മൂത്രം കുടിച്ച അങ്കിൾ
#1
മലയാളം കമ്പികഥ – മൂത്രം കുടിച്ച അങ്കിൾ
ഏട്ടന്‍ വിട്ടില്‍ ഇല്ലാത്തപ്പോള്‍ ഹെല്പിന് അടുത്ത വിട്ടിലെ ആന്റിയും ഹസ് ആണും ഉണ്ടാകുന്നതു അവരുടെ മക്കള്‍ ഒരാള് വിവാഹം കായിച്ചു ദുഫായില്‍ ആണ് മറ്റൊരാള്‍ കൂര്‍ഗില്‍ പഠിക്കുന്നു മോള്‍ക് അലെര്‍ജി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇടയിക് ശ്വാസം മുട്ടും അപ്പോള്‍ അങ്കിള്‍ കാറില്‍ ആണ് ഹോസ്പിടല്‍ പോകാറ് ഏട്ടന്‍ ഉള്ള ടൈം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ..നൈറ്റ്‌ ബുദ്ധിമുട് ഉണ്ടായാലും ഓടി വരും ആന്റി ആയാലും അങ്കിള്‍ ആയാലും…അവരുമായി നല്ലാ ബന്ധമായിരുന്നു..
അങ്ങനെ ഒരു ഡേ എട്ടന് മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എറണാകുളം മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു ആന്റി ക് കോള്‍ഡ്‌ ആയതിനാല്‍ നൈറ്റ്‌ല്‍ മോള്‍ക് സുഖമിലതയപ്പോള്‍ അങ്കിള്‍ വന്നു കാറില്‍ ബേബി ഹോസ്പിറ്റലില്‍ പോയി.. കാറില്‍ കയറിയപ്പോള്‍ തന്നെ അങ്കിള്‍ പറഞ്ഞു മോള് നനഞ്ഞു അല്ലേ..
ഞാന്‍ പറഞ്ഞു കുറച്ചു അങ്കിള്‍ എന്ന്.. നമ്മള്‍ ഹോസ്പ്ടില്‍ പോയി കുത്തിവെപ്പ് എടുത്തു അപ്പോള്‍ ബ്രീതിംഗ് നോര്‍മല്‍ ആയി… നമ്മള്‍ മടങ്ങാന്‍ വേണ്ടി പുറത്തു വന്നു അങ്കിള്‍ പോയി കാര്‍ എടുത്തു വന്നു പര്കിങ്ങില്‍ നിന്നും ഞാന്‍ കാറില്‍ കയറി നമ്മള്‍ പുറപെട്ടു അപ്പോള്‍ ആണ് ഞാന്‍ നോക്കിയേ അങ്കിള്‍ നല്ലോണം നനഞ്ഞു ഞാന്‍ പറഞ്ഞു ആന്റി ക് എന്ന് നാളെ അങ്കിള്‍ ആകുംകോള്‍ഡ് എന്ന് നമ്മുടെ വിട്ടില്‍ എത്തി അങ്കിള്‍ ഡോര്‍ തുറന്നു ഞാന്‍ മോളെ എടുത്തു ഉള്ളില്‍ കയറി..
മോള് ഉറങ്ങിയതിനാല്‍ ഞാന്‍ അവളെ കിടത്തി പുറത്തു വന്നു അങ്കിള്‍ നഞ്ഞത് കണ്ടു ഞാന്‍ തോര്‍ത്ത കൊടുത്തു.. ചായ കുടികാം പറഞ്ഞു അപ്പോള്‍ അങ്കിള്‍ മോള് മറ്റുന്നിലെ നനഞ്ഞിടുണ്ട് മോളെ പറഞ്ഞു ഞാന്‍ മാറ്റം പറഞ്ഞു റൂമില്‍ പോയി ഡോര്‍ ചാരി..
ഡ്രസ്സ്‌ യിച്ചു ബ്രായും പന്ടിയും ചെറുതായി നനഞ്ഞത്‌ കൊണ്ട് ഞാന്‍ അതും മാറ്റാന്‍ അയിച്ചു ഡോര്‍ നിങ്ങിയത് കണ്ടു ഞാന്‍ നോക്കിയപ്പോള്‍ അങ്കിള്‍ അവിടെ ഞാന്‍ ഞെട്ടി…
അപ്പോള്‍ അങ്കിള്‍ തല തിരിച്ചു എന്നിട് പറഞ്ഞു മോള്‍ക് തല തോര്‍ത്താന്‍ തോര്‍ത്ത തരാന്‍ വന്നതാ ഡോര്‍ ക്ലോസ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാന്‍ വിചാരിച്ചു മാറ്റി കാണും എന്ന് അതാ തുറന്നെ മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞു

