അതു കേറുമ്പം പെണ്ണുങ്ങള്ടെ വയറില് കൊച്ചു ഉണ്ടാകും ‘
‘ഉള്ളതോ അപ്പം ഗീത ചേച്ചീടെ സാമാത്തില് രവിച്ചേട്ടന്റെ പൂഞ്ഞാണി കേറുമോ?’
‘ഉം എടാ ഈ പൂഞ്ഞാണീന്നു പറയുന്നതിനു കാരണം എന്താ പൂര് എന്നു വച്ചാല് പെണ്ണുങ്ങളെ സാമാം കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു കീറല് പോലെ അതില് കേറ്റുന്ന ആണിയാ ഈ നിന്റെ നിക്കറിന്റെ അടീല് കെടക്കുന്ന സാമാം!! അതാ പൂഞ്ഞാണീന്നു പറയുന്നത് ‘ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പത്മാഭപിള്ള അതു കേട്ടിരുന്നെങ്കില് ശബ്ദ താരവലിയില് ഒരു പദം കൂടി എഴുതിയേ. കുണ്ണ എന്ന പദം ശബ്ദ താരാവലിയില് ഉണ്ട്. ഒരു അശ്ളീല പദം എന്നു മാത്രമേ അര്ഥം കൊടുത്തിട്ടുള്ളു. ‘ നീ എന്റേതും തൊട്ടു നോക്കി കയ്യിങ്ങു താ ‘ ചേച്ചി പെട്ടെന്നു എന്റെ കയ്യു പിടിച്ചു പാവാട പൊക്കി അതിനുള്ളിലെ ജട്ടിക്കു മീതെ വച്ചു ആ വിടവു എന്നെ അുഭവിപ്പിച്ചു അപ്പോള് ചേച്ചി നിന്നു വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എിക്കു ആകെ ഒരു ചകിരിക്കൂട്ടില് തൊട്ടപോലെയാണു തോന്നിയത് അവിടെ ചെറിയ നവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും തോന്നി അകത്തു ചേച്ചിക്കു ല്ല പൂട ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എിക്കാകട്ടെ അന്നു രോമം ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ചേച്ചി പെട്ടെന്നു എന്റെ കയ്യു തട്ടിമാറ്റി ‘മതിയെടാ കുട്ടാ’ എന്നും പറഞ്ഞു. ‘ചേച്ചീ ചേച്ചി ഇതൊക്കെ എങ്ങി പഠിച്ചു?’
‘ഓ അതോ അതൊക്കെ അമ്മേം ചേച്ചീം സംസാരിക്കുമ്പോള് കേട്ടതാ നിന്റെ സാമാം കൊള്ളമല്ലോടാ ഒരു പഴം ആയല്ലോ ഇതു പൊങ്ങി തുടങ്ങിയോടാ?’ ‘ഏ ഇപ്പം ചേച്ചി തൊട്ടപ്പം പൊങ്ങിയ പോലെ ചിലപ്പം രാവിലേ മൂത്രം ഒഴിക്കാന് തുടങ്ങുമ്പോള് ഇതുപോലെ പൊങ്ങും ‘
‘ആ അതാ പരിപാടി ടത്താന് കഴിയും എന്നുള്ള ലക്ഷണം നീ ഞാന് പറഞ്ഞതൊന്നും ആരോടും പറയല്ലേ വല്യ നോണക്കേട കേട്ടോ ‘ ഞങ്ങള് വീടെത്താറായിരുന്നു രണ്ടനു പേരും അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്കു ചെന്നു.
