ഷീലയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഭാഗം x– 4
#2
പിടിവിടാതെ “വാണം അടിച്ചു തരുന്നതാണൊ ഉദ്ദേശിച്ചെ? ഞാൻ ചൊദിച്ചു
“അതിപ്പോൾ വെണ്ട അതു പിന്നെ ഇപ്പൊൾ ഞാൻ കുണ്ണ നിന്റെ അവിടെ ഉരച്ചൊട്ടെ? ഞാൻ ഞെട്ടി
“അങ്ങനെ ചെയ്യാൽ പ്രെഗ്നൻറ് ആവില്ലെ??? ഞാൻ കുണ്ണയ്യിൽ നിന്നും നൊട്ടം എടുക്കാതെ വായിലേ വെള്ളം, ഭയത്തോടെ  ചൊദിച്ചു
“എ”ടി പോത്തെ ഞാൻ അകത്തു കേറ്റുന്ന കാര്യമല്ല വെളിയിൽ കൂടി ഉരച്ചൊട്ടെന്നു. അകത്ത കെറ്റി ഞാൻ എന്റെ വാണ പാൽ ഒഴിച്ചാലേ നീ പ്രെഗ്നൻറ് ആവൂ. അവൻ എന്നെ പറഞ്ഞു ആസ്വസ്സിപ്പിച്ചു.
“ഹ്മ. ഒക്കെ” ഞാൻ പകുതി സമ്മതിച്ചു ആ അവസ്മയിൽ അവൻ എന്നെ കെരി. കളിച്ചാലം ഞാൻ റെഡി ആയിരൂന്നേനെ.
അവൻ എന്നെ പിടിച്ചു. മലർത്തി കിടത്തി എന്റെ കാലുകൾ രണ്ടും അകത്തി ഒരു തവളയേ മയക്കി ഇട്ടിരിക്കുമ്പൊൾ അതു കിടക്കുന്നപ്പോലെ, ആ കടപ്പിൽ എന്റെ പൂറു പൊളിഞ്ഞിരൂന്നു. അവൾ അപ്പൊളും തേൻ ഒലിപ്പിച്ചു നിൽക്കുക ആയിരുന്നു. എന്റെ ശരീരമാസ്സകലം കരണoള്ളതുപോലെ അവൻ തൊടുമ്പോൾത്തന്നെ എനിക്കു ഭയങ്കര സൂഘം. അവൻ എന്റെ മടക്കി വെച്ചിരികുന്ന കാലുകളുടെ ഇടയിൽ കെറി മൂട്ടുകൂത്തി നിന്നട്ടു എന്റെ മൂലകൾ രണ്ടു കൈയ്യും ചേർത്തു പിടിച്ചു കശക്കി ചപ്പാത്തിക്കൂ മാവ് കൂഴക്കുന്നതു പോലെ പിടിച്ചു കുഴച്ചു
എന്തിരു സുഖമാണു ഇതു ആഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ് അവനേ ഞാൻ സ്നെഹം കൂടൂമ്പൊൾ മാത്രമാണ് അണ്ണൻ എന്നു വിളിക്കുന്നത്.
“അണ്ണാ എന്റെ നിപ്പിളിൽ കടിക്കുമോ പ്ലീസ്സ് ഞാൻ അവനോടൂ കെഞ്ചി
അണ്ണൻ എന്ന വിളികേൾക്കുന്നതു അവനു ഭയങ്കര ഇഷട്ടമാണു ഞാൻ വിളിക്കുന്നു കെട്ടപ്പോൾ അവന്റെ കണ്ട്രോൾ  പൊയതുപൊലെ അവൻ മൂഘം മെല്ലെ എന്റെ മാറിലേക്കൂ. അടുപ്പിച്ചു. അവൻ എന്റെ രണ്ടു മൂലയും ചെർത്തു പിടിച്ചു അന്നിട്ടു മൂലക്കണ്ണിൽ ഒരൊ കടി ഞാൻ ആകെ കൊരിതരിച്ചു പോയി എന്റെ മൂലകൽ നിന്നും പൂറിലേക്കു ഒരു മിന്നൽ പാണത പൊലെ, അവൻ എന്റെ മൂലകൾ മാറി മാറി ചപ്പാൻ തുടങ്ങി കൈകൾ രണ്ടും മൂലകളിൽ തന്നെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ എന്റെ കീഴ്ച്ചുണ്ടു വായ്യിലാക്കി നൂണഞ്ഞു അന്നട്ടു അവൻ കുണ്ണ എന്റെ പൂറിനു മുകളിൽ വെച്ചു കാരിരൂമ്പൂ ചൂട്ടു പഴുതിരിക്കുന്നതു പൊലെ ഉള്ള അവന്റെ കുണ്ണ എന്റെ പൂറിൽ മൂട്ടിയപ്പൊൾ അവൾക്കൂ കരണാടിച്ചതു പോലെ അവൻ മെല്ലെ കുണ്ണ എന്റെ പൂറിനു മുകളിൽ ഉരക്കാൻ തുടങ്ങി
തമ്പി അണ്ണാ!!!. ഞാൻ കിടന്നു അലക്കാൻ തുടങ്ങി
ഞാൻ എന്റെ രണ്ടു കൈകളും വെച്ചു അവന്റെ ചന്തി എന്റെ പൂറ്റിലേക്കു ചെർത്ത കൊടൂത്തു
എന്റെ അലപ്പു കെട്ടു അവന്റെ അടിയൂടെ ആക്കവും കൂടി കൂടി വന്നു
 
Thudarum
ഈ  kambi katha  എല്ലാവര്ക്കും  ഇഷ്ടം ആയി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു  നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക വഴി കഥാകാരനെ ഇനിയും എഴുതാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
Mallu Hot Leaked RandiBaaz

Mallu Hot Leaked Sex Video at DesiSexVideos
 Reply
Messages In This Thread
RE: ഷീലയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഭാഗം – 4 - by desihotmms - 04-21-2017, 06:38 AM
Possibly Related Threads...
Thread
Author
  /  
Last Post

Forum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)


Powered By Indian Forum,