ഞാന്‍ ആ അങ്കിള്‍ എന്ന് പറഞ്ഞു മാറ്റി വാരം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ മോള് ഞെട്ടി കരഞ്ഞു ഞാന്‍ ബെട്ശീറ്റ് കൊണ്ട് ദേഹം കവര്‍ ചെയിതിരുന്നെ കുട്ടി കരഞ്ഞപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ബെഡില്‍ പോയി മോളെ നോക്കാന്‍ അങ്കിള്‍ പറഞ്ഞു മോള് മറ്റു ഞാന്‍ നോക്കാം എന്ന് അങ്കിള്‍ അവിടെ ഇരുന്നു കുട്ടിയെ ഉറകാന്‍ നോക്കി ഞാന്‍ എങ്ങനെ മറ്റും അങ്കിള്‍ ഉള്ളപ്പോള്‍ എന്ന് വിചാരിച്ചു നിന്നും പിന്നെ സൈഡില്‍ പോയി മാറ്റാന്‍ബെട്ശീറ്റ് മാറ്റി ബ്രാ ഇട്ടു പിന്നെ പന്ടിയും സൈഡില്‍ നോക്കുമ്പോള്‍ എതോകെ അങ്കിള്‍ മിറര്‍ല്‍ കാണാം ഞാന്‍ പെട്ടന് തരിച്ചു ബട്ട്‌ അങ്കിള്‍ ഒന്നുമിലാത്തത് പോല്ലേ പെരുമാറി പുറത്തു പോയി അങ്കിള്‍ ചായ കൊടുത്തു …
 Reply
#2
എന്നിട് അങ്കിള്‍ പെട്ടന്ന് മോളുക് എത്ര വയസാ?

ഞാന്‍: 24 എന്ന്

അങ്കിള്‍ :അപ്പോള്‍ എന്‍റെ മോളുടെ പറയാം

ഞാന്‍ : എന്തെ ചോദിച്ചേ

അങ്കിള്‍ : എത്ര ചെറിയ കുട്ടിയുടെ അദ്യമായ ഇങ്ങനെ ഞാന്‍ മുന്നേ കണ്ടിടുണ്ട് ബട്ട്‌ അത് എന്ന് പറഞ്ഞു നിറുത്തി

ഞാന്‍: മുന്നേ ആരെ?എന്ന് അറിയാതെ ചോദിച്ചു പോയി

അങ്കിള്‍: അത് ഇതു പോല്ലെയ മോളുടെ കണ്ടതാ ബട്ട്‌ അത് സ്വന്തം മോള് അല്ലേ

ഞാന്‍: അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ …… പറഞ്ഞു നിറുത്തി

അങ്കിള്‍ : മോളുടെ അത്രയില എന്‍റെ മോളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതാ പ്രായം ചോദിച്ചേ എന്ന്

ഞാന്‍: ആയിയേ പറഞ്ഞു എന്നിട് ആന്റി നോക്കുല്ലേ പോകുന്നിലെ പറഞ്ഞു
അങ്കിള്‍: ശരിയാ എന്ന് അവളുടെ കാര്യം പോകാ എന്ന് പറഞ്ഞു

ഞാന്‍ : എന്തെ ചോദിച്ചപ്പോള്‍ നേരത്തെ കണ്ടത് അവിടെ ബെഡ്ല്ലാ ഞാന്‍ തിര്‍കുക പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി

ഞാന്‍ തന്നെ അറിയാതെ എന്തലാമോ പറഞ്ഞു പോയി… പോയി കിടന്നു

മോര്‍ന്ഗ് ആന്റി വന്നു ചോദിച്ചു കുട്ടിയുടെ കാര്യം …

പിന്നെ ഞാന്‍ മോള്‍ക് സുഖമിലാത്തത് കൊണ്ട് പോയിലാ കുറച്ചു കയിഞ്ഞു അങ്കിള്‍ വന്നു ചോദിച്ചു കുട്ടിയെ പറ്റി ഞാന്‍ ഓക്കേ പറഞ്ഞു … പെട്ടന് അങ്കിള്‍ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു ഞാന്‍ ചോദിച്ചു എന്തെ എന്ന് അപ്പോള്‍ ഇന്നലത്തെ കാര്യത്തിന് എന്ന് കുറെ കാലത്തിനു ശേഷമാ നമ്മള്‍ ഇന്നലെ എന്ജോയ്‌ ചെയിതെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാന്‍ ചിരിച്ചു … ഞാന്‍ പറഞ്ഞു ആന്റി നേരത്തെ വന്നപ്പോള്‍ കോള്‍ഡ് ഓക്കേ പോയി കണ്ടു ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു മെഡിസിന്‍ ആണോ കുതിവച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞു ചിരിച്ചു..

അതിനു ശേഷം നമ്മള്‍ കുറച്ചു ഫ്രീ ആയി ടോക്ക് ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങി…എന്‍റെ ശരിരത്തെ പറ്റി കമന്റ്സ് പറയാന്‍ തുടങ്ങി ..വിട്ടില്‍ വന്നാല്‍ ഡ്രസ്സ്‌ ഓക്കേ എടുത്തു വയികുമ്പോള്‍ ബ്രാ എടുത്തു നോകാനും പിന്നെ നൈറ്റ്‌ ല്‍ ഹോസ്പിറ്റലില്‍ പോയി വന്നാല്‍ മറ്റുനുണ്ടോ കാണാന്‍ ആണ് എന്നോകെ പറയാന്‍ തുടങ്ങിഞാന്‍ ചിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു നൈറ്റ്‌ല്‍ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഞാന്‍ വെറുതെ പറഞ്ഞു മറ്റുനുണ്ട് വരുണോ എന്ന് അങ്കിള്‍ ചിരിച്ചു ഞാന്‍ വാരുന്നോ ചോദിച്ചു