അന്നു രാത്രി എിക്കുറങ്ങാന് കഴിഞ്ഞില്ല ആ റബ്ബര് തോട്ടത്തിലെ സംഭവം എന്നെ ആകെ പിടിച്ചുലച്ചിരുന്നു ആണുമ്പെണ്ണും തമ്മില് അങ്ങി ചില
പരിപാടികള് ഉണ്ടാവാമെന്നു എിക്കു തോന്നി കാരണം കുറച്ചു നോള് മുമ്പു എന്റെ അമ്മാവും അമ്മയിയും വിരുന്നു വന്നിരുന്നു അവര് ഒരു ദിവസം ഉച്ചക്കു പരസ്പരം അര്ധ ഗ്നരായി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നില്ക്കുന്നതു ഞാന് അവിചാരിതമായി കാണാന് ഇടയായി അമ്മായി ബ്രാ ഇടാതെ നില്ക്കുമ്പോള് അമ്മാവന് അമ്മായിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു മുലയില് ഒക്കെ പിടിക്കുന്നതായിരുന്നു ഞാന് കണ്ട സീന് പെട്ടെന്നു തന്നെ ഞാന് മുറിയില് നിന്നിറങ്ങി പോയതിനോല് അവര് ഞാന് വന്നതും കണ്ടതും അറിഞ്ഞതുമില്ല അതു വീണ്ടനും ഓര്ത്തപ്പോള് എന്റെ നിക്കര് ഇളകി എന്റെ സാമാം പെട്ടെന്നു ഉയര്ന്നു ഷീ ചേച്ചി പിടിച്ചപ്പോള് എിക്കു തോന്നിയ ആ കുളിരു അപ്പോഴും തോന്നി ഷീ ചേച്ചിയുടെ സാമാം സ്പര്ശിച്ച കാര്യം കൂടി ഓര്ത്തപ്പോള് ഞാന് വീണ്ടനും കോരി തരിച്ചു അതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാന് ഷീ ചേച്ചിയുടെ ചേച്ചി ഗീത ചേച്ചിയുടെ സാമാം കണ്ടിരുന്നു അക്കാര്യവും അപ്പോള് എന്റെ ഓര്മ്മയില് വന്നു ഞാന് ഷീ ചേച്ചിയുടെ മുറിയില് കയറി കതകിനു പുറകില് ഒളിച്ചു നില്ക്കുകയായിരുന്നു ചേച്ചിയെ ഒച്ച വച്ചു പേടിപ്പിക്കാന് ആയിരുന്നു പ്ളാന് അപ്പോഴാണു ഗീത ചേച്ചി കുളിച്ചു കയറി ആ മുറിയില് വന്നതു ഞാന് അവിടെ നില്ക്കുന്നത് ചേച്ചി കണ്ടില്ല
ചേച്ചി വന്ന പാടെ തോളില് ഇട്ടിരുന്ന നഞ്ഞ തോര്ത്തെടുത്ത് തല തുവര്ത്താന് തുടങ്ങി കണ്ണാടിയില് നോക്കി ജന്നലില് തൂക്കിയിട്ട ഒരു കൊച്ചു കണ്ണാടി ആയിരുന്നു അതു അവര് പാവാട മുലക്കു മുകളില് വച്ചു ഉടുത്തിട്ടാണു മുറിയില് വന്നത് അവരുടെ ചന്തിയുടെ വിടവിലേക്കു ആ പാവാടാ കയരിയതിനോല് ആ ഗുദ ചാല് എിക്കു കാണാമായിരുന്നു അവര് തുവര്ത്തുമ്പോള് കക്ഷത്തിലെ കറുത്ത രോമങ്ങള് സൂര്യ പ്രകാശത്തില് തെറിച്ചു നിന്നു ഹോ എന്തൊരു പൂടയാണു ചേച്ചീടെ കക്ഷം നിറയെ ഞാന് ആലോചിച്ചു പെട്ടെന്നു അവര് തിരിഞ്ഞു തല മുഴുവന് തോര്ത്തു കൊണ്ടനു മൂടി അതിന്റെ അറ്റം താഴോട്ടു കിടന്നതിനോല് എന്നെ അവര് അപ്പോഴും കണ്ടില്ല പിന്നെ പാവാട അവര് താഴേക്കു ഇറക്കു ഉടുത്തു തലയും മുലകളും ഒരു പോലെ തോര്ത്താന് തുടങ്ങി ഹോ എന്റെ കണ്ണു തള്ളിപ്പോയി വെളു വെള ഉള്ള മുലകള് കിടന്നാടുന്നു ഞാന് അപ്പോള് തന്നെ ഇറങ്ങി സ്ഥലം വിട്ടു ഭാഗ്യം ആരും എന്നെ കണ്ടില്ല
