സുന്ദരൻ ആയ ആന്റി അനുഭവം
#1
ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ അധികഭാഗവും ചിലവഴിച്ചിരുന്നതു ആന്റിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു. ആന്റി എന്നെ മക്കളിലൊരാളെപ്പോലെ തന്നെയാണുകണ്ടിരുന്നത് .അങ്കിൾ ആന്റിയെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ടുവരുനൈബാൾ എനിക്കേഴുവയസ്സേ ഉണ്ടയിരുന്നുള്ളൂ. അന്നുമുതൽ എന്നും ഞാൻ ആന്റിയുടെ വാലായി കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും. ആന്റി എവിടെ പോയാലും എന്നെയും കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാറുണ്ട് . ആന്റി കുളിക്കുമ്പോളും കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുലയൂട്ടുമ്പോളുമെല്ലാം അടുത്തുണ്ടാവാറുണ്ട്. എനിക്കോ അന്റിക്കോ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചെന്തെങ്കിലും തോന്നിയുട്ടുമില്ല. കാലുകൽക്കിടയല്ലതെ ആന്റിയുടെ ശരീരത്തിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഞാൻ കാണാത്തതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുമില്ല. പലപ്പോഴും ആന്റി കുളിക്കുമ്പോൾ അന്റിയുടെ പുറം തേച്ചുകൊടുത്തിരുന്നതു ഞാനായിരുന്നു.  ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും എനിക്കു ആന്റിയെ കാണുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ മറ്റുവികാരങ്ങൾ ഉള്ളിലുണ്ടാകുവാൻ തുടങ്ങി.
ആയിടെ എനിക്ക് എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള രാമുവിന്റെ കൈയ്യിൽനിന്നൊരു കൊച്ചുപുസ്ഥകം കിട്ടി. അതിൽ ഒരു കഥയിൽ പതിനഞ്ചു വയസ്സുള്ള വേണുവിനെക്കൊണ്ട് 35 വയസ്സുള്ള സീതചേച്ചി അവരുടെ പൂറുനക്കിക്കുന്നതും കളിപ്പിക്കുന്നതുമൊക്കെയുള്ള ഒരു കഥയുണ്ടായിരുന്നു. കഥ വായിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം അറപ്പാണുണ്ടായത്. പക്ഷെ ഞാൻ അതു വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചു. കഥയിലെ വേണുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്നെയും സീതചേച്ചിയായി മേഴ്സസിയാന്റിയേയും സങ്കന്റ്പിച്ചുതുടങ്ങി കഥ വയിച്ചുകൊണ്ടു കഥയിലെ സംഭവങ്ങൾ ഞാനും ആന്റിയുമായിട്ടാണു നടക്കുന്നെതെന്നു വിചാരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാണമടി ഒരു സ്ഥിരം പരിപാടിയായി ക്ലാസ്സ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു മധ്യവേനലവധിക്കാലം. എല്ലാക്കുട്ടികളും ഉത്സാഹതിമിർപ്പോടെ കളിച്ചു നടക്കുന്നസമയം. എനിക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സുകാരനായുതുകൊണ്ട് ടഷനും പഠിത്തവും! ആന്റിയുടെ കൂട്ടികളെ അവധിക്കാലമായതുകൊണ്ട് ആന്റിയുടെ അമ്മ  അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപൊയതുകൊണ്ട് പകൽ സമയം മുഴുവൻ ആന്റിയും അവരുടെ വീട്ടിൽ തനിച്ചായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ആന്റിവന്നമ്മയോടു ചോദിച്ചു ‘ ജോയിമോൻ അവിടെ വന്നിരുന്നു പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കുവല്ലപ്പോഴും ഒന്നു
ചേച്ചി ഞാൻ അവിടെ എപ്പോഴും ഒറ്റക്കാണല്ലോ! മിണ്ടിപ്പറഞ്ഞിരിക്കാമായിരുന്നല്ലോ’
“നീ എന്താ മേഴ്സീ ഈ പറയുന്നേ? അവൻ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ കൂടി ഒരക്ഷരം പഠിക്കത്തില്ല. പിന്നെ നിന്റെടുത്തു വന്നാലുള്ള കാര്യം പറയാനുണ്ടോ? അമ്മ
“ഇതാ ചേച്ചീ ഈ പറയുന്നേ, പല കുട്ടികളെയും കളയുന്നതു കാർന്നോമ്മരാണെന്ന്. എതയും നന്നായിട്ടു പഠിക്കുന്ന ജോയിമോൻ പോലും പഠിക്കുന്നില്ലെന്നു പറഞ്ഞാ.. ?? ആന്റി
“പഠിക്കുന്നില്ലെന്നല്ലാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് . പത്താം ക്ലാസ്സിലല്ലേ? നമുക്കു ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടേ? ഭാവി കളഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടു വല്ല കാര്യോമൊണ്ടോ?? ‘ അമ്മ ‘എന്റെ അടുത്തുവന്നിട്ട് ആരുടേയുമൊരു ഭാവീം പോകുകേല്ല. അതു പോകാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളം” ആന്റി
‘എന്നാ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലേ, ഉഴപ്പാതെ നോക്കാമെന്നുണ്ടെകിൽ അവിടിരുന്നു പഠിച്ചോട്ടെ. എനിക്കൊരു കുഴപ്പോമില്ല’ അമ്മ
“അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളം” ആന്റിയുടെ മുഖത്തൊരു ചെറിയ സന്തോഷം.