അങ്കിള്‍ കാര്യമായി ആണോ മോളെ ചോദിച്ചു ഞാന്‍ ആ പറഞ്ഞു റൂമില്‍ കയറി ഡോര്‍ അടകാതെ നിന്നും കുറച്ചു കയിഞ്ഞു അങ്കിള്‍ വന്നു ഡോര്‍ തുറന്നു ഞാന്‍ ബാക്ക് തിരിഞ്ഞു മറ്റുനുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എന്തോ പെട്ടന് തോന്നി അങ്കിള്‍ വിളിച്ചു ഞാന്‍ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കൈ മാറ്റാന്‍ പറഞ്ഞുഞാന്‍ ഒന്നുമിലാതെ മുന്നില്‍ നിന്നുംഅങ്കിള്‍ എന്‍റെ അച്ചന്റെ പറയാം ഉള്ള ആളുടെ മുന്നില്‍ .. അങ്കിള്‍ മുണ്ടിന്റെ മുനില്‍ തടവി ഞാന്‍ നോക്കിയപ്പോള്‍ എന്താ കണ്ണാണോ ചോദിച്ചു ഞാന്‍ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്കിള്‍ അത് പുറത്തു എടുത്തു കാണിച്ച്…
ഞാന്‍ നോക്കിയപ്പോള്‍ അങ്കിള്‍ അടുത്ത് വന്നു എന്‍റെ മുല പിടിച്ചു ഞാന്‍ നോക്കിയപ്പോള്‍ പിടിചോടെ മോളെ ചോദിച്ചു ഞാന്‍ ആ പറഞ്ഞു അങ്കിള്‍ രണ്ടു മുലയും പിടിച്ചു ഞാന്‍ അങ്കിള്‍ഇന്‍റെ പിടിച്ചു എന്നെ ബെഡില്‍ ഇരുത്തി ഞാന്‍ ആന്റി ഇല്ലേ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ കുറച്ചു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ കെട്ടിപിടിച്ചു പിന്നെ കിടത്തി മുല വായില്‍ ഇട്ടു പിന്നെ താഴെ കിസ്സ്‌ ചയിതുപിന്നെ വിടര്‍ത്തി കിസ്സ്‌ ചെയിതു അവിടെ നക്കിഎനിക്ക് മുത്രം ഒഴിക്കാന്‍ വന്നു ഞാന്‍ പറഞ്ഞു അങ്കിള്‍ മുത്രം ഒഴിക്കാന്‍ തോന്നുന്നു ഞാൻ ബാത്രൂം പോയി വാരം എന്ന്

അപ്പോള്‍ അത് തോന്നലാ പറഞ്ഞു നക്കി കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ പെട്ടന് അറിയാതെ ഞാൻ മൂത്രം ഒഴിച്ച് പോയി നോകുമ്പോള്‍ അങ്കിള്‍ ആ മൂത്രം അമൃത് പോലെ കുടിക്കുന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ പോലെ ആയി എനിക്ക് എന്റെ ഹസ് പോലും ചെയ്യാറില …എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്തോ കൂടുതൽ അടുപ്പം തോന്നി…അങ്കിൾ പൂറ്റിൽ നിന്ന് തലപൊക്കി എന്നോട് കുണ വായില്‍ ഇടുമോന്നു ചോദിച്ചു …എന്റെ മുത്രം കുടിച്ച അങ്കിള്‍ ചോദിച്ചതല്ലേ ഞാൻ ഒന്നും നോക്കില്ല ആ എന്ന് പറഞ്ഞു വാ പൊളിച്ചു അങ്കിൾ വായയില്‍ ഇട്ടു ഞാൻ വലിച്ചു ഊമ്പി കുടിച്ചു കുറച്ചു കയിഞ്ഞപ്പോള്‍ അങ്കിലിന്റെ കുണ്ണ പെരുകി വായില്‍ പാൽ കളഞ്ഞു … പാൽ വായിൽ നിന്ന് ഇറ്റു വീഴുന്ന നേരം വായിലുള്ള പാൽ ഞാൻ ഇറക്കി അത് കണ്ടു അങ്കിള്‍ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അല്ലാ ഫുള്ളായി കുടിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് ഞാന്‍ ആ പറഞ്ഞു അങ്കിള്‍ കൈകൊണ്ടു വടിച്ചു വായിൽ തേച്ചു ആ വിരലും ഞാൻ ഈമ്പി കുടിച്ചു എഴുന്നേറ്റ എന്നെ കെട്ടിപിടിച്ചു മുല പിടിച്ചു ഞെരിച്ചു ചുണ്ടിൽ ഒരു ഉമ്മയും തന്നു അങ്കിൾ ഇറങ്ങി ….

ഇതിന്‍റെ അടുത്ത ഭാഗം പിന്നെ എഴുതാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയണം
 Reply

Forum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)


Powered By Indian Forum,