പിന്നെ പലപ്പോഴും ഞാന് പെണ്ണുങ്ങള് കുളിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അന്നൊന്നും    അതില്    വലിയ    കാര്യം    തോന്നിയിരുന്നില്ല    എല്ലാ    വല്യ പെണ്ണുങ്ങള്ക്കു കക്ഷം നിറയെ പൂടാ ഉണ്ടന്നു മാത്രം ഞാന് ശ്രധിച്ചു ചിലര് കയിലി കുടഞ്ഞു ഉടുക്കുമ്പോള് അരക്കെട്ടില് വലിയ ഒരു കടന്തല് കൂടു ഉള്ളതായും ഞാന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോള് എന്റെ സാമാം വടിയായി ഞാന് കമഴ്ന്നു കിടന്നു അപ്പോള് അതു ഒതുങ്ങി
ഗീത ചേച്ചിയെ പറ്റി ഓറത്തപ്പോള് വീണ്ടനും പണ്ടനു ഞാന് ടന്ന ഒരു കാര്യം ഓര്ത്തു പോയി ചേച്ചിയെ പെണ്ണു കാണാന് രവിച്ചേട്ടന് വന്നു പോയ കാലം ചേച്ചി അന്നു കുറെ ഇളക്കം ആയിരുന്നു ഞാന് ഒരിക്കല് ഷീ ചേച്ചിയെ വിളിക്കാന് ചെന്നപ്പോള് ഗീത ചേച്ചി പുറത്തു പോയി വന്നു ചൂരിദാര് ഊരുകയായിരുന്നു

ഞാന് അവരെ കണ്ടനു പിന് തിരിയാന് തുടങ്ങ്യപ്പോള് ചേച്ചി എന്നെ വിളിച്ചു ‘എടാ കുട്ടാ ഈ പിന്ന് പിറകില് നിന്നും ഒന്നു ഊരെടാ തലയില് കൂടി ഈ കുന്തം ഊരാന് പറ്റുന്നില്ല ഞാന് ചൂരിദാര് ടോപ്പിന്റെ കഴുത്തു വെട്ടില് കുത്തിയിരുന്ന പിന് ഊരിയപ്പോള് ചേച്ചി അതു തലയില് കൂടി ഊരി വെളുത്ത ബ്രാ ഇട്ടു എന്റെ മുന്നില് നിന്നു ആ അപ്സരസ്സ് അവര് എന്നെ അവഗണിച്ചു ബ്രായുടെ ഹൂക്കും ഊരി കട്ടിലില് ഇട്ടു മുലകള് കിടന്നു ആടുന്നതു ഞാന് കണ്ടപ്പോള് ചേച്ചി എന്നോടൊരു ചോദ്യം ‘എന്താടാ നീ തുണി മാറുന്ന കണ്ടനു നോക്കി നില്ക്കുന്നത് മൊല കുടിക്കണോ ?’ ഞാന് നോണിച്ചു സ്ഥലം വിട്ടു. ഏതായാലും അന്നു രാത്രി ഇതൊക്കെ കാരണം അന്നു രാത്രി എിക്കൊരു കാളരാത്രി ആയിരുന്നു.
ഞാന് രാവിലെ ഉണര്ന്നപ്പോള് ഗീത ചേച്ചിയും രവിച്ചേട്ടും കൂടി വരുന്നതു കണ്ടനു ഇന്നു രാത്രി അവര് ഷീ ച്ചേച്ചിയുടെ വീട്ടില് ആയിരിക്കും കിടപ്പു ഞാന് ഊഹിച്ചു പിറ്റേന്നു ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോള് ഞാന് ഷീ ചേച്ചിയെ തിരക്കി അവിടെ ചെന്നു ചേച്ചി എന്തോ തയ്ക്കുകയായിരുന്നു എന്നെ കണ്ടപ്പോള് ചേച്ചി ഒന്നു ചിരിച്ചു ‘വാടാ കുട്ടാ നിന്നെ ഒരു കാര്യം കാണിക്കാം ഇങ്ങു വാ’
‘എന്താ ചേച്ചീ?’