അന്നുമുതൽ ട ഷൻ കഴിഞ്ഞുള്ള എന്റെ സമയം ഒട്ടുമുക്കാലും ആന്റിയുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയായി മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുക ഉറങ്ങാൻ നേരത്തു മാത്രം. അങ്കിൾ താമസിച്ചെത്തുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അതും ഉണ്ടാവാറില്ല. ചേച്ചി (ആന്റിയെ ഞാൻ ചേച്ചിയെന്നും .വിളിക്കാറിണ്ട് . അതുകൊണ്ടു പലയിടത്തും ‘ആന്റ് എന്നും ‘ചേച്ച് എന്നും മാറിമാറി പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം) വീട്ടുജോലികളിലായിരിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും എന്നോട് പഠിക്കാൻ പറയും. ഞാൻ അതിൽ വല്ല്യ ഉത്സാഹമൊന്നും കാട്ടാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്കെപ്പോഴും ചേച്ചിയെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. ചേച്ചിയറിയാതെ ചേച്ചിയുടെ മാറും നിതംബവും കണ്ണുകൊണ്ടു തഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ചേച്ചിയെയൊന്നു നഗ്നമായിക്കാണാനുള്ള കൊതിമാത്രമാണെപ്പോഴും മനസ്സിൽ. ചേച്ചിയെ ഞാനെപ്പോഴും കഥയിലെ സീതചേച്ചിയായി മനസ്സിൽ കാണും. ഞാൻ എന്റെ ദിവാസ്വപ്തനങ്ങളിൽ കഥയിലെ വേണുവായിമാറും. ചേച്ചി രാവിലെ മുറ്റം തൂക്കുമ്പോൾ ഗ്രൗണിനുള്ളിലൂടെ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന ആ തേൻ കുടങ്ങളെ ആർത്തിയോടെ നോക്കിയിരിക്കും. കഴുത്തിനു താഴെനിന്നുത്ഭവിച്ച ആ മൊട്ടക്കുന്നുകൾക്കിടയിലൂടെ ഗൗണിൽ അപ്രത്യക്ഷമവുന്ന കൊച്ചരുവിയിലേക്കിറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ മനസ്സു വെമ്പൽ കൊള്ളും. മോഹമണെന്നറിയാമായിരുന്നിട്ടും മനസ്സിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാനുള്ള സംയമനം എനിക്കുണ്ടായില്ല ദിവസവും മൂന്നും നാലും പ്രാവശ്യമുള്ള സ്വയംഭോഗത്തിലുടെയുള്ള താത്കാലിക സതൃപ്തിയിലൂടെ ദിനങ്ങൾ മുൻപോട്ടുനീങ്ങി.
എന്റെ മാറ്റങ്ങൾ ചേച്ചി ശ്രദ്ധിച്ചുതുടങ്ങിയതായി തോന്നുന്നു. ചേച്ചിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും മറ്റങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങി സ്വകാര്യതകൾ എന്നിൽനിന്നു മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെ കുളിക്കുമ്പോൾ പുറം തേയ്ചുകൊടുക്കുന്നതിനു മസങ്ങളോളമായിവിളിക്കാറില്ല. ഞാനുള്ളപ്പോൾ
എന്റെമുൻപിൽവച്ചില്ലതായി വസ്ത്രതധാരണ രീതി തന്നെ മാറിയിരിക്കുന്നു. സാധരണ വീട്ടിലായിരിക്കുനൈബാൾ തീരെ അശ്രദ്ധയോടുകൂടി വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങളൊന്നും കാണാത്ത രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചുതുടങ്ങി ഒരുപക്ഷേ ചേച്ചിയെ നോക്കിനിൽക്കുനൈബാൾ എന്റെ ടൗസറിനുമുൻപിൽ ഉയർന്നു വരാറുള്ള കൂടാരം ചേച്ചി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. ചേച്ചിയിലിപ്രകാരമുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടായെങ്കിലും എനിക്കെന്റെ വികാരങ്ങളെ കീഴ്ചപ്പെടുത്താനായില്ല. പക്ഷേ ചേച്ചിയുടെ മറ്റു സമീപനങ്ങളിലൊന്നും കാര്യമായ മാറ്റമില്ലായിരുന്നു. എന്നോടൊപ്പമുള്ള കളിയും ചിരിയും സംസാരവുമെല്ലാം പഴയതുപോലെ തന്നെ. ഞാൻ അത്പാത്പമായി ചേച്ചിയുമായെന്തെങ്കിലും സാധിക്കും എന്ന ചിന്ത ഉപേക്ഷിച്ചു തുടങ്ങി. എങ്കിലും അവരുടെ നയനമനോഹരമായ അങ്കലാവണ്യം കണ്ണുകൾകൊണ്ടു നുകരുന്നതിൽനിന്നും, എന്നിലെ വികാരത്തെ ഏകാന്തതകളിൽ ചേച്ചിയുടെ നിംനോന്നതങ്ങളെ മനസ്സിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കരപരിലാളനത്തിലൂടെ തീർക്കുന്നതും ഒരു ദിനചര്യയായിത്തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.

മെയ്മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ച ഞാൻ രാവിലെ ആന്റിയുടെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അങ്കിൾ പതിവുപോലെ ഒരാഴ്ചത്തെ ടൂറിനുള്ള പുറപ്പാടിലായിരുന്നു. ആന്റി അകത്ത് അങ്കിളിനു വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ പാ ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലും. എന്നെ കണ്ടയുടൻ അങ്കിൾ വിളിച്ചു
‘ജോയിമോനേ ഇങ്ങു വന്നേ’ ഞാൻ അങ്കിളിന്റെ അടുത്തോട്ടു ചെന്നു

