ബോസ്സിന്റെ വൈഫ്
#2
ഞാൻ വിശ്വാമിത്രനും അല്ലല്ലോ.

കൽപനയുടെ പി.കെ. ഞൻ ഹാളിലെക്കു നടന്നു. ആ ഷേപ്പുള്ള കുണ്ടി വെട്ടിച്ചുള്ള നടത്തിലേ ഞാൻ വീണു പോയി.

ഒരു സൊഫയിൽ ഞാൻ ഇരുന്നു. നെരെ എതിരായി കൽപനയും. കണ്ണു എഴുതി, ലിപ്സ്റ്റിക്ക ചെറുതായി ഇട്ടു കൂറച്ചു സെക്സസി ആയി ക്രൈഡ്സ്റ്റ് ചെയ്യു ആണു ആളു ഇരിക്കുന്നതു. എന്തു ഭാവിച്ചാണോ? കൂറച്ചു പിടിവാശിക്കാരിയാണെന്നു രവി സൂചന തന്നതും ആണല്ലോ.

ഒരു ടേക്കിറ്റീസി സ്റ്റൈലിൽ മുമ്പോട്ടു പോവാം എന്നു ഞാനും കരുതി. കിരണിനു കുടിക്കാൻ എന്താണു വെണ്ടതു്? നല്ല ലസ്സി ഉണ്ടു തരട്ടേ?

“ശരി, നല്ല ലസ്സി കുടിച്ചിട്ടു കുറച്ചു നാളായി”

” ഇപ്പൊൾ കൊണ്ടു വരാം” കൽപന സ്റ്റുയിലിൽ തന്നെ നടന്നു നീങി നടത്തിനു തന്നെ നല്ല ഒഴുക്കവും ചന്തവും ഉണ്ടു. സാരിക്കു അങ്ങിനെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടു. ഷേപ്പു ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു നന്നായി ഏടുത്തു കാട്ടും.
രണ്ടു ഗ്ലാസ്സിൽ ലസ്സിയുമായി കൽപ്പന വന്നു. ടീപ്പോയിൽ വെച്ചപ്പോൾ സാരെ തെന്നി ലോ കുട്ട് ചെയ്ത ബ്ലസിലൂടെ രണ്ടു മൂലകളും എന്റെ കണ്ണമുമ്പിലേക്കു തന്റെ സ്ട്രോങ് പോയിൻസ് കണ്ടോട്ടേ എന്ന മട്ടിൽ കൽപനയും.
എനിക്കു ഒരു ഗ്ലാസ്സ് തന്നിട്ടു മറ്റെ ഗ്ലാസ്സുമായി കൽപനയും നെരത്തെ സൊഫയിൽ ഇരുന്നു.

“വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടു. മാഡം ഉണ്ടാക്കിയതാണോ?”

’ എവിടെ അടുത്തു ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണു. പിനെ , കിരൺ ഈ മാഡം വിളി ഒന്നു നിർത്തുമോ .”
” പിന്നെ എന്തു വിളിക്കും? കൽപനയുടെ വല്ല ഷോർട് ഫോം ഉണ്ടോ?
എനിക്കു വെറെ ഒരു പേരു ഉണ്ടു. എനിക്കു വളരെ അടുത്തവർ മാത്രം വിളിക്കുന്നതു. നിഷ എന്നു”
” അതു വളരെ ക്യൂട്ട് ആണു. ഞാനും അങിനെ വിളിച്ചോട്ടെ? “എന്നെ ഇനി അങിനെ വിളിച്ചാൽ മതി”
“നിഷ, നിഷ’ ഞാൻ പറഞ്ഞു നൊക്കി ‘ നിഷ്ക്കൂ ഈ പേരു നന്നായി ചേരുന്നുണ്ട് ഈ പേർ വെരി ക്യൂട്ട് ആൻട്ട സെക്സസി?
” ആരു ഞാനബൈാ, ഈ ക്യൂട്ട് ആന്റ് സെക്സസി?
അതെ, യൂ ആർ ജെസ്റ്റ് ലെക്സ് യുവർ നെയിം”
അതു നിഷ്ക്കു ഇഷ്ടപെട്ടു . എന്നെ നോക്കി കൊണ്ട ലസ്സി സിപ്പ് ചെയ്തു. കുറച്ചു സി ചെയിതിട്ടു നാവു കൊണ്ടു ചൂണ്ടു നനക്കും- അതും എന്നെ നൊക്കികൊണ്ടു. ഇടക്കു എന്റെ ചുണ്ടിലേക്കു നോക്കും. വളരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നോട്ടം.
കിരണിനു ആരു ഒക്കെ ഉണ്ടു? നിഷ് വീണ്ടും സംസരിക്കാൻ തുടങ്ങി ” അച്ചന്നും അമ്മയും ഒരു സിസ്റ്ററും.” ‘സിസ്റ്റൂർ ഇപ്പൊ എവിടെ?
കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അമേരിക്കയിലാണു. എന്നെക്കാൾ 2 വയസ്സു താഴെ ആണു അവൾ”
കിരണിനു ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സു?”

 
“കഴിഞ്ഞ മാസം 28 ആയി.*
ഒഹൊ, അപ്പോൾ ഞാൻ 9 മന്ത് ജൂനിയർ” ‘ നിഷേടെ ഫാമിലി?’ എന്റെ ചോദ്യ.
” എന്റെ പേരൻസ് കൂനൂരിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മൂത്ത ബദ്ർ ഇപ്പോൾ വിയന്നയിൽ ആണു. മാരീഡ് ആണു. പിന്നെ ഒരു സിസ്റ്റർ. എന്നെക്കാളും 3 വയസ്സ് തഴെ. ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് പഠിക്കുന്നു. അഹമ്മദബാദിൽ, പേരു മാധുരി’

 
ഒന്നു ചോദിച്ചോട്ടെ. മാധുരി നിഷയെ പൊലെ സൂരി ആണൊ?

ഞാൻ സുന്ദരി ആണൊ? എതായലും എന്നെക്കാളും സൂരി തന്നെ, ഡെസംബറിൽ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടു. അവൾ മോഡലിങിനു പോവാറുണ്ടു.”

 
അപ്പോൾ നല്ല ഫിർ ആയിരിക്കുമല്ലോ?” ” ഇപ്പൊളെ അതു ആലോചിക്കൻ തുടങ്ങിയൊ? അവൾ വരുനൊൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെദുത്താം” ’ ഈ ഒരു സുന്ദരിയെ കണ്ടു മതിയായില്ല. അപ്പോൾ വെറൊന്നു കൂടിയോ?
മണി അഞ്ചായല്ലോ? ഞാൻ കോഫി എടുക്കാം.’
Mallu Hot Leaked RandiBaaz

Mallu Hot Leaked Sex Video at DesiSexVideos
 Reply
Messages In This Thread
RE: ബോസ്സിന്റെ വൈഫ് - by desihotmms - 03-10-2017, 10:41 AM

Forum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)


Powered By Indian Forum,