സുന്ദരൻ ആയ ആന്റി അനുഭവം
#4
പക്ഷേ എന്തു ചെയ്യാം കണ്ടാസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതി. ശശിയേട്ടൻ രണ്ടുകൈകൾ കൊണ്ടും മുലകളെ അമർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു കൈവിരലുകൾകൊണ്ടു മുലക്കണ്ണുകൾ ഞെരടാൻ തുടങ്ങി. സുമ സുഖസുഷുപ്തിയിൽ കണ്ണും പൂട്ടി പഴയ നില തുടർന്നു. എന്തോ വിമ്മിഷ്ട്ടപ്പെട്ടിട്ടെന്ന പോലെ മുഖഭാവം മാറി ഒന്നു പുളഞ്ഞു. പിന്നെ പെട്ടെന്നു ശശിയേട്ടനിൽ നിന്നു ഞെട്ടി മാറി അനും മുൻപോട്ടുകുനിഞ്ഞ് കൈകൾ പിന്നോട്ടിട്ട് ബൗസ്സിന്റെടിയിൽ നിന്നു (ബായുടെ ഹുക്കെടുത്തു. ഒപ്പം ‘ഹാാവൂ…… ‘ എന്നൊരു നിശ്വാസവും, (ബായുടെ ഹുക്കെടുത്ത് മുലകൾക്കുമുകളിൽ പൊക്കിവച്ചിട്ട് വീണ്ടും പഴയപടി ശശിയേട്ടനിലേക്ക് ചാഞ്ഞ് അധരപാനം തുടർന്നു. ശശിയേട്ടന്റെ കൈകൾ മൂലകളുടെ മുകളിലൂടെ തന്നെ ഇഴഞ്ഞു നടന്നു. ശശിയേട്ടന്റെ വലതുകരം മൂലയിൽനിന്ന് തഴേക്കു നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി.

വയറിലൂടെ പതിയെ പൊക്കിൾചൂഴിയിലെത്തി, നടുവിരൽകൊണ്ട് പൊക്കിൾചുഴിയിലൊന്നു വട്ടം കറക്കി വീണ്ടും നനുത്ത രോമരാജികളിലൂടെ താഴോട്ടു നീങ്ങി. സുമ കൈ തഴേക്കു ചെല്ലുന്നതിനനുസരിച്ച കാലുകൾ സാവധാനം അകത്തി. കണ്ണുകൾ കൂമ്പിയടക്കുന്നു. സുഖസുഷുപ്തിയിലിരുന്ന സുമ ഒന്നു ഞെട്ടി കാലുകൾ ചേർത്തുപിടിച്ചുകൊണ്ടു ശശിയേട്ടനെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി.(ശശിയേട്ടന്റെ കൈ മർമ്മസ്ഥാനത്ത് എത്തിയതുകൊണ്ടാവാം എന്നു ഞാൻ പിന്നീടൂഹിച്ചു). ഒരു കള്ളച്ചിരിയോടെ വീണ്ടും കാലുകള്കത്തി.