‘മോനേ ഞാനിന്ന് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ബാംഗ്ലൂർക്കു പോകുവാ. ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ താമസിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആന്റി തനിച്ചല്ലേ ഉള്ളട്ടു. അതുകൊണ്ടു മോനെപ്പോഴുമിവിടെയുണ്ടാകണം. ഇന്നുമുതൽ ഞാൻ വരുന്നതുവരെ രാതിയിൽ ഇവിടെ കിടന്നാൽ മതി. ഞാൻ പോകുന്നവഴിക്ക് അച്ചനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞോളാം .’
‘ശരി അങ്കിൾ ‘ ഞാൻ മറുപടിയും പറഞ്ഞു.
“പത്താം ക്ളാസ്സിലാണെന്നോർക്കണം. ഇവിടെയാണെങ്കിലും പഠിത്തം മുടക്കരുത് അങ്കിൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
“ഓ അവന്റെ പഠിപ്പൊക്കെ അവൻ നോക്കിക്കൊള്ളും’ ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നതിനുമുൻപ്ത അകത്തുനിന്നു ആന്റി പറഞ്ഞു.
“മേഴ്സീ നീയും കൂടി അവനെ ഒന്നു ഓർമ്മിപ്പിച്ചോണം’ ആന്റിയോടoങ്കിളിന്റെ താക്കീത്
‘അതൊക്കെ അവനറിയാം. പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജോയിമോനെ ആരും ഓർമ്മിപ്പിഠക്കണ്ടകാര്യമൊന്നുമില്ല’ ആന്റി വീണ്ടും എന്നെ പിന്താങ്ങി
“നല്ല മാർക്കു വാങ്ങിയാലവനവനുതന്നെയാണുഗുണം.” അങ്കിൾ ആത്മഗതമെന്നോണം പറഞ്ഞു.
“ശരിയങ്കിൾ ‘ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിൽ ആന്റിയുടെ അടുത്തേക്കു വലിഞ്ഞു. ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആന്റി സാധനങ്ങളൊക്കെ അടുക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
ആന്റി സന്യാസിനികളെപ്പോലെ ശരീരമാകമാനം മറക്കുന്ന ഇളം നീല നിറത്തിലുള്ള ഒരു സൽവാറും കമ്മീസുമായിരുന്നു ധരിച്ചിരുന്നത്. ശരീരമാകെ മൂടപ്പെട്ടെങ്കിലും അവരുടെ തടിച്ചുരുണ്ട നിതമ്പവും വിജ്യംഭിച്ചുനിന്ന മാറിടവും തുണിയിഴകളെ കീറത്തക്കവണ്ണം ഇറുകിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെക്കണ്ടാൽ അനും തടിച്ച ഒരു പതിനെട്ടുകാരിയാനെന്നേ തോന്നു. രണ്ടു കൂട്ടികളുടെ അമ്മയണാസ്തീയെന്നാരും പറയില്ല. ആ കാഴ്ചച്ച കണ്ടതേ എനിക്കെന്റെ അരക്കെട്ടിൽ ചെറിയ അനക്കം തോന്നിത്തുടങ്ങി അവിടെ അധികം സമയം നിന്നാൽ സംഗതി വഷളാകുമെന്നെനിക്കു തോന്നി ഞാൻ വീണ്ടും വരാന്തയിലേക്കു വലിഞ്ഞു. അധികം താമസിയാതെ അങ്കിൾ യാത്ര പറഞ്ഞു പെട്ടിയുമെടുത്തു സ്റ്റേഷനിലേക്കു പോയി
‘ജോയിമോനേ കിണറ്റിലെ വെള്ളം വറ്റിത്തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ അലക്കും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടി തികയാതായി ഇന്നാന്റിക്ക് തുണികഴുകാൻ തോട്ടത്തിലുള്ള കുളത്തിൽ പോകണം. അതുകൊണ്ട് മോൻ രാവിലെ കുറേ സമയമിരുന്നു പഠിക്ക് ഞാൻ വീട്ടുപണികളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്കു തോട്ടത്തിൽ പോകണം’ ആന്റി അകത്തുനിന്ന് വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.
“ശരിയാന്റി’ ഞാൻ ആന്റിക്ക് മറുപടിയും കൊടുത്തിട്ട് പുസ്തകവുമെടുത്ത് വരാന്തയിൽ വന്നു പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പുസ്തകവുമെടുത്തു പഠിക്കാനിരുന്നെങ്കിലും എന്റെ മനോമുകുരത്തിൽ ആന്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾമാത്രമായിരുന്നു. ഇത് സുന്ദരിയായ ആന്റിയെക്കിട്ടിയ അങ്കിൾ എത ഭാഗ്യവാൻ!! ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ ഭാഗ്യമൊന്നനുഭവിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ!! ഒന്നു കൺകുളിർക്കെ കാണാനെങ്കിലും!!! ഇപ്രകാരമുള്ള ദിവാസ്വപ്നങ്ങളുമായിരിക്കുമ്പോൾ മുറ്റമടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാണു ഞാൻ തലയുയർത്തി നോക്കിയത്. എനിക്കെന്റെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാനായില്ല! ആന്റിയാണു മുറ്റമടിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മുൻപേ കണ്ട ആന്റിയല്ല! ധരിച്ചിരുന്ന ചുരിതാർ മാറ്റി ഒരു കഴുത്തിറക്കിവെട്ടിയ, കനം കുറഞ്ഞ വെളുത്ത ഗ്രൗൺ, ഗൗണിലവിടിവിടെ ചെറു നീലപ്പൂക്കൾ മാത്രം, കുപ്പായത്തിനുള്ളിലൂടെ അകത്തുള്ളതെല്ലാം ഒരു എക്സ് റേയിലെന്നപോലെ കാണാം. അടിവസ്തമായിട്ടുള്ളത് ഒരു നീല പാന്റിയും ബായും മാത്രമാണെന്നു കൃത്യമായിക്കാണാം. എതിരേ നിന്നുവരുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ കാണുന്ന കാൽ വിടവുകളുടെ വ്യക്തത ഏതു സന്യാസിയെപ്പോലും വിറളിപിടിപ്പിക്കും. ആന്റി എനിക്കു പുറം തിരിഞ്ഞു നന്നാണു അപ്പോൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പാതി മുറിച്ച ഫുട്ബോളുകൾ പോലെയുള്ള നിതംബവും അതിനു നടുവിലൂടിള്ള വിടവും വൈദ തപ്രവാഹമേറ്റ പ്രതീതിയണെന്നിലുണ്ടക്കിയത്. എന്റെ അരക്കെട്ട് ഞെട്ടിയുണർന്നു. ‘ഓടിച്ചെന്നു പിടിച്ചൊന്നു ചുംബിച്ചാലോ? മനസ്സിൽ വികാരത്തിന്റെ വേലിയേറ്റം. ‘പാടില്ല്’ വിവേകം വിലക്കി.
എന്നിൽ ഞെട്ടിയുണർന്ന മൃഗത്തെ അടക്കാനാകുന്നില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും ബാതുമിൽ ചെന്നു തത്കാലവികാരം ശമിപ്പിക്കാം എന്നോർത്ത് എഴുന്നേൽക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ആന്റി എന്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എഴുന്നേൽക്കുവാനും നിവർത്തിയില്ല. എഴുന്നേറ്റാൽ നിക്കറിനുള്ളിലെ കൂടാരം കാണും. ഇരുന്നിട്ടുതന്നെ മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ ഇരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ എന്നിലെ നിഷേധിയെ കാലിനിടയിലേക്കൊതുക്കി ഒളുപ്പിക്കനുള്ള ശ്രമവും വിഭലമായി ആന്റി എന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടകാഴ്ച എന്നെ വീണ്ടും ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഉടുപ്പിന്റെ താഴ്ന്ന കഴുത്തിനുള്ളിലൂടെ മുഴുത്ത നാളികേരവലിപ്പമുള്ള മുലകൾ ഏതാണ്ടു പകുതിയോളം കാണാം. (ബാ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹുക്കുകൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നു തീർച്ച മുറ്റമടിക്കുന്ന താളത്തിനനുസരിച്ചവ കുണ്ടേത്താളങ്ങൾ പോലെ വിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം വെണ്ണക്കല്ലിൽ തട്ടുമ്പോളുള്ള തിളക്കം പോലെ അവ തിളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആകൃതിയൊത്ത ആ അർധഗോളങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സാമാന്യം വിസ്താരമുള്ള വിടവ് ആരേയും മത്തുപിടിപ്പിക്കും. ആന്റി പക്ഷേ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചില്ലാത്തമട്ടിൽ മുറ്റമടിതുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ആന്റി ഒളികണ്ണിട്ട് ഇടക്കിടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ എന്നൊരു സംശയം. ഒന്നും അറിയാത്ത ഭാവമാണെങ്കിലും ആ ചുണ്ടിലൊരു ഗൂഡ മന്ദസ്മിതമുണ്ട്. എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടണ്ടെന്ന് എനിക്ക് എതയാലോചിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എനിക്കെന്റെ സകല നിയന്ത്രണങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടുതുടങ്ങി അരക്കെട്ടിലെ ബലം അമർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അടിവയറ്റിൽ അതീവ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു. ചേച്ചി (ആന്റ്) എന്റെനേർക്ക് തിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതിനാൽ ജാള്യതകൊണ്ടെഴുന്നേൽക്കാനും കഴിയുന്നില്ല.
 Reply
#2
ചേച്ചി എന്റെ മുഖത്തേക്കുനോക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഡെസ്കിനടിയിലൂടെ ഇടക്കിടക്ക് എന്റെ അരക്കെട്ടിലേക്കു ഒളികണ്ണിട്ട നോക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്താണവരുടെ ഉദ്ദേശ്യമെന്നൊരു രൂപവും കിട്ടുന്നില്ല. എന്തായാലും എനിക്കെഴുന്നേൽക്കാതെ രക്ഷയില്ല. അടിവയർ അതിശക്തമായി വേദനിക്കുന്നു. രണ്ടുംകന്ദിച്ച് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ പതിയെ കസേരയിൽനിന്നെഴുന്നേറ്റു. നിക്കറിന്റെ മുൻഭാഗം പിരമിടുപോലെ തള്ളിനിൽക്കുന്നു. ഞാൻ ചെച്ചിയിൽനിന്നു മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ശ്രമം വിഭലമായി ചെച്ചി ഒരു തുറന്ന പുഞ്ചിരിയോടെ എന്റെ മുഖത്തേക്കുനോക്കി ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തരീതിൽ ഞാൻ പതിയെ ഉള്ളിലേക്കുവലിഞ്ഞു.
ഞാൻ നേരെ ഓടിയതു ബാത്റൂമിലേക്കാണു കയറി കതകടച്ചയുടനെ മുണ്ടുപറിച്ച ഹാംഗറിലേക്കെറിഞ്ഞു. ഷഡ്ഡിതാഴ്ത്തി സാധനം കൈയ്യിലെടുത്തു. മുൻപു കണ്ടകാഴ്ചകൾ ഒരു സിനിമയിലെന്നപോലെ അപ്പോഴും കണമുൻപിൽ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കൂട്ടൻ മുൻപൊരിക്കലുമാകാത്തത വളർന്നിരിക്കുന്നു. കണ്ടതെല്ലാം ആലോചിച്ച പതുക്കെ അടിച്ചുതുടങ്ങുമ്പോളണു പുറമേനിന്ന് ചേച്ചിയുടെ വിളി
‘ജോയിമോനെ’ ‘എന്തോ’ ഞാനകത്തുനിന്നു വിളികേട്ടു.