‘നീ ഇതു കണ്ടാടാ’ ചേച്ചി ഒരു വെളുത്ത വലിയ ബലൂണ് എന്നെ കാണിച്ചു അതിന്റെ അറ്റം ക്രു തടിച്ച മോതിരം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അറ്റം ആകട്ടെ ഒരു തത്ത ചുണ്ടനു പോലെ , ‘ബലൂണ് ആണോ ചേച്ചീ?’ ഞാന് ചോദിച്ചു ‘എടാ മണ്ട
ഗണേശാ ഇങ്ങു വാ നോക്കു ഇതിന്റെ ഷേപ്പു കണ്ടിട്ടു എന്തിനുള്ളതാണെന്നു പറ’ ഞാന് അതു കണ്ടനു പറഞ്ഞു ‘ ആണുങ്ങള്ടെ സാമാം പോലെ ഉണ്ട്’
‘ ഹ ഹ അപ്പം നിക്കറിയാം എടാ ഇതു രവിച്ചേട്ടും ഗീത ചേച്ചീം കൂടി പരിപാടി ടത്തീട്ടു ഊരി കളഞ്ഞതാ , രവിച്ചേട്ടന്റെ വെള്ളമാ ഇതു നിറയേ ദാ ഈ പശപോലത്തെ സാധം’ ‘ അയ്യേ’ ഞാന് അതു താഴെ ഇട്ടു ‘ ഡേ ഇതു കണ്ടാ ‘ ചേച്ചി ഒരു നിരോധ് പാക്കറ്റു എടുത്ത് എന്നെ കാട്ടി എന്തോ ഗുലുമാലുള്ള സാധം ആണെന്നു എിക്കറിയാമായിരുന്നു എങ്കിലും അടുത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണു കാണുന്നത് ഇതാ രവിച്ചേട്ടന് സാമാത്തില് ഇട്ടിട്ടു എന്റെ ചേച്ചിയെ കളിക്കും എന്തിനോന്നറിയാമോ അപ്പോള് കൊച്ചുങ്ങള് ഉണ്ടാവത്തില്ല അയ്യോ അതെന്താ കൊച്ചുങ്ങള് വേണ്ട അവര്ക്കു.അവര്ക്കു ഒരു വര്ഷം കഴിഞ്ഞു മതിയെന്നാ പറയുന്നത് നിന്നെ കാണിക്കാന് ഞാന് എടുത്തു വച്ചതാ ഇി ഇതു ആ റബ്ബറിന്ടെ ഇടയില് കൊണ്ടനു കളഞ്ഞിട്ടു വാ
ഞാന് ആ വൃത്തികെട്ട സാധം കളയാന് പോയി അതു നിറയെ കഞ്ഞിവെള്ളം മാതിരി കട്ടി പശ ഹോ രവിച്ചേട്ടന്റെ സാമാം നിറയെ ഇതാണോ ഇതുപോലെ പശ എിക്കും ഉണ്ടാകുമോ ഞാന് അതു ദൂരെ കരിയിലകള്ക്കുള്ളില് കളഞ്ഞു.
ഞാന് തിരികെ വന്നപ്പോള് ചേച്ചി എന്നെ കയറ്റി കതകു ചാരി എന്നിട്ടു ചോദിച്ചു ‘എടാ കുട്ടാ നീ ഒരു കാര്യം എന്നെ കാണിച്ചു തരുമോ നിന്റെ ആ പെടുക്കുന്ന സാധം ഒന്നു ല്ലവണ്ണം കാണിക്കാമോ ഞാന് എന്റെ സാമാം നിന്നേം കാണിക്കാം ‘