രണ്ടുമൂന്നു മിനിറ്റിനുശേഷം രണ്ടുപേരും എഴുന്നേറ്റു. സുമ മുകളിലേക്കുകയറി വലതുകാൽ നടയിലേക്കുനീട്ടിയിട്ട് ഇടതുകാലിലെ തുണി മുട്ടിനുമുകളിലുയർത്തി കാൽ വിരിച്ച തുട തറയിലും മുട്ട് മടക്കി കീഴ്ചപ്പോട്ടുമായിരുന്നു. ശശിയേട്ടൻ പുറകിലിരുന്ന് വലതുകാൽ സുമക്കുപുറകിലായി നീട്ടി വച്ചു. ഇടതുകാൽ സുമയുടെ ഇടതുകാലിന്റെ മുകളിലൂടെ താഴെ നടയിലേക്ക് നീട്ടിയിട്ടു. സുമ ഇടതുകൈ ശശിയേട്ടന്റെ പുറത്തുകെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു ചുണ്ടുകൾ വീണ്ടുമടുപ്പിച്ചു. ശശിയേട്ടന്റെ വലതുകൈ സുമയുടെ പുറത്തുകൂടെ നീട്ടി വലതേമുലക്കണ്ണിൽ തിരുമ്മിതുടങ്ങി വലതുകരം പാവാടക്കടിയിലൂടെ ഇടതുതുടയിൽ അരിച്ചരിച്ചു മുൻപോട്ടു കലിന്നിടയിൽ അരക്കെട്ടിലേക്ക് നീക്കി. സുമ കണ്ണുകളിറുക്കിയടച്ച കാലുകളിട്ടിളക്കുന്നു. വലതുകൈ ശശിയേട്ടന്റെ മുഖത്തുനിന്നെടുത്തു നെഞ്ചിലൂടെ അരിച്ചു താഴോട്ടു നീക്കി വയറിലെ രോമത്തിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിനുശേഷം കൈയെടുത്തു ശശിയേട്ടന്റെ തുടയിൽ നിന്നു മുണ്ടകത്തി ഉള്ളിലേക്കുനീക്കി. ശശിയേട്ടൻ ഒന്നു വിറച്ചതു പോലെ തോന്നി. സുമേച്ചിയുടെ കൈ പതിയെ മുൻപോട്ടും പിൻപോട്ടും നീങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ശശിയേട്ടനും സുമയുടെ കലിനിടയിൽ വച്ചിരുന്ന കൈ വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

സുമ അനുനേരത്തിനുശേഷം ഊർന്നു താഴോട്ടിറങ്ങി. ഏറ്റവും താഴത്തെ നടയിലിരുന്നുകൊണ്ടു ശശിയേട്ടന്റെ ഇടതുതുടയിലേക്കു തലവച്ചു. പിന്നെ മുണ്ടുമാറ്റി വലതുകൈകൊണ്ടു ശശിയേട്ടന്റെ കുലച്ചുനിന്ന കുട്ടനെയെടുത്തു. മൂന്നുനാലു പ്രാവശ്യം മുൻപോട്ടും പിൻപോട്ടും അടിച്ചശേഷം മുൻപിൽ നിന്നു തൊലി പതിയെ പിന്നിലോട്ടൂർത്തി മാറ്റി വലതു കൈയ്യുടെ ചൂണ്ടു വിരൽ കൊണ്ടു അതിന്റെ അഗ്രത്തിലൊന്നു തൊട്ടശേഷം നാവിൽ വച്ചു നക്കി നോക്കി. പിന്നെ തലമുടി പതിയെ വശത്തോട്ടു മറ്റിവച്ചിട്ട് ചുവന്നുതുടുത്ത അതിന്റെ അഗ്രഭാഗം വാ ള്ളിലാക്കി. ചോക്കളേറ്റു നൊട്ടിനുണയുന്നതുപോലെ അഗ്രം ഞൊട്ടിനുണഞ്ഞു. അനുനേരത്തിനുശേഷം തല വീണ്ടും താഴോട്ടു താഴ്ത്തി. ശശിയേട്ടൻ കൈരണ്ടും പിന്നൊട്ടുകുത്തി മുഖം മുകളിലേക്കു പിടിച്ചു വില്ലുപോലെ പുറകോട്ടു വലഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണു. സുമയുടെ തല കവക്കിടയിൽ ഉയർന്നു താഴുന്നു. ഉയർന്നു താഴുന്ന സ്പീടുകൂടുന്നതിനനുസരിച്ച ശശിയേട്ടൻ സ്വന്തം ചൊടികൾ കടിച്ചുണ്ടെത്രിക്കുന്നു. എന്താണു സംഭവിക്കുന്നെതെന്നു കൃത്യമായി മനസ്സിലാകുന്നില്ല. സുമ ശശിയേട്ടന്റെ ഉൗമ്പിക്കുടിക്കുകയാണെന്നു തൊന്നുന്നു. നാലഞ്ചുമിനിറ്റുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശശിയേട്ടൻ ഉയർന്നു ഇടതുകൈകൊണ്ടു സുമയുടെ തലമുടിയിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചു.
 Reply
Messages In This Thread
RE: സുന്ദരൻ ആയ ആന്റി അനുഭവം - by SexStories - 03-13-2018, 01:21 PM

Forum Jump:

Users browsing this thread: 4 Guest(s)


Powered By Indian Forum,