‘നീ അവിടെ എന്തെടുക്കുവാ?? ഒന്നു വേഗം വാ. നമുക്കു തോട്ടത്തിൽ പോകണ്ടേ?? വെളിയിൽ നിന്നു ചേച്ചി വിളിച്ചുചോദിച്ചു.
“ദാ വരുന്നാന്റ്’ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആഞ്ഞടിക്കാൻ തുടങ്ങി. രണ്ടുമിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചൂടുപാൽ അഗ്നിപർവതം പോലെ ചീറ്റിത്തെറിച്ചു. ഭിത്തിയിലും തറയിലുമെല്ലാം പാലഭിഷേകം. ആകെ ഒരാശ്വാസം. അപ്പോഴേക്കും അതാ വീണ്ടും ചേച്ചിയുടെ വിളി

“എന്താ കൂട്ടാ ഇതുവരെ നിനക്കിറങ്ങറായില്ലേ??’,

“വരുന്നാന്റി’ മറുപടി പറഞ്ഞെങ്കിലും. എന്തുചെയ്യണമെന്നെനിക്കൊരു രൂപവും കിട്ടിയില്ല. കുട്ടൻ അപ്പോഴും 90 ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നു. എങ്ങനെ വെളിയിലിറങ്ങും? പെട്ടെന്നൊത്തെഡിയ തോന്നി. ബക്കറ്റിലിരുന്ന തണുത്ത് വെള്ളമെടുത്തു കൂട്ടന്റെ പുറത്തേക്കു ധാരയായി ഒഴിക്കൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ രണ്ടുമൂന്നു മിനിറ്റുകഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൻ പതുക്കെ താഴ്ചന്നുതുടങ്ങി
ഒരുവിധം ഷഡ്മിക്കുള്ളിലഭജസ്റ്റു ചെയ്ത് ഞാൻ പുറത്തുകടന്നപ്പോൾ ആന്റി അക്ഷമയോടെ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നു.
‘എന്തെടുക്കുകയാർന്നു കൂട്ടാ നീ ഇത്രയും നേരിo? എനിക്കൊന്നു മുള്ളാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു.’ ‘ആന്റിക്കപ്പുറത്തെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിക്കൂടയിരുന്നോ? ഞാൻ ചോദിച്ചു. “അതിനതിന്റെ ഫ്ളഷ് പോയിക്കിടക്കുകയല്ലേ” എന്നുപറഞ്ഞകത്തുകടന്നു.
ഞാൻ വെളിയിലിറങ്ങാനുള്ള ധ്യതിയിൽ ടോയ്ക്കല്ലറ്റിനുള്ളിലെ പാലഭിഷേകം തുടച്ചു കളയാൻ മറന്നിരുന്നു.

ഇനിയെന്തു ചെയ്യും എന്നുചിന്തിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും അകത്തുനിന്നു ‘ ൾ ൾ് ൾ് ൾ’ ശബ്ദം. ആന്റി മൂതമൊഴിക്കുന്ന ശബ്ദം. എന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടന്നാകാഴ്ച സങ്കന്റ്പിച്ചു നോക്കി. ‘എണ്ടെനായാവും ആന്റി മുള്ളുക. മുൻപിൽ പോയിനിന്നൊന്നു കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ’, ആന്റി കതകുതുറന്നു പുറത്തേക്കുവരുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാണു സ്വപ്തനത്തിൽ നിന്നുണർന്നത്.

നോക്കുമ്പോൾ കതകുതുറന്നു നൈറ്റികൊണ്ട് കവക്കിട തുടച്ചുകൊണ്ട് ആന്റി വരുന്നു.Thudarum
 Reply
#3
“നീ എന്തെടുക്കുവാർന്നു ജോയിമോനെ അവിടെ? കക്കൂസിനുള്ളിലൊരു പ്രത്യേക മണം, മുലപ്പാലുകുടിക്കുന്ന പിളെള്ളരുടെ മണം പോലെ. നിലത്തോടെ ഒക്കെ എന്തോ കാറി തുപ്പിയതുപോലെ കിടക്കുന്നു. എന്തു പറ്റിയെട?? ചേച്ചി ഒരു കള്ളച്ചിരിചിരിച്ചുകൊണ്ടെന്നോടു ചോദിച്ചു.
“ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലാന്റ്’ ഒന്നുമറിയാത്തവനെപ്പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു.