ഞാന് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മൌം സമ്മതമായി എടുത്ത ഷീ ചേച്ചി എന്റെ നിക്കറിന്റെ ബട്ടണ്സ് ഊരി ആ നിക്കര് താഴെ വീണു ഞാന് പേടിച്ചു ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോള് ചേച്ചി പറഞ്ഞു ‘ആരും വരത്തില്ലെടാ ഇവിടെ ഇരുന്നാല് വരുന്നതു കാണാം ഗീത ചേച്ചി ഒക്കെ പോയി’
ഞാന് തല കുമ്പിട്ടു അവിടെ നിന്നു ചേച്ചി മെല്ലെ എന്റെ കുട്ടപ്പ കയ്യില് എടുത്തു കയ്യുടെ വെള്ളയില് വച്ചു പിന്നെ പിടിച്ചു ചൊറിഞ്ഞു പെട്ടെന്നു അവന് ഉഷാറായി ‘ ഡെ കണ്ടാ അവന് ഉണരുന്നത് ഇതി അറ്റത്തെ തൊലി പുറകോട്ടു നീക്കട്ടെ അവള് അതി തൊലിക്കാന് തുടങ്ങി ‘അയ്യോ നോവുന്നു ‘ സാരമില്ല ദേ നോക്കു ഇവിടെല്ലാം അഴുക്കു വെളുത്ത ഒരു കുഴമ്പ് അതില്
പറ്റി ഇരുന്നു അതു മോരില് നിന്നും വെണ്ണ വടിച്ചെടുക്കുന്നപോലെ ഷീ ചേച്ചി കയ്യു കൊണ്ട് വടിച്ചു അതിന്റെ മണം ഒരു തരം വെടക്കു മണം ആയിരുന്നു ‘ കുളിക്കുമ്പോള് ഇങ്ങി ഇതു തൊലിച്ചു കഴുകണം കുട്ടാ ദേ നോക്കു ഇങ്ങി ‘ ഞാന് അയ്യോ എന്നു വിളിക്കുകയും എന്റെ തൊലി മുഴുവന് പിറകിലേക്കു നീങ്ങുകയും ചെയ്തു ‘കണ്ടാ ഇപ്പോള് ഇവന് ഒരു ആണായി കണ്ടാ അറ്റം ചുമന്നു രവിച്ചേട്ടന്റെ പോലെ തൊപ്പി ഇല്ലാതെ ‘ അവള് അതിന്റെ ക്യാപ്പ് പിന്നെയും ഇട്ടു പിന്നെയും തൊലിച്ചു പിന്നെ ആ വേദം കുറഞ്ഞു
‘ഇി നിന്റെ അണ്ടി ഞാന് വായില് ഇടട്ടേ?’ ഷീ ചേച്ചി ചോദിച്ചു മറുപടി പറയുന്നതിനു മുമ്പു ചേച്ചി എന്റെ സാമാം വായിലാക്കി ക്കാന് തുടങ്ങി വല്ലാത്ത ഒരു സുഖം എിക്കു തോന്നി ഹൂ ഞാന് കണ്ണുകള് അടച്ചു പോയി ചേച്ചി അതില് ഉറിഞ്ചികുടിക്കാന് തുടങ്ങി എിക്കു കിക്കിളി സഹിക്കാന് വയ്യ ഇടക്കിടെ എന്റെ ചെറിയ ഉണ്ടകളും ചേച്ചി താലോലിച്ചു അപ്പോളിെക്കു പെട്ടെന്നു ഒരു തരിപ്പു തോന്നി ചേച്ചി ഒരു ചിരി. ‘കള്ള കുട്ടാ നിക്കു വെള്ളം വന്നു ‘ ഷീ ചേച്ചി പറഞ്ഞു
‘ഉള്ളതോ എവിടെ?’