പത്തു മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞു. ആന്റി കൈയ്യിൽ ഒരു ബക്കറ്റുനിറയെ തുണിയുമായി തിരിച്ചു വന്നു. ഇട്ടിരുന്ന് ഉടുപ്പുമാറിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ അടിയിലൊരു പാവാട ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തോട്ടത്തിലെ കുളത്തിലേക്ക് അലക്കാൻ പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പണെന്നു മനസ്സിലായി വെളിയിലിറങ്ങി വന്നിട്ടെന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു “മോനേ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ബക്കറ്റിൽ കൂടി തുണിവച്ചിട്ടുണ്ട്. മോനത്തെടുത്തോ നമുക്കു കുളത്തിൽ പോകാo”
“ശരിയാന്റി’ ഞാൻ ബക്കറ്റുമെടുത്തു വീടും പൂട്ടി ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കുളക്കരയിലേക്കുനടന്നു.

വീട്ടുവളപ്പിലുള്ള തോട്ടത്തിലാണെങ്കിലും വളരെ ദൂരത്തിയിട്ടായിരുന്നു കുളം . വളരെ വിജനമായ സ്ഥലം വീട്ടിൽ നിന്നേകദേശം അഞ്ചാറുമിനിറ്റു നടക്കനുള്ള ദൂരമുണ്ട്. സാധാരണ പത്തുമണിക്കുശേഷം അവിടെ ആരും ഉണ്ടാകാറില്ല. ജോലിക്കരെല്ലാം വെട്ടും പാലെടുപ്പും കഴിഞ്ഞു പത്തുമണിയാകുമ്പോഴേക്കും പോയിക്കഴിയും. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഷീറ്റുപുകക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സുമതിയേച്ചിയും ശശിയേട്ടനും തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും. അന്നു പക്ഷേ ആരും ഉള്ള ലക്ഷണം കണ്ടില്ല. പതിയെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കുളക്കരയിലെത്തി.
ആകെ വിജനമായ പ്രദേശം. ‘ഇന്നെന്തായാലും ആന്റിയെ കൺകുളിർക്കെ ഒന്നു കാണാനെങ്കിലും പറ്റും് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചരിച്ചു. മുൻവർഷങ്ങളിലും ഇതുപോലെ വേനൽക്കാലത്തു

കുളക്കരയിൽ വരാറുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലം തുണിയലക്കുമ്പോഴും കുളിക്കുമ്പോഴുമെല്ലം അരയിൽ ഒരു തോർത്തു മാത്രമേ ആന്റി ധരിക്കാറുള്ളൂ. മാറിടം പൂർണ്ണനഗ്നമായിരിക്കും. അതുപോലെ ഇന്നും തുണിയലക്കുമ്പോൾ ആ പാൽക്കുടങ്ങൾ തുള്ളിക്കളിക്കുന്നതു കാണാമല്ലോ. ‘മോനേ ആ ബക്കറ്റും ഇങ്ങോട്ടു വച്ചേരെ’ ആന്റിയുടെ ശബ്ദമാണു എന്നെ ചിന്തയിൽനിന്നുണർത്തിയത്. ആന്റി ബക്കറ്റ് താഴെ വച്ചു കുളക്കരയിൽ നിന്നു തുണി മാറാൻ തുടങ്ങുന്നു. എനിക്കു പുറം തിരിഞ്ഞു നിന്നു മാക്സിയുടെ ഹുക്കുകളഴിക്കുകയാണ്. സ്വപ്തനലോകം എന്റെ മുൻപിൽ യാഥാർത്യമാകാൻ പോകുന്നു. ആ പാൽക്കുടങ്ങൾ എന്റെ മുൻപിൽ തുള്ളിക്കളിക്കാൻ പോകുന്നു. ഹുക്കുകളഴിച്ചു മാക്സ്സി തലയിലൂടെ ഉൗരിനിലത്തിട്ടു. ‘വിരിഞ്ഞു നഗ്നമായ പുറം ഭാഗത്ത് ആകെയുള്ളതു ബായുടെ വള്ളികൾ മാത്രം അനുനേരത്തിനുള്ളിലതും ഇല്ലതാകും’. പതിവിനു വിപരീതമായി ആന്റി ബായുടെ ഹുക്കഴിക്കാതെ തോളിൽനിന്നും (ബായുടെ വള്ളികൾ രണ്ടും കൈയ്യിലൂടെ ഉൗരി താഴൊട്ടിട്ടു. മാറത്തുനിന്നു (ബാ ഉൗരിമാറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ തോർത്തുപോലും എടുക്കാതെ പാവടയുടെ വള്ളി അഴിക്കുന്നു. അടിപ്പാവടയുടെ മുകളിൽ തോർത്തുടുത്തതിനുശേഷമാണു പാവാടയഴിക്കാറുള്ളത്. ‘എന്താണിത്? ഇന്നു ഞാൻ മാത്രമുള്ളതുകൊണ്ടാണോ ഇങ്ങന? പൂർണ്ണ നഗ്നയായി നിൽക്കാനുള്ള പുറപ്പാടാണോ?. പക്ഷേ എന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ വീണ്ടും തെറ്റി ആന്റി പാവാടയഴിച്ചു കൈയ്യിൽ പിടിച്ച മറുകൈകൊണ്ടു പിന്നിൽ നിന്നു ബായുടെ ഹുക്കെടുത്തു. പതിയെ പാവാട മുലകൾക്കു മുകളിൽ കയറ്റിയശേഷം ഉള്ളിലൂടെ (ബാ തഴോട്ടിട്ടു. പാവാട മുലകളുടെ മുകളിൽ കയറ്റിവച്ച് ഭദ്രമായിക്കെട്ടി കുളത്തിന്റെ പടവുകളിലിറങ്ങി നിന്നു തുണികഴുകുവാൻ തുടങ്ങി കണങ്കാലുകളും നെഞ്ചിനുമുകൾഭാഗവുമൊകെ എല്ലാം മറച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇച്ഛാഭംഗത്തോടെ തോട്ടത്തിലൂടെ നടക്കുവാനും തുടങ്ങി.

നടന്നുനടന്നു പുകപ്പുരയുടെ അടുത്തെത്തി പുകപ്പുരയുടെ പിൻഭാഗത്തുനിന്നു ചെറിയ സംസാരം കേൾക്കാം. ഞാൻ അരികിലൂടെ പതുങ്ങിച്ചെന്നെത്തി നോക്കി. സുമതിചേച്ചുയും ശശിയേട്ടനും! ഷീറ്റു പെറുക്കി പുകപ്പുരക്കുള്ളിലിടുകയാണ്. സുമതിയേച്ചി ഷീറ്റ് അടുക്കിവെച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ശശിയേട്ടൻ അതെടുത്തു പുകപ്പുരയുടെയുള്ളിൽ ഇടുന്നു. ഓരോ തവണ വരുമ്പോഴും ശശിയേട്ട സുമേടെ (ഞാൻ അങ്ങനെയാണു വിളിക്കാറു) മൂലയിലോ കുണ്ടിയിലോ പിടിച്ചു ഞെക്കും. ഓരോ പിടുത്തത്തിനും സുമ കുതറാറുണ്ടെങ്കിലും പ്രവൃത്തി നന്നായി ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെന്നു മുഖഭാവം കണ്ടാലറിയാം. തോട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുള്ള വിവരം രണ്ടാളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവരുടെ ജോലി അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർനേരത്തേക്കുകൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അതു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വല്ലതും സം ഭവിക്കും എന്നെനിക്കു തോന്നി

സുമേച്ചിക്കു കഷ്ടി ഇരുപതു വയസ്സു കാണും. നീണ്ടു മെലിഞ്ഞു വെളുത്ത ശരീരം. നീണ്ട മുടി വണ്ണം കുറഞ്ഞ ശരീരത്തിലുള്ള വലിയ മുലകളും നിതംബവും ആരേയും ആകർഷിക്കും (ശശിയേട്ടന്റെ കരവിരുത്തുകൊണ്ടാണോ എന്തോ?) ആകെക്കൂടി ഒരു മദാലസമായ ഗ്രാമീണ സന്ദര്യം. ശശിയേട്ടനും കാണാൻ കുഴപ്പമില്ല. പെൺകുട്ടികളെ ആകർഷിക്കത്തക്ക ഉറച്ച ശരീരം. അഞ്ചടി പത്തിണേന്ത്രാളം ഉയരം. കുറച്ചു നിറം കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ അതീവ യോഗ്യൻ, ഇപ്പോഴണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. കാണാൻ മിടുക്കൻ തന്നെ.

കുറച്ചുനേരം അവരുടെ പരിപാടി ഒളിച്ചിനിന്നു കണ്ടു. ‘ജോലി കഴിയും ബോൾ കാര്യമായി വല്ലതും നടക്കും ” ഞാനുറപ്പിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും തിരിച്ചെത്തണമെന്നുറപ്പിച്ച വീണ്ടും കുളക്കരയിലേക്കുനടന്നു.

കുളക്കരയിലെത്തിയപ്പോൾ ആന്റി അലക്കുകഴിയാറായിരുന്നു. എന്നെ കണ്ടയുടൻ ആന്റി ചോദിച്ചു

” കൂട്ടാ നീയിത്തെതിലെ നടക്കുവാ? കുളിക്കുന്നില്ലേ?”

‘ഉവ്വാന്റി’ ‘എന്നാൽ വേകമാകമാകട്ടെ, ഇതലക്കിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും എനിക്കാത്തോർത്തുടെ വേണം.’

ഞാൻ തുണിമാറി തോർത്തുടുത്തു കുളത്തിലേക്കിറങ്ങി ആന്റി അലക്കവസാനിപ്പിക്കറായിരിക്കുന്നു. കുറച്ചു തുണികൂടിയേ ബാാക്കിയുള്ളൂ. വെള്ളത്തിലേക്കിറങ്ങി മുങ്ങി നിവർന്നിട്ട് വീണ്ടും ആന്റിയെ നോക്കി വലതുകാൽ താഴത്തെ പടവിലും ഇടതുകാൽ മുകളിലത്തെ ചവിട്ടി നിന്നാണു അലക്കുന്നത്. ഇടതുകാൽ ഉയർത്തിചവിട്ടിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് തെന്നിമാറിയിരിക്കുന്നു. വാഴത്തടപോലെ തടിച്ചുമിനുസമായ ഇടതുതുട ഒട്ടുമുക്കാലും കാണം. വലതുതുടയുടെ പുറത്തുനിന്നും തുണി തെന്നിമാറിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് പാവാടയുടെ ഇടയിലൂടെ മുലവിടവും ഏതാണ്ട് വ്യക്തമായി കാണം. എനിക്കു വീണ്ടും അരക്കെട്ടിൽ അനക്കം തുടങ്ങി കൂട്ടൻ ചാടിയെഴുന്നേറ്റു. തോർത്ത് കൂടാരം പോലെ മുൻപോട്ടുതള്ളി ഞാനുടനെ ആന്റി കാണാതിരിക്കാൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് കൂടുതലിറങ്ങി. കൂട്ടത്തിൽ ഒളികണ്ണിട്ട് ആന്റിയെ നോക്കി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ‘എന്തു ചെയ്യും? എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാതെ കുട്ടൻ താഴുന്ന ലക്ഷണമില്ല. ആന്റിയുടെ മുൻപിൽ വച്ചൊന്നും ചെയ്യാനും നിവർത്തിയില്ല.’

ആന്റി അലക്കു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു തോർത്തിനായി എന്നെ നോക്കി. ഞാനപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു.

‘നീ ഒന്നു കുളിച്ചുകേറു കൂട്ടാ. എനിക്കാ തോർത്തു വേണം’ ആന്റി എന്നെ നോക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.

‘കേറുവാ ആന്റ്’ എന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്കുകയറാവുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല. കുട്ടൻ ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കുന്നു.ആന്റി എന്നെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ഞാനും വെള്ളത്തിൽ അതേ നിന്പുതുടർന്നു. രണ്ടുമൂന്നുമിനിറ്റുകഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആന്റിയുടെ ക്ഷമ നശിച്ചു. പടവിലേക്കിറങ്ങി എന്നെ പിടിക്കാനാഞ്ഞു. പിടിക്കുമെന്നായപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളത്തിലേക്കാഞ്ഞു. ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആന്റി എന്റെ തോർത്ത് പിടിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

വെള്ളത്തിലേക്കാഞ്ഞപ്പോൾ ‘തോർത്തു കുത്തഴിഞ്ഞ് ആന്റിയുടെ കൈയ്യിലും ഞാൻ പിറന്നപടി വടിയും നീട്ടിപ്പിടിച്ചു വെള്ളത്തിലും്. ഞാൻ തിരിഞ്ഞു വെള്ളത്തിൽ നിന്നു തോർത്തിനു വേണ്ടി കെഞ്ചി വെള്ളത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ എന്റെ ആറിഞ്ചു നീളമുള്ള കുട്ടനെ ആന്റിക്കു വ്യക്തമായി കാണാമെന്നു ആ കണ്ണിലെ തിളക്കത്തിൽ നിന്നും മുഖത്തെ ജാള്യതയിൽ നിന്നും എനിക്കു മനസ്സിലായി ആന്റി കണ്ടല്ലോ എന്ന പേടി മനസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ കുട്ടനും പതിയെ പത്തിതാഴ്സത്തി

“നീ കാണുന്നത കൂട്ടിയല്ലില്ലേ? ഒരു കള്ളച്ചിരിയോടെ തോർത്ത് തിരികെ എറിഞ്ഞു തന്നു. തോർത്താന്റിക്കുകൊടുത്തിട്ട് മുകളിലേക്കുനടന്നു. ആന്റി കുളിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്നറിയാമായിരുന്നിട്ടും ജാള്യതകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കാൻ തോന്നിയില്ല

“നീ എവിടെ പോകുവാടാ? ആന്റി പിന്നിൽ നിന്നും വിളിച്ചു ചൊദിച്ചു.