‘ഞാന് ഇറക്കി തേന് പോലുണ്ട് ‘
ഞാന് നിക്കര് ഇടാന് തുടഗ്ങി അപ്പോള് ചേച്ചി പറയുകയാ ‘എടാ കുട്ടാ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്താല് ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യണ്ടടാ , നീ എന്റെ കൊച്ചു മോളേം കൂടി ഒന്നു ഉമ്മവെക്കടാ’
ഞാന് ചേച്ചിയുടെ അടുത്തേക്കു ചെന്നു എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കുഴങ്ങി നിന്ന എന്നോടു ചേച്ചി പറഞ്ഞു ‘ആദ്യം ഉമ്മ വെക്കണം കേട്ടോ ഏതു പെണ്ണിനും ഉമ്മ വെക്കുന്നതു ഇഷ്ട്മാ നീ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഉമ്മ വെക്കു ‘
ഞാന് ചേച്ചിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ആ ചുണ്ടനുകളില് ഉമ്മ വെച്ചു അപ്പോള് ആ മുലകള് എന്റെ ഞ്ച്െചില് അമര്ന്നു ‘ എന്റെ മൊലേലും പിടിക്കെടാ കുട്ടാ ‘ ഞാന് ചേച്ചീടെ ഷര്ട്ടിന്റെ മുകളില് കൂടി കയ്യ് അകത്തിട്ടു അതിടിയില് ബ്രാ ഇല്ലായിരുന്നു ആ മുലകള് ഫ്രീ ആയി തുറിച്ചു നിന്നു ഞാന് അതില് ഞെക്കി ‘അങ്ങില്ലെടാ മണ്ടനു ഗുണേശാ ല്ലവണ്ണം അമുക്കു വേദിപ്പിക്കാതെ പോം പോം എന്നു അടി ‘ ഞാന് അപ്രകാരം ചെയ്തു ‘ ഉം ഞാന് ഉടുപ്പു പൊക്കി തരാം അപ്പോള് നിക്കു എന്റെ മൊലേല് ഒക്കെ ഉമ്മ വെക്കാം , പൊന്നു കള്ള കുട്ടാ മൊല കുടിക്കെടാ മോ ‘ ഞാന് ചേച്ചീടെ മുലകള് കുട്ടിയെ പോലെ കുടിക്കാന് തുടങ്ങി അപ്പോള് ചേച്ചി പിന്നെയും എന്റെ സാമാം പിടിച്ചു അവന് കമ്പി അടിച്ചു ‘ നിന്റെ പിന്നേം പൊങ്ങിയെടാ ‘
‘ഞെരിക്കെടാ കുട്ടാ ചേച്ചിയെ കെട്ടിപിടി’
‘ പോര മോ എന്റെ മൊല ചപ്പിക്കുടിയെടാ ‘ ‘ ഇി ഉമ്മ വെക്കടാ ‘
‘ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കു ‘
ചേച്ചി    അങ്ങി    ഡയറക്ഷന്    തരുന്നതുസരിച്ചു    ഞാന്    പ്രവര്ത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.
ഇി മ്മക്കീ തറയില് കിടക്കാമെടാ ചേച്ചി എന്നെയും കൊണ്ടനു തറയില് ഇട്ട പായിലേക്കു മറിഞ്ഞു എടാ മൊ നീ ഇി ചേച്ചീടെ പൂറില് ഒക്കെ ഉമ്മ വെക്കെടാ ചേച്ചി പാവാട അരക്കെട്ടിലേക്കു പൊക്കി തുടകളും അതിന്റെ ടുക്കുള്ള കുറ്റി രോമം നിറഞ്ഞ ആ പൂറും കാട്ടി മലൃന്നു കിടന്നു എന്റെ തല പിടിച്ചു താഴേക്കു അമര്ത്തി ഞാന് ചേച്ചീടെ പൊക്കില് കഴിഞ്ഞു താഴേക്കു മുത്തമിട്ടു വയറില് എന്തൊരു ചൂടായിരുന്നു ചേച്ചിക്കപ്പോള് ഞാന് ആ കറുത്ത ചകിരികുണ്ടില് സംശയിച്ചു നിന്നപ്പോള് ചേച്ചി
‘ഡാ മൊണെ കള്ളക്കുട്ടാ മടിക്കാതെ ചേച്ചീട് അവിടെ ഉമ്മ വെക്കെടാ ‘ ‘ഒരു മൂത്രത്തിന്റെ മണം ചേച്ചീ ‘
‘ശീ പോടാ അപ്പം നിന്റെ കുട്ടന് എന്തായിരുന്നു മണം ഇതു സാരമില്ല അല്ലേല് വേണ്ട ഞാന് കഴുകി കൊണ്ടനു വരാം ചേച്ചി ഓടി പോയി ഒരു മൊന്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു അരക്കെട്ടു കഴുകി തിരികെ വന്നു പിന്നെയും കിടന്നു
‘കഴുകിയെടാ മോ ഡാ വാഡാ കള്ളകുട്ടാ മോ ക്കെടാ ‘
ഞാന്    പിന്നെ അമാന്തിച്ചില്ല    ഞാന്    ആ    രോമക്കൂട്ടില്    ഉമ്മ    വെച്ചു കഴുകണ്ടായിരുന്നു നഞ്ഞപ്പോള് അതൊരു പഞ്ഞിക്കൂടു പോലെ ആയി ‘
‘ ഹാ കൊള്ളാമെടാ എന്റെ മുത്തല്ലേട കള്ള ക്കെടാ കെട്ടി പിടിക്കെടാ ചേച്ചീടെ പൂര് കൊള്ളാമോടാ ‘
‘ന്ഘും’
‘മിണ്ടാതെ ചപ്പെടാ.. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യു ഞാന് നിന്റെ മോളില് കേറി ഇരിക്കാം’
ചേച്ചി     എഴുന്നേറ്റ് എന്റെ    തലക്കു മുകളില് കക്കൂസില് പോകാന് ഇരിക്കുന്നപോലെ ഇരുന്നു എന്നിട്ടു ആ പൂര് എന്റെ മുഖത്തു വച്ചു ഉരക്കാന് തുടങ്ങി ‘എടാ മോ അകത്തോട്ടു ക്കി താടാ അകത്തോട്ടു ഇല്ല ഇീം അകത്തോട്ടു ‘ ചേച്ചി നിരങ്ങി എന്റെ മുഖത്തിരുന്നു എന്നിട്ടു കയ്യെത്തി എന്റെ സാമാം പിടിച്ചു  എിക്കു വാണം അടിച്ചു  തരാന്    തുടങ്ങി ‘എന്നെ സുഖിപ്പിക്കെടാ കുട്ടാ എന്റെ ചന്തീം ഒക്കെ ക്കെടാ കള്ളാ എടാ മോ നിന്റെ അണ്ടി ഞാന് വായില് ഇട്ടില്ലേടാ ചേച്ചീടെ അകത്തോട്ടും കൂടി ക്കി താടാ ‘ ഞാന് പട്ടി വെള്ളം കുടിക്കുന്നപോലെ ആ സാമാം അവിടെയും ഇവിടെയും ക്കി എിക്കു അതു അത്ര സുഖമുള്ള കാര്യം ആയി തോന്നിയില്ല പക്ഷെ ചേച്ചി എന്നെ വിടണ്ട?!
ചേച്ചി നിരങ്ങി നിരങ്ങി എന്റെ വായില് ചേച്ചീടെ ഗുദം ആയി ഞാന് മുഖം മാറ്റാന്    ശ്രമിച്ചപ്പോള് ചേച്ചി അവിടെ തന്നെ    ഇരുന്നു എന്റെ അരക്കെട്ടിലേക്കു കമഴ്ന്നു എന്റെ പൂഞ്ഞാണി പിന്നെയും ചേച്ചീടെ വായിലായി അയ്യോ എന്തൊരു വലി
‘എടാ കള്ളാ നിക്കു വരുത്തണേല് നീ ചേച്ചീടെ ചന്തീലും കൊതത്തിലും കൂടെ ഇതുപോലെ ഉമ്മ വെക്കണം കേട്ടോ’
‘ഹൂ ശരി ‘
‘എന്നാല് മോന് എന്റെ കൊതം ഒക്കെ ക്കി താടാ’
പിന്നെ എന്തു വഴി ആ സ്പോഞ്ച്ചു ചന്തികളും അതിന്റെ ഇടക്കുള്ള ആ വിടവും ഒക്കെ ക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോഴേക്കും എന്റെ കുണ്ണ വീണ്ടനും പാല് ചീറ്റി
‘നിക്കു പിന്നെയും പോയെടാ ഇി മതി എഴുന്നേക്കു നിക്കര് ഇട്ടു വീട്ടില് പൊക്കോ’
അതായിരുന്നു ഷീ ചേച്ചിയുമായുള്ള എന്റെ ആദ്യ അുഭവം.പിന്നെയും പലപ്പോഴും ചേച്ചി എന്നെ കൊണ്ട് ചേച്ചീടെ സാമാം ക്കിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാല് ഒരിക്കലും ഞാന് ചേച്ചിയെ കളിച്ചിട്ടില്ല.
 Reply
Possibly Related Threads...
Thread
Author
  /  
Last Post
Replies: 19
Views: 93,442
03-03-2018, 02:35 PM
Last PostSexStories

Forum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)


Powered By Indian Forum,