“എങ്ങും പോകുന്നില്ല’ തിരിഞ്ഞുനോക്കതെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് നടത്തം തുടർന്നു.

‘എടാ എന്റെ പൊറമൊന്നു തേച്ചുതരണം’ പുറകിൽനിന്നു ആന്റിയുടെ ശബ്ദം. ‘ ഞാനിവിടെയുണ്ട് വിളിച്ചാൽ മതി’ അലക്ഷ്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മുൻപോട്ടുനടന്നു.

പുകപ്പുരയായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം. ‘ പണി തീരറായിട്ടുണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലും നടക്കാതിരിക്കില്ല’ ഞാൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു. അടുത്തെത്താറായിട്ടും അനക്കമൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. പതിയെ പുറകുവശത്തെ വരാന്തയിലേക്കെത്തിനോക്കി. എന്റെ പ്രതീക്ഷ തെറ്റിയില്ല. പുറകുവശത്തെ വരാന്തയിൽ നടക്കുമുകളിലായി ശശിയേട്ടനിരിക്കുന്നു. താഴെ നടയിൽ ശശിയേട്ടന്റെ കാലുകൾക്കിടയിലായി സുമ ശശിയേട്ടന്റെ മാറിലോട്ട് പുറം ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സുമയുടെ ചുണ്ടുകൾ ശശിയേട്ടന്റെ ചുണ്ടുകൾക്കുള്ളിലാണ്. സുമയുടെ കൈകൾ രണ്ടും പുറകുലേക്കിട്ട് ശശയേട്ടന്റെ കഴുത്തിലൂടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ശശിയേട്ടൻ രണ്ടുകൈകൾകൊണ്ടും സുമയുടെ മുലകളെ ബ്ളൗസ്സിനുമുകളിലൂടെ ഞെക്കിപ്പിഴിയുന്നു. ഞെക്കുന്നതിനനുസരിച്ച സുമ ചെറുതായി ഞരങ്ങുന്നുണ്ട്. ലുങ്കിയും ബ്ളൗസ്സുമാണു സുമയുടെ വേഷം. ശശിയേട്ടൻ ലുങ്കി മാത്രമേ ധരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ശശിയേട്ടന്റെ വലതുകൈ പതിയെ ബ്ളൗസ്സിന്റെ ഹുക്കുകള്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉള്ളിൽ വെളുത്ത (ബാക്കുള്ളിലൊതുങ്ങാത്ത തടിച്ചുകൊഴുത്ത മുലകൾ കണ്ടുതുടങ്ങി. ശശിയേട്ടൻ ബ്ലൗസ്സ് രണ്ടി വശത്തേക്കും വകഞ്ഞുമാറ്റി സ്വർണ്ണ രോമരാജികളോടുകൂടിയ ഇടുങ്ങിയ വയർ. അതിനു മുകളിലായി മുഴുത്തതേങ്ങാ വലിപ്പത്തിലുള്ള മുലകൾ. ശശിയേട്ടൻ ഇടതുകൈകൊണ്ട് ഇടതുമുല ബായുടെ മുകളിലൂടെ വീണ്ടും ഞെക്കാൻ തുടങ്ങി. വലതുകൈ അടിവയറ്റിൽനിന്നും പൊക്കിളിലൂടെ തഴുകി മുകളിലോട്ടെത്തി വലതുമുലയും മർദ്ദിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോഴും അധരപാനം നിർബാധം തുടരുന്നു. ശശിയേട്ടന്റെ കൈകൾ രണ്ടും പതിയെ താഴോട്ടുനീങ്ങി ഇരുവശങ്ങളിൽനിന്നും (ബാ ള്ളിലേക്കു കടത്തി പിന്നെ കൈപ്പത്തി മുൻപോട്ടുനീക്കി മുലക്കുമുകളിലാക്കി. കരതലം മുലകൾക്കുമുകളിൽ വച്ചുകൊണ്ടു കൈകൾ പതിയെ മുകളിലേക്കു ഞെളിച്ചു. (ബാ മുലകൾ ഞെരിച്ചുകൊണ്ടു പതിയെ മുകളിലേക്കുതെന്നിമാറി എന്റെ കണ്ണുകൾ അറിയാതെ മിഴിച്ചുപോയി. വെണ്ണനിറത്തിലുള്ള ആകൃതിയൊത്ത മുഴുത്ത മുലകൾ, അവക്കുനടുവിലായി ഏകദേശം ഒരു രൂപാ വട്ടത്തിൽ ഇളം തവിട്ടുനിറം. വട്ടത്തിനു നടുവിലായി ചെറുമുന്തിരിങ്ങാ വലിപ്പത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മുലക്കണ്ണുകൾ. ഒരു സ്തീയുടെ മുലകൾ തിരിച്ചറിവായതിനുശേഷം ഞാനാദ്യം കാണുകയാണ്. അവയുടെ സൗന്ദര്യം എന്നെ മത്തുപിടിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി.
 Reply
#4
പക്ഷേ എന്തു ചെയ്യാം കണ്ടാസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതി. ശശിയേട്ടൻ രണ്ടുകൈകൾ കൊണ്ടും മുലകളെ അമർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു കൈവിരലുകൾകൊണ്ടു മുലക്കണ്ണുകൾ ഞെരടാൻ തുടങ്ങി. സുമ സുഖസുഷുപ്തിയിൽ കണ്ണും പൂട്ടി പഴയ നില തുടർന്നു. എന്തോ വിമ്മിഷ്ട്ടപ്പെട്ടിട്ടെന്ന പോലെ മുഖഭാവം മാറി ഒന്നു പുളഞ്ഞു. പിന്നെ പെട്ടെന്നു ശശിയേട്ടനിൽ നിന്നു ഞെട്ടി മാറി അനും മുൻപോട്ടുകുനിഞ്ഞ് കൈകൾ പിന്നോട്ടിട്ട് ബൗസ്സിന്റെടിയിൽ നിന്നു (ബായുടെ ഹുക്കെടുത്തു. ഒപ്പം ‘ഹാാവൂ…… ‘ എന്നൊരു നിശ്വാസവും, (ബായുടെ ഹുക്കെടുത്ത് മുലകൾക്കുമുകളിൽ പൊക്കിവച്ചിട്ട് വീണ്ടും പഴയപടി ശശിയേട്ടനിലേക്ക് ചാഞ്ഞ് അധരപാനം തുടർന്നു. ശശിയേട്ടന്റെ കൈകൾ മൂലകളുടെ മുകളിലൂടെ തന്നെ ഇഴഞ്ഞു നടന്നു. ശശിയേട്ടന്റെ വലതുകരം മൂലയിൽനിന്ന് തഴേക്കു നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി.

വയറിലൂടെ പതിയെ പൊക്കിൾചൂഴിയിലെത്തി, നടുവിരൽകൊണ്ട് പൊക്കിൾചുഴിയിലൊന്നു വട്ടം കറക്കി വീണ്ടും നനുത്ത രോമരാജികളിലൂടെ താഴോട്ടു നീങ്ങി. സുമ കൈ തഴേക്കു ചെല്ലുന്നതിനനുസരിച്ച കാലുകൾ സാവധാനം അകത്തി. കണ്ണുകൾ കൂമ്പിയടക്കുന്നു. സുഖസുഷുപ്തിയിലിരുന്ന സുമ ഒന്നു ഞെട്ടി കാലുകൾ ചേർത്തുപിടിച്ചുകൊണ്ടു ശശിയേട്ടനെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി.(ശശിയേട്ടന്റെ കൈ മർമ്മസ്ഥാനത്ത് എത്തിയതുകൊണ്ടാവാം എന്നു ഞാൻ പിന്നീടൂഹിച്ചു). ഒരു കള്ളച്ചിരിയോടെ വീണ്ടും കാലുകള്കത്തി.

രണ്ടുമൂന്നു മിനിറ്റിനുശേഷം രണ്ടുപേരും എഴുന്നേറ്റു. സുമ മുകളിലേക്കുകയറി വലതുകാൽ നടയിലേക്കുനീട്ടിയിട്ട് ഇടതുകാലിലെ തുണി മുട്ടിനുമുകളിലുയർത്തി കാൽ വിരിച്ച തുട തറയിലും മുട്ട് മടക്കി കീഴ്ചപ്പോട്ടുമായിരുന്നു. ശശിയേട്ടൻ പുറകിലിരുന്ന് വലതുകാൽ സുമക്കുപുറകിലായി നീട്ടി വച്ചു. ഇടതുകാൽ സുമയുടെ ഇടതുകാലിന്റെ മുകളിലൂടെ താഴെ നടയിലേക്ക് നീട്ടിയിട്ടു. സുമ ഇടതുകൈ ശശിയേട്ടന്റെ പുറത്തുകെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു ചുണ്ടുകൾ വീണ്ടുമടുപ്പിച്ചു. ശശിയേട്ടന്റെ വലതുകൈ സുമയുടെ പുറത്തുകൂടെ നീട്ടി വലതേമുലക്കണ്ണിൽ തിരുമ്മിതുടങ്ങി വലതുകരം പാവാടക്കടിയിലൂടെ ഇടതുതുടയിൽ അരിച്ചരിച്ചു മുൻപോട്ടു കലിന്നിടയിൽ അരക്കെട്ടിലേക്ക് നീക്കി. സുമ കണ്ണുകളിറുക്കിയടച്ച കാലുകളിട്ടിളക്കുന്നു. വലതുകൈ ശശിയേട്ടന്റെ മുഖത്തുനിന്നെടുത്തു നെഞ്ചിലൂടെ അരിച്ചു താഴോട്ടു നീക്കി വയറിലെ രോമത്തിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിനുശേഷം കൈയെടുത്തു ശശിയേട്ടന്റെ തുടയിൽ നിന്നു മുണ്ടകത്തി ഉള്ളിലേക്കുനീക്കി. ശശിയേട്ടൻ ഒന്നു വിറച്ചതു പോലെ തോന്നി. സുമേച്ചിയുടെ കൈ പതിയെ മുൻപോട്ടും പിൻപോട്ടും നീങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ശശിയേട്ടനും സുമയുടെ കലിനിടയിൽ വച്ചിരുന്ന കൈ വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

സുമ അനുനേരത്തിനുശേഷം ഊർന്നു താഴോട്ടിറങ്ങി. ഏറ്റവും താഴത്തെ നടയിലിരുന്നുകൊണ്ടു ശശിയേട്ടന്റെ ഇടതുതുടയിലേക്കു തലവച്ചു. പിന്നെ മുണ്ടുമാറ്റി വലതുകൈകൊണ്ടു ശശിയേട്ടന്റെ കുലച്ചുനിന്ന കുട്ടനെയെടുത്തു. മൂന്നുനാലു പ്രാവശ്യം മുൻപോട്ടും പിൻപോട്ടും അടിച്ചശേഷം മുൻപിൽ നിന്നു തൊലി പതിയെ പിന്നിലോട്ടൂർത്തി മാറ്റി വലതു കൈയ്യുടെ ചൂണ്ടു വിരൽ കൊണ്ടു അതിന്റെ അഗ്രത്തിലൊന്നു തൊട്ടശേഷം നാവിൽ വച്ചു നക്കി നോക്കി. പിന്നെ തലമുടി പതിയെ വശത്തോട്ടു മറ്റിവച്ചിട്ട് ചുവന്നുതുടുത്ത അതിന്റെ അഗ്രഭാഗം വാ ള്ളിലാക്കി. ചോക്കളേറ്റു നൊട്ടിനുണയുന്നതുപോലെ അഗ്രം ഞൊട്ടിനുണഞ്ഞു. അനുനേരത്തിനുശേഷം തല വീണ്ടും താഴോട്ടു താഴ്ത്തി. ശശിയേട്ടൻ കൈരണ്ടും പിന്നൊട്ടുകുത്തി മുഖം മുകളിലേക്കു പിടിച്ചു വില്ലുപോലെ പുറകോട്ടു വലഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണു. സുമയുടെ തല കവക്കിടയിൽ ഉയർന്നു താഴുന്നു. ഉയർന്നു താഴുന്ന സ്പീടുകൂടുന്നതിനനുസരിച്ച ശശിയേട്ടൻ സ്വന്തം ചൊടികൾ കടിച്ചുണ്ടെത്രിക്കുന്നു. എന്താണു സംഭവിക്കുന്നെതെന്നു കൃത്യമായി മനസ്സിലാകുന്നില്ല. സുമ ശശിയേട്ടന്റെ ഉൗമ്പിക്കുടിക്കുകയാണെന്നു തൊന്നുന്നു. നാലഞ്ചുമിനിറ്റുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശശിയേട്ടൻ ഉയർന്നു ഇടതുകൈകൊണ്ടു സുമയുടെ തലമുടിയിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചു.
 Reply

Forum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)


Powered By Indian